Fiberoptisk teknologi ska snabba på läkprocessen

Bolaget Odinwell noteras på Spotlight Stock Market med fiberoptisk teknologi som installeras i bandage eller plåster.
Odinwell-notering

Odinwells teknologi bygger på sensorer som kontinuerligt känner av substanser så som blod och sårvätskor. De positiva effekterna innebär att man i realtid kan läsa av förändringar i ett plåster och på så sätt konstatera huruvida läkprocessen fortskrider eller en infektion är på väg att utvecklas. Metoden ger därmed vårdpersonalen möjlighet att ge rätt behandling vid rätt tidpunkt. Odinwell grundades 2020 som en avknoppning av Redsense Medical. Bolagets teknologi installeras i plåster och fungerar med sensorer som indikerar när ett sår behöver läggas om. Detta kommer att spara resurser för sjukvården samt öka välbefinnandet hos patienter i behov av såromläggning, exempelvis svårt brännskadade.

– Det som har drivit mig sedan jag började arbeta inom medicinteknik år 1998 är vilken skillnad vi faktiskt kan göra för patienterna. Med Odinwells teknologi kan vi minska lidande och smärta genom att ge huden rätt förutsättningar att läka. Idag saknas det effektiva metoder för att veta när och hur ofta ett förband bör bytas. Vi har även indikationer på att vår teknologi också kan bidra till mindre miljöpåverkan. Men främst är vår teknologi framtagen för individen i behov av sårvård, säger bolagets medgrundare Patrik Byhmer.

Bolagets teknologi möjliggör behandling av kroniska sår, i hemmet. Detta innebär att patienten slipper vara på sjukhuset, vilket medför välbefinnande då många patienter trivs bättre i sina egna hem. Något som också sparar sjukhusplatser. Genom att bolaget nu noteras hoppas man kunna accelerera verksamheten i den miljardindustri som sårvårdsindustrin är.

– Det är spännande att komma in på börsen och göra bolaget känt för allmänheten. Genom noteringen skapar vi möjligheter för allmänheten att investera i ny teknik framtagen för att förbättra förutsättningar för patienter. Det är också vad som driver oss som jobbar inom medicinteknik. Har man någon gång sett individer med brännskador eller kroniska sår som inte läker så förstår man vår mission. Vi är stolta att kunna erbjuda en teknik som kan hjälpa både sjukvården och patienterna, säger bolagets vd, Klas Arildsson.

Vad är nästa steg för bolaget?

– Vi jobbar just nu med att ta fram en prototyp på en sensor. Emissionen som görs nu i maj gör vi för att ytterligare accelerera produkt- och teknologiutvecklingen, samt bland annat för att säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet. Innan slutet av 2023 räknar vi med att stå med en färdig produkt som vi kan börja lansera. Tittar man på sårvårdsmarknaden som helhet så är den enorm, sett bara till marknaden för avancerad sårvård så omsätter den ungefär 10 miljarder dollar årligen. Med vår teknologi fokuserar vi på kroniska sår och brännskador, säger Susanne Olauson, styrelseordförande.

Odinwells teknologi innehåller sensorer som appliceras i de tunna skikten på förbanden. Dessa sensorer är sedan anslutna till en liten kontrollenhet. Varje sensor är inställd på en viss våglängd som motsvarar exempelvis en specifik biomarkör, temperatur eller tryck. Och om det till exempel finns blod så rapporterar sensorn för den specifika biomarkören tillbaka till styrenheten. 

Läs mer om Odinwell här.

Teckningstid: 20 maj – 3 juni 2021
Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie
Teckningspost: NA
Emissionsvolym: cirka 30 MSEK
Notering: Spotlight Stock Market
Första dag för handel: planerad 9 juni 2021