Gott om goda skäl till att Betfair valde ZignSec som MitID broker

Danmarks nationella infrastruktur för digitala identiteter uppgraderas med MitID som ersätter NemID. Företag och organisationer kan välja mellan fem certifierade MitID brokers att integrera med. Få av dessa har de förutsättningar som krävs för att förverkliga sina klienters digitala ambitioner och visioner utöver MitID, och bara en av dessa fem besitter kapaciteten att realisera sådana planer globalt.

 

EU:s mest digitaliserade land

EU-kommissionens senaste DESI-rapport (Digital Economy and Society Index) förkunnar att Danmark är EU:s mest digitaliserade land. Danmark har en befolkningsmängd på 5,8 miljoner människor, varav 5,69 miljoner är internetanvändare med en mycket hög mobilanslutning som uppgår till 151,4% av befolkningen enligt officiella uppgifter från den danska spelmyndigheten. Danskarna har anammat tekniken och medborgarna förväntar sig mer eller mindre att offentliga och privata tjänster ska vara digitala som standard och stödja webb och mobil parallellt. Kontanter används sällan i Danmark. Företag köper och säljer i allmänhet av varandra med hjälp av online överföringar och privatpersoner betalar för varor och tjänster med sina mobiltelefoner och betalkort.

Danmarks erkänt goda förutsättningar för e-handel, e-tjänster, och online betalningar utgör en attraktiv marknad för många internationella företag, bland annat inom iGaming-industrin. Med online plattformar som är tillgängliga via mobiltelefoner från bokstavligen var som helst i världen registrerar den danska spelmarknaden ett högre deltagande på online kanalerna jämfört med de landbaserade. I Danmark är vardagen digital. Danska medborgare kan med enkelhet nyttja ett brett utbud av offentliga och privata onlinetjänster tack vare landets nationellt utfärdade eID-system. Den elektroniska identitetslösningen NemID lanserades som en av de första eID-lösningarna i Europa redan 2010 och har sedan dess spelat en central roll för den digitala infrastrukturen i Danmark. Nästan elva år senare har behovet av en mer motståndskraftig lösning resulterat i att NemID ersätts av en e-legitimation som kan stå emot de digitala hot som framtiden kan komma att medföra – den uppgraderade efterträdaren MitID.

Innan man väljer MitID broker 

MitID är den nya nationella e-legitimation som kommer att användas av så gott som alla människor i Danmark från och med 2022. Företag som vill vara attraktiva och mottagliga för danska online kunder kan inte integrera MitID direkt, de behöver välja en certifierad MitID broker. Dessa spelar en avgörande roll som förmedlare mellan e-tjänsten och MitID-lösningen, vilket gör att e-tjänsteleverantörer kan få sina användare autentiserade. Det finns i dagsläget fem statligt certifierade MitID brokers och samtliga uppfyller mycket höga krav när det gäller säkerhet, företagsledning, rapportering, databehandling och support. Men dessa certifieringskrav utgör inte premissen för ett genomtänkt och strategiskt val. Ekonomiska faktorer kan inte heller vara avgörande eftersom prissättningen varierar måttligt mellan de fem integrationsalternativen.

Faktum är att få av alternativen har de förutsättningar som krävs för att förverkliga sina klienters digitala ambitioner och visioner utöver MitID, och bara en av fem erbjuder den världsomspännande täckning som krävs för att realisera sådana målsättningar globalt. Så företag gör klokt i att överväga vilka mervärden och förutsättningar en potentiell integration för med sig innan man väljer MitID broker. Detta gjorde Betfair, som är en del av världens största spelbolag och som erbjuder såväl spelbörs som vanliga odds och som upprätthåller spellicens i både Sverige och Danmark. Svenska spelare identifierar sig med BankID när de skapar konto, sätter in pengar eller tar ut vinster. Tills nyligen gjorde danska spelare detsamma med NemID. I och med Danmarks uppgradering till MitID valde Betfair att aktivera MitID med ZignSec för att kunna verifiera identiteten på sina danska kunder. ZignSec är en välrenommerad MitID broker med erkända meriter som digital identitetsleverantör i andra europeiska länder och Asien. Att vara ansluten till ZignSec innebär att Betfair använder både svenskt BankID och danska MitID via en och samma anslutning som även ger spelbolaget tillgång till en allomfattande uppsättning av regulatoriskt följsamma mjukvarulösningar.

Framtidssäkra regulatorisk efterlevnad 

Oavsett vilken bransch eller vilket land det rör sig om kan ZignSec tillhandahålla samtliga KYC lösningar som tillsammans utgör en komplett KYC-process för kundregistrering, due diligence, övervakning och mer – allt via ett och samma gränssnitt. KYC, eller ”Know Your Customer” är den internationella benämningen för det vi i Sverige kallar kundkännedom. KYC-processen är ett sätt att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, ett problem som är utbrett världen över.

Krav på kundkännedom återfinns inom en rad olika branscher, exempelvis banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, advokater och revisorer är obligerade att ta reda på vem kunden är innan de låter vederbörande använda deras tjänster. Spelbolag omfattas också av dessa regulatoriska krav och måste exempelvis verifiera att deras spelare är den de utger sig för att vara, har rätt att spela, har rätt ålder och inte finns med på någon sanktionslista. Genom att vara ansluten till ZignSec som kontinuerligt aggregerar nya KYC lösningar i överensstämmelse med lagkrav kan företag framtidssäkra regulatorisk efterlevnad. Med tillgång till nationella e-legitimationer som exempelvis MitID och BankID, samt alla de lokalt och globalt fokuserade KYC lösningar som ZignSec tillhandahåller, kan företag inom alla branscher säkerställa regelefterlevnad världen över på ett säkert, professionellt och kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att skapandet av automatiserade KYC-processer inte behöver innebära ett ändlöst sökande efter flertalet leverantörer av lösningar eller åtskilliga integrationer med flera olika API:er, eller separata kontrakt med olika varaktighet.

Ett enda serviceavtal med ZignSec möjliggör beständig regulatorisk efterlevnad över landsgränserna via en enda anslutning. Med samma anslutning och implementeringskälla för alla eID- och KYC-lösningar som krävs för att ett företag ska kunna expandera sin verksamhet internationellt utvidgas affärsmöjligheterna långt bortom MitID och Danmark.

Vill du lära dig mer om MitID, klicka här.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.