Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsen har nått taket

2019-05-21 13:15

”Öresund missade racet på börsen och i cykliska aktier under början av 2019. Nu har börsen peakat och konjunkturkänsliga bolag kommer få mest stryk under resten av året”, säger vd Nicklas Paulson.

Mats Qviberg skulle ju absolut inte byta till Iphone, men när han väl fått den kan han inte släppa mobilen. Han är en vanemänniska men också väldigt positiv till de förändringar som genomförs”, säger Nicklas Paulson.

Det går naturligtvis inte att intervjua en vd för Öresund utan att fråga om relationen till Mats Qviberg och komma in på temat ”Vem är det som kör bolaget egentligen?”. Qviberg är inte bara huvudägare och styrelseordförande i bolaget. Han har en lång historia, 25 år, med Öresund, hans dotter Anna Engebretsen sitter i styrelsen och svärsonen Öystein Engebretsen är investeringsansvarig. Där återfinns för övrigt även Mats Qviberg själv som alltid är med på måndagarnas investeringsmöten. När Affärsvärlden besöker Öresund på Norrlandsgatan i centrala Stockholm sitter han med investeringsteamet och är för tillfället engagerad i bytet till ledlampor på kontoret.

Nicklas Paulson säger att Qviberg förstås har ett stort inflytande, men att man gör investeringarna ihop – ”Ibland har jag en idé, ibland är det Mats, ibland någon annan i teamet” – där ambitionen är att hitta någorlunda konsensus och inte genomföra affären om någon i investeringsteamet absolut är emot.

– Jag tror att vi är en bra kombination. Jag har alltid varit aktieintresserad men gillar att äga långsiktigt och jobba med innehaven. Mats har en fantastisk känsla för marknaden och att fånga upp förändringar i sentiment.

Nicklas Paulsons historia med Öresund är betydligt kortare än Qvibergs. Han tillträdde i mars förra året efter en tjugoårig karriär inom investmentbanking, senast på Carnegie och innan dess Alfred Berg och Swedbank. Han har en civilekonomexamen men också, mer oväntat, en utbildning till underskötare i militärtjänsten som också byggt upp ett särskilt intresse för healthcare-sektorn. Under hans första dryga år har också två av fyra gjorda investeringar i nya bolag varit inom healthcare – Bioarctic, ett forskningsintensivt bolag inom behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet, och Q-linea, ett diagnostikföretag inom infektionssjukdom. Tre av investeringarna är dessutom bolag han kände sedan tiden på Carnegie. Paulson poängterar flera gånger under intervjun vikten av att träffa och lära känna management i de bolag man överväger att investera i.

– Vi träffar runt tio bolag varje vecka, vilket summerar till 400 bolag per år. Det fysiska mötet är oerhört viktigt, det går inte att enbart sitta på kontoret och göra affärer.

Bioarctic har hittills varit den mest lysande affären som Paulson varit med och gjort. Med en uppgång på 250 procent bidrog den också, trots att den är en liten del av portföljen, till att Paulsons första år avkastningsmässigt blev en succé, med 13 procentenheter över börsens totalavkastning. (Öresunds mål är att överträffa SIX Total Return Index). Men lika bra som 2018 var, lika illa har året startat för Öresund. Till och med april steg substansvärdet med endast 0,2 procent på en börs som steg drygt 21 procent. Två huvudförklaringar står att finna: dels hade Öresund fel i för pessimistiska konjunktur- och ränteförväntningar, dels tillhörde tre av innehaven – Attendo, Catena Media och MQ – börsens riktiga sänken.

– Med facit i hand skulle vi ha viktat om en del mot cykliska aktier vid årsskiftet, säger Paulson.

Det har varit jobbigt, säger han, alla på Öresund är tävlingsmänniskor och vi tänker på avkastningen varje dag. Nu är inte Öresund kvartalskapitalister och det ”går inte att byta fot” på grundval av en svag inledning av 2019. Varken Attendo, Catena eller MQ står heller på säljlistan.

I fallet Attendo, huvudsakligen äldreboenden, har bolaget ”den underliggande trenden med sig med en ökning av antalet personer över 85 år med 50 procent fram till 2030”, säger Paulson. I Catena Media var Öresund med redan i introduktionen, och trots halverad kurs från toppen är man fortfarande på plus. I stort sett hela spelsektorn har varit iskall, säger Paulson, men kombinationen av ökat fokus på organisk tillväxt, en stark produktportfölj och stor potential på nya marknader, inte minst i delstater i USA som reglerar spelmarknaden, talar för Catena. Klädkedjan MQ är för närvarande en liten investering, knappt 10 miljoner kronor, och som mest kan bli 80 miljoner om ingen annan tecknar i den kommande nyemissionen.

