CS Medica gör IPO med CBD produkter

CS Medica är pionjärer på den nordiska marknaden när det kommer till utveckling, tillverkning och kommersialisering “over-the-counter” (OTC) av medicintekniska produkter innehållande cannabinoider som CBD, CBG och CBN. Nu noteras bolaget på Spotlight Stock Market.

Framtagande och försäljning av produkter innehållande cannabinoider har under många år varit stigmatiserat men efter nya regler som godkänner försäljningen har marknaden fullkomligt exploderat. Bolaget fokuserar just nu på 20 olika produkter vilka man under många år har utvecklat och som samtliga kan lindra autoimmuna och stressrelaterade sjukdomar så som psoriasis, artrit och håravfall. Elva av dessa produkter erbjuds idag på den europeiska marknaden. Snart påbörjar bolaget även försäljning av kosmetiska produkter. Under hösten kommer det köpenhamnsbaserade bolaget börja sälja hos bland annat Kronans Apotek i Sverige.

– Vår nuvarande produktportfölj består bland annat av medicintekniska produkter som kan lindra psoriasis och hjälpa till vid sömnproblem. I just den här typen av åkommor blir CBD intressant eftersom substansen kontrollerar immunsystemet och det centrala nervsystemet. I medicin kan cannabinoider stoppa attacker på ett effektivt sätt då kroppen känner igen sig själv i substanserna. Här börjar kroppen samarbeta med substansen för att minska den aktuella attacken, säger bolagets VD, Lone Henriksen.

CS medica söker nu externt kapital genom börsintroduktion för att nå bolagets ambition att etablera produkter i större delar av Europa via sina agenter och distributörer och senare expandera mot USA och Kanada. I 2020 beräknades marknaden för CBD uppgå i 2.8 miljarder dollar och fram till 2028 räknar man med en ökning om 47% per år.

– Marknadens storlek är i sig skrämmande då CBD många gånger hjälper mot stressrelaterade sjukdomar. Det säger en del om det samhälle vi lever i. Vi har tagit fram receptfria mediciner mot bland annat insomnia. Den marknaden var under 2019 estimerad till 78.7 miljarder dollar med en ökning på 7% per år, säger Lone Henriksen, VD.

CS medica har en utmärkt konkurrensfördel i en snabbväxande industri då är ett av de få företagen i världen med klassificerade medicintekniska produkter för behandling innehållande cannabinoider med optimal biotillgänglighet och låg medicinsk interaktion. Samtliga tillgängliga på marknaden och med pågående patent.

– Detta kompletteras av en konkurrensfördel på två till tre år efter ändringen från MDD till Medical Device Regulation (MDR) i maj 2021, där nya cannabinoider som introduceras på marknaden lyfts från en MD -klass 1 under MDD till en klass 2 under MDR med längre tid på marknaden. Vi tror verkligen på den inverkan vi som företag kan göra. Framåt vill vi öka våra framsteg över europeiska gränser genom att arbeta med noggrant utvalda partners för att etablera våra CANNASEN® produktlinjer.

Bolaget har under räkenskapsåret omsatt cirka DKK 0,9 miljoner, och har därtill bekräftade orders motsvarande ett värde om ytterligare cirka DKK 3,0 miljoner (däribland en order från Kronans Apotek i Sverige). Nu gör bolaget alltså börsintroduktion på Spotlight Stock Market med målet att öka medvetenheten kring CBD.

– Börsintroduktionen möjliggör en för oss snabbare tillväxtresa. Vi kommer att öka våra marknadsaktiviteter markant. I hela Europa håller vi fortsatta kliniska studier samt att vi fortsätter driva forskning och utvecklingsaktiviteter. Vi kommer också att inleda en FDA -process med målet att vara operativa i USA och Kanada senast H2 2023.

Läs mer om CS Medica här.

Teckningstid: 17 augusti – 31 augusti.
Teckningskurs: 38,50 DKK per unit, där varje unit innehåller fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Pris per aktie är således 7,70 DKK.
Minsta teckningspost: 120 units (600 aktier) motsvarande 4 620 DKK.
Emissionsvolym: Cirka DKK 33,1 miljoner varav cirka DKK 22,3 miljoner i en initial emission och ytterligare cirka DKK 10,8 miljoner givet fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1.
Notering: Spotlight Stock Market.
Första dag för handel: 14 september 2021.