Annons från Carnegie Fonder

Hållbar infrastruktur lockar allt fler investerare

Stabila verksamheter, statliga satsningar och inbyggt inflationsskydd – hållbar infrastruktur lockar allt fler investerare. ”Välskötta bolag inom hållbar infrastruktur har starka marknadspositioner, långa kontrakt och behövs i både hög- och lågkonjunktur – och därför tycker jag att många av dem förtjänar en högre värdering än vad de har i dag”, säger Emanuel Furubo som förvaltar Carnegie Listed Infrastructure.
Select-fonden som investerar i hållbar infrastruktur
Emanuel Furubo, förvaltare Carnegie Listed Infrastructure.

Vad är unikt med Carnegie Listed Infrastructure?

Jag vågar nog påstå att det är en av världens mest hållbara infrastrukturfonder. Ser man till index och andra fonder, även de med hållbarhetsfokus, så innehåller de rätt stor exponering mot kol, olja och gas vilket är något vi exkluderar. Som ett exempel kan nämnas att vi exkluderar mer än 50 procent av innehaven i infrastruktur-index. Så för den som vill ha en på riktigt grön och hållbar infrastruktur-exponering har vi en rätt så unik lösning.

Den här fonden är en del av Carnegie Fonders Select-erbjudande. Investera minst 50 000 kronor och du betalar en förvaltningsavgift på 1,06% i stället för ordinarie 1,43%.

Läs mer om Select-erbjudandet

Vad utmärker hållbar infrastruktur som investering?

Infrastruktur hanterar per definition de grundläggande funktionerna för vårt moderna samhälle och spelar därmed en central roll i den omställning mot ett mer hållbart samhälle som nu sker. Den hållbara infrastrukturen är den som både gynnas av och gynnar denna omställning. Det finns starka strukturella drivkrafter med statliga investeringspaket och globala initiativ som FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Vi är därmed övertygade att hållbar infrastruktur erbjuder väldigt goda möjligheter för stark långsiktig avkastning. Övergången till förnyelsebar energi kommer såklart gynna bolag som genererar energi från vind, sol och vattenkraft eller elnät som redan ställt om till förnybar energi och inte behöver göra kostsamma investeringar framöver. På samma sätt kommer behovet av mer hållbara transporter gynna järnvägar och ökad digitalisering, som är en viktig del i energieffektivisering, gynnar bolag som äger mobilmaster och fibernätverk.

Behovet av omställning har skapat ett stort behov av hållbar infrastruktur – vilka branscher och länder är mest intressanta?

Energi är en väldigt intressant bransch som behövs ställas om i grunden vilket kommer innebära massiva omallokeringar av kapital till mer hållbara alternativ. Och samtidigt växer konsumtion av energi överlag, vilket i sig är ytterligare en medvind. Här finns såklart många spelare, både nya och äldre. Vi föredrar kanske lite mer mogna bolag som redan har byggt upp kapacitet och är lönsamma med bra kassaflöden men samtidigt med stor förmåga att bygga ut ytterligare kapacitet och växa bra över tid, flera av de stora bolagen har utvecklingspipelines flera gånger om deras nuvarande kapacitet. Rent geografiskt finns såklart många spännande möjligheter i tillväxtmarknader men de utmärks också av högre politisk och regulatorisk risk. Ur det perspektivet föredrar vi Europa och USA där det finns stabilare institutioner och ett stort politiskt stöd som skapar bra tillväxtförutsättningar för bolag.

Läs mer om Carnegie Listed Infrastructure

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är en annons från Carnegie Fonder,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Absolicon