– Retail är fortsatt tufft men MQ har ny vd och cfo från Lindex och en strategi riktad mot egna varumärken och e-handel som vi tror på.

Det är inte heller nu läge att vikta om mot mer cykliska aktier, säger Paulson. Parallellt med årets börsuppgång har vinster justerats ned och därmed har vinstmultiplarna ökat till nivåer över snittet de senaste tio åren. Konjunkturen har inte ”klappat igenom”, men allt fler tidiga konjunktursignaler, som inköpschefsindex, pekar nedåt.

– Jag tror att börsen har nått sitt tak och att den slutar året lägre än nu, men fortfarande på plus, en nedgång som kommer slå hårdare mot konjunkturkänsliga aktier.

Betyder det att näst största innehavet, Bilia, som i alla fall delvis är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen, sitter löst i portföljen? Knappast, om man ska ta Paulson på orden. Nybilsförsäljningen är visserligen ett orosmoment, men Bilia tjänar huvudsakligen sina pengar på service, något som folk ägnar sig åt även i tuffare tider. Och som sagt, Öresund är långsiktigt, Bilia har funnits i portföljen i 20 år.

Det största innehavet Fabege, som Qviberg twittrade om som börsens finaste bolag, är konjunkturberoende genom Stockholms kontorsmarknad, men framför allt ränteberoende. Öresund har redan halverat posten, men det gjordes för att minska koncentrationen i portföljen och skapa utrymme för de nya investeringarna.

Nu är Nicklas Paulson i ett annat läge. Pengarna från försäljningen av Acne Studios har kommit in och Öresund har en kassa på runt 1 miljard. Vad de ska användas till är han förstås förtegen kring, ”vi har många intressanta diskussioner, också inom onoterat”.

– Men vi går inte efter temat cykliskt eller ocyklist, det handlar i stället om att hitta stjärnorna i varje sektor, säger Nicklas Paulson.

Han tror också att strategin att inte vara trendföljande, att vara lite motvals – som inte varit någon succé hittills 2019 – är en viktig förklaring till att Öresund långsiktigt lyckats överträffa börsindex med god marginal. Sedan 1992 har Öresund haft en årlig avkastning på 19 procent, aktier för 100 000 kronor har blivit 10,5 miljoner. Motsvarande siffror på börsen är en totalavkastning på 12 procent per år och en slutsumma på knappt 2,5 miljoner kronor.

– Öresund har vågat sticka ut hakan. Ett exempel är att man trodde på Bilia som var iskallt på marknaden under finanskrisen 2008–2009. Men avkastningen är också en följd av att vi har varit aktiva ägare och jobbat med investeringarna på styrelsenivå, vi har nu styrelserepresentation i hälften av våra cirka 20 investeringar.

Öresund handlas också till skillnad från merparten av investmentbolagen med premie i stället för rabatt. En förklaring, enligt Paulson, är att man inte ägnar sig åt maktspel och är aktieägarvänliga i största allmänhet, bland annat med aktieåterköpsprogram under perioder då en större substansrabatt uppstått i kursen.

– Dessutom har vi större riskspridning i placeringarna än de flesta andra investmentbolagen och vi har en stabil och långsiktig ägarfamilj. Ska man köpa aktier i ett investmentbolag till barnbarnen ska man köpa Öresund. Och jämfört med Sverigefonder är kalkylen väldigt enkel: investmentbolag har haft halva avgiften och dubbla avkastningen.

Fyra nya kärninnehav

Nya investeringar under Nicklas Paulson:

• Bioarctic: Forskningsintensivt biofarmabolag, som utvecklar nya behandlingar för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. (Alzheimer/Parkinson). Investering i oktober 2017 och mars 2018.

• NRC Group: Järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige, Norge och Finland. Första investering andra kvartalet 2018.

• Q-linea: Diagnostikföretag inom infektionssjukdomar. Investering mars 2018 och ankarinvesterare börsintroduktion (Nasdaq Stockholm) december 2018.

• Ovzon. Leverantör av satellitbaserad mobilt bredband. Ankarinvesterare, börsintroduktion (Nasdaq First North Premier) maj 2018.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom