Katastrof för blödande företag – och orättvist mot fastighetsbolagen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor för att blödande sällanköpsbutiker, restauranger och andra näringsidkare som drabbats hårt av coronakrisen, ska få sänkta hyror.

Stödet går ut på att företag som tappat större delen av försäljningen ska kunna få en halverad hyra. Halva hyresreduktionen står staten för, resten fastighetsägarna. Vid en hyresreduktion på 10 000 kronor förlorar alltså fastighetsägaren 5 000.

Samtidigt som fastighetsägaren förlorar 25 procent av intäkterna är det fastighetsägaren som beslutar om vem, och hur många, som ska få stödet. Det är alltså upp till fastighetsbolagen att förmedla stödet – om de vill.

Frågan är hur regeringen har tänkt här. Har den inbillat sig att fastighetsbolagen plötsligt ska drabbas av ett anfall av altruism och frivilligt ta ett samhällsansvar som samtidigt minskar deras egna intäkter?

Eller har man hoppats att fastighetsägarna ska sänka sina hyresintäkter med 25 procent för att minska antalet konkurser och rädda jobb vilket i förlängningen – på ett allmänt och generellt sätt – gynnar alla?

Jag hade kunnat säga i förväg att börsnoterade företag inte tänker så.

De kommer att bevilja stöd till näringsidkare så länge det gynnar dem själva. Och det är ju egentligen inget konstigt med det. Stora börsnoterade fastighetsbolag anser att deras uppgift är att maxa vinst och utdelning till aktieägarna. Ingenstans i deras verksamhetsbeskrivning står det att de ska rädda kvartersbutiker från att dö sotdöden.

Frågorna som fastighetsägare därför ställer sig när en hyresgäst ber om hyressänkning är:

*Hur troligt är det att en hyresnedsättning är den faktor som gör skillnaden mellan att hyresgästen finns kvar eller försvinner?

*Går det att ersätta hyresgästen med en annan?

Om svaret på första frågan är ”inte så troligt” och svaret på andra frågan är ”ja” kommer stödet inte att beviljas – oavsett hur mycket hyresgästen är i behov av det.

Detta är naturligtvis något hårdraget. Viljan eller oviljan att hjälpa hyresgästerna kommer sannolikt också att bero av hur stora PR-förluster fastighetsbolagen riskerar att drabbas av.

Men i det stora hela kommer regeringens utformning av stödet leda till att hyresgästens behov av en hyressänkning inte kommer att vara avgörande. Detta kommer i sin tur innebära att det inte finns någon garanti för att stödet når dem som behöver pengarna bäst.

Att ge fastighetsägarna ansvaret för att förmedla hyresstödet är inte bara en katastrof för blödande företag som nu hamnat i knät på sina hyresvärdar.

Det är orättvist mot fastighetsbolagen som inte är några biståndsorgan och därför inte kan förväntas agera som sådana.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här