Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Budgivning ger för höga multiplar”

2019-11-06 21:45
Bo Söderqvist. Foto: Daniel Stiller

Bo Söderqvist, vd på Christian Berner, säger att bolaget ska öka uppköpstakten. Man ger sig dock inte in i någon budgivning.

Teknikhandelsbolaget Christian Berner Tech Trade noterades 2014 och lever något i skymundan av de större branschkollegorna. Bolaget marknadsför och säljer tekniska system och komponenter som används av kunder inom industrier som papper och massa, verkstad och bygg. Drygt tre fjärdedelar av omsättningen kommer från försäljning i Sverige, medan resten härstammar från de nordiska länderna. I fjol landade intäkterna på 617 miljoner kronor, en ökning med 37,4 procent jämfört med året dessförinnan. Samtidigt förbättrades rörelsemarginalen från 4,5 till 8 procent. Den enskilt största anledningen till detta var förvärvet av Zander & Ingeström, som är verksamt inom pump- och värmeteknik och som utgör Christian Berners hittills största förvärv. Transaktionen gjorde att bolaget vida överträffade sin målsättning om en genomsnittlig försäljningstillväxt per år – inklusive förvärv – på 10 procent, något som Christian Berner annars har haft svårt att uppfylla de senaste åren. Affären gjorde också att bolaget kom närmare sitt ebitamarginalmål på i genomsnitt 9 procent per år över en konjunkturcykel.

Enligt Bo Söderqvist, som har varit vd på Christian Berner sedan 2010, strävar bolaget efter att öka uppköpstakten. I september i år presenterades ett nytt förvärv, Bullerbekämparen, specialiserat på ljuddämpande produkter. Till skillnad från de större teknikhandelsbolagen behöver dock Christian Berner agera mer försiktigt vid uppköpen, menar vd:n.

– För en mindre spelare är det viktigt att inte göra fel förvärv, eftersom det då slår mot hela bolaget till skillnad från om man är större. Därför måste vi vara noggranna i förvärvsprocessen och låta det ta tid, säger han.

Hur upplever ni att konkurrensen om objekten är?

– Vi är inte med i några budgivningsprocesser, eftersom multiplarna brukar bli höga och det finns andra bolag som är starkare där. Vi har en egen pipeline av bolag som vi bearbetar, och där vi försöker vara exklusiva.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom