Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Insidermål med förhinder

2019-03-27 14:48

Först våren 2020 kommer insiderrättegången mot Fingerprint Cards ordförande Johan Carlström att genomföras. Bolaget får därmed leva med att ha en brottsmisstänkt huvudägare och styrelseledamot i minst ett år till.

Det var i september 2014 som Ekobrottsmyndigheten gjorde en rad tillslag mot nyckelpersoner i Fingerprint Cards ledning och styrelse. Förutom dåvarande vd:n Johan Carlström utpekades även en styrelseledamot och en före detta ledamot som misstänