Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

För tidigt för bottenfiske

2019-11-06 21:45
Nokias vd Rajeev Suri presenterar en ny 5G-produkt tidigare i år.SOPA Images

Ericsson-rivalen Nokia dök på börsen efter att bättre lönsamhet skjutits på framtiden. Det är frestande att bottenfiska, men Affärsvärlden bedömer att det tar tid för aktien att hitta tillbaka.

VÄNTA Efter en rad stora uppköp och samgåenden bland leverantörer av telekomutrustning under 90- och 00-talen fanns det i slutändan i stort sett bara två kvar inom mobil infrastruktur, Ericsson och Nokia. Och – inte att förglömma – en relativt okänd, lite mindre, kinesisk leverantör som dock snabbt erövrade stora delar av marknaden.

I dag är kinesiska Huawei störst inom mobilinfrastruktur, även om det beror lite på vem man frågar. Det är Ericsson, Nokia och Huawei som driver utvecklingen och står för merparten av alla kontrakt, i synnerhet inom den nya teknologin 5G. Både Ericsson och Nokia har kämpat med sin lönsamhet för att hålla jämna steg med Huawei vilket inneburit stark prispress.

USA:s bannlysning av Huawei har gett de nordiska bolagen en fördel, och därför var det kanske lite extra överraskande att Nokia i sin rapport för tredje kvartalet chockade marknaden med att radikalt sänka sina lönsamhetsmål för de närmaste fem åren och ställa in utdelningen för att bygga upp kassan.

Aktien dök, som sig borde, och har tappat omkring 25 procent jämfört med innan rapporten. Det Nokia sade var framför allt tre saker. Bolaget räknar nu bara med att kunna växa i takt med marknaden i stället för snabbare. Prispress, lockpriser, rabatter och initiala kontrakt inom 5G drar samtidigt ned lönsamheten. Det kostar helt enkelt att hålla sig kvar på 5G-tåget.

Dessutom ska Nokia öka sina investeringar inom 5G för att inte halka efter. Denna sista kommentar är kanske den mest oroande, då marknaden förstås kommer att lämna den första fasen av 5G så småningom med bättre lönsamhet, men om Nokia i dag inte känner att bolaget har en produktportfölj som matchar konkurrenterna är man illa ute. Det är lite sent att börja investera sig ikapp nu när racet redan börjat.

Hur illa det är, är svårt att säga, då det finska bolaget inte utvecklar resonemanget. Nokia är i dag med i flera 5G-nät som har gått live, varför frågan måste ställas om vad det är man satsat för lite på hittills. Det är en risk som måste beaktas i aktien, i synnerhet om ett handelsavtal skulle släppa tillbaka Huawei i alla fall delvis på banan. En sådan vändning skulle sätta press på både Ericsson och Nokia.

Nokia sänkte sin marginalprognos för 2019 från 9 till 12 procent till 7,5 till 9,5 procent, och för 2020 till mellan 8 och 11 procent från tidigare 12 till 16 procent. Det nya mer långsiktiga målet är att om tre till fem år nå 12–14 procents rörelsemarginal. Taket ligger i dag alltså 2 procent lägre om fem år jämfört med det tidigare målet för 2020.

Utdelningen för resten av 2019 har ställts in, och så kommer det vara tills en nettokassa på omkring 2 miljarder euro uppnåtts. I sig är det knappast en stor sak, men det säger något om hur Nokia ser riskbilden och konkurrenssituationen framåt.

Nokia är notoriskt knepiga med allehanda omstrukturerings- och tillfälliga kostnader och avsättningar. De nya målen innebär dock att värderingen för nästa år ligger kring Ericssons nivåer.

De flesta banker har sänkt både sina riktkurser och prognoser efter rapportfloppen, och det är svårt att se vad som ska lyfta aktien det närmaste året. Snarare är nog risken överhängande för fler otrevliga överraskningar i kommande rapporter.

Mer information behövs kring vad det är som inte fungerar inom 5G-satsningen och varför det inte åtgärdats tidigare. Kommande rapporter från Nokia blir intressanta, men tillsvidare får aktien en neutral rekommendation.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom