Investera i lån – så funkar det

Att låna av varandra har vi gjort i alla tider, men under lång tid har avkastningen på lån endast varit tillgänglig för bankerna.

Dagens teknik gör det möjligt för vanliga investerare att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner. Men hur fungerar det egentligen – och hur ser riskerna ut? Vi lät Erika Eliasson, chef för investerarrelationer på marknadsledande Lendify svara på de vanligaste frågorna.

Vad är peer to peer-lån?
– Genom ny teknik har det blivit möjligt att koppla ihop investerare och låntagare via en digital plattform, utan banken som mellanhand. Låntagaren får en lägre ränta samtidigt som de investerare som finansierar lånet får bättre avkastning på sitt investerade kapital. En win-win för båda. Som investerare får du tillgång till ett tillgångsslag där bankerna tidigare haft ensamrätt och där de gör stora vinster. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare ökar du även diversifieringen i din portfölj då investeringar i lån inte korrelerar med aktiemarknaden.

Vilka är Lendify?
– Lendify är den ledande svenska aktören i branschen och har några av landets främsta entreprenörer som ägare, bla Avito grundarna och delar av Lundin och Wallenbergfamiljerna. Vi är en digital marknadsplats för lån.  Vi sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administrering av betalningar. Bland de som arbetar hos oss finns erfarenhet från bland annat Morgan Stanley, Citibank och Erik Penser bank. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Läs mer om Lendify

Hur tjänar Lendify pengar?
– I och med att Lendify är en helt digital aktör utan kontorsnät och gamla IT system kan vi skapa en mer effektiv struktur än traditionella banker. För den service som vi tillhandahåller tar vi en serviceavgift från investerarna som dras automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till investerarna. Det innebär att Lendify tar en avgift på de lån som återbetalas investerarna. Låntagarna betalar en förmedlingsavgift på lånat kapital.

Vad har man för möjlighet att påverka avkastningen?
– De flesta av Lendifys investerare väljer att investera i en korg av lån, det som vi kallar Autoinvestkonton. Investerarna väljer maximal löptid på underliggande lån och sedan sköter Lendify hela riskspridningen. Som investerare kan du även välja att investera manuellt och då sköter du själv din riskspridning. Den genomsnittliga avkastningen på plattformen har det senaste 12 månaderna varit ca 6 procent efter avgifter och kreditförluster. Avkastningen varierar mellan löptid och riskklass på underliggande lån.

Hur mycket/lite kan man investera?
– Vi är tillgängliga för alla och har samma villkor för både stora och små investerare.  Det som skiljer beroende på hur mycket du sätter in är riskspridningen. Investerar du 10 000 sek i ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på minst 30 lån, investerar du 50 000 sek eller mer fördelas ditt kapital på minst 40 lån, investerar du 100 000 sek eller mer fördelas ditt kapital på minst 50 lån och 1 MSEK och mer fördelas ditt kapital på 100 lån. Det finns ingen maxgräns för investeringar.

Är det säkert för mig som investerare?
– Lendify erbjuder endast de mest kreditvärdiga låntagarna att låna. Lendify genomför en gedigen kreditbedömning. Vår genomsnittliga låntagare har en fast inkomst på 400 000 sek, är 44 år gammal och har i övrigt en god och sund ekonomi. Vi tar starkt avstånd från sms lån med korta löptider och väldigt höga räntor. De som lånar via Lendify är etablerade personer som i stor utsträckning lånar till att renovera sitt hem. Våra beräknade kreditförluster ligger på 1 procent vilket ligger i linje och är något lägre än marknaden för samma typ av lån. Det är viktigt att komma ihåg att historiken och kompetensen kring tillgångsslaget finns att inhämta samt att rekrytera, det som är nytt är att tekniken gör det möjligt för vanliga privatpersoner att investera i lån som tidigare varit förbehållit storbankerna.

Lendify har även avsatt egna medel i en så kallad kreditförlustfond som är avsedd att täcka upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster. Kreditförlustfonden är dock ingen garanti men det finns en buffert. Låneavtalet är mellan låntagaren och investeraren och om Lendify mot all förmodan inte skulle kunna bedriva sin verksamhet vidare påverkar det inte avtalet mellan investeraren och låntagaren. För att öka tryggheten har Lendify även ett avtal med Lindorff som back up tjänster vilket innebära att Lindorff åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om Lendify inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare. Likvida medel som inte har investerats i lån placeras på ett klientmedelskonto på en av storbankerna och är separerade från Lendifys egna tillgångar.

Hur hanterar Lendify försök till bedrägeri/penningtvätt?
– Som kund måste du alltid kunna verifiera din identitet. Detta gäller såväl investerare som låntagare. Vi verifierar identiteten via BankID. Vi har noggranna regler och rutiner vad gäller kundkännedom och penningtvätt.

Så kommer du igång med investeringarna

Hur och när börjar jag få avkastning på mina investeringar?
– Samtliga lån hos Lendify återbetalas månatligen med amortering och ränta från låntagarna. Du som investerare kan då välja att ta ut amortering och ränta varje månad alternativt att automatiskt återinvestera kapitalet i nya lån.

Vad bör jag tänka på innan jag börjar investera?
– Att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner ger en riskspridning till din totala portfölj om du i övrigt investerar i aktier och traditionella ränteplaceringar. Som i alla typer av investeringar handlar det om att sprida sina risker. Du sprider dina risker om du investerar i en korg av lån vilket du gör via våra Autoinvestkonton. Det är du som investerare som får avkastningen på lånen och det är du som tar kreditrisken.

Hur kontrollerar ni låntagarnas identitet och kreditvärdighet?
– Vi säkerställer låntagarens identitet med hjälp av BankID. Varje låntagares kreditvärdighet analyseras noggrant och bara personer med tillräckligt god betalningsförmåga blir godkända och får sina låneansökningar publicerade. Vi gör en traditionell kreditupplysning genom UC. Vid behov tar vi också in arbetsgivarintyg och kopior på lönespecifikationer. Vidare gör vi en uträkning baserad på låntagarens inkomst och kostnader där vi uppskattar låntagarens förmåga att klara av månadsbetalningarna – en kvar att leva på-kalkyl.

DET HÄR ÄR LENDIFY
Lendify är ett Stockholmsbaserat bolag grundat 2014 som tillhandahåller en digital plattform där investerare och låntagare möts. Lendify sköter hela den administrativa processen från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Lendify erbjuder endast låntagare med god kreditvärdighet att låna.

Lendify har tillstånd från Finansinspektionen. Likvida medel som förs över till Lendify är helt separerade från Lendifys egna tillgångar. För det kapital som investerats i lån agerar Lendify endast som marknadsplats. Lendify omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investerarna bär kreditrisken. Statistik från början av 2000 talet visar att historiskt sett har kreditförlusterna för blancolån till kreditvärdiga privatpersoner i genomsnitt varit cirka 1 procent.

RISKINFORMATION
Detta är en annons från Lendify. Artikeln är inte skriven av Affärsvärlden’s redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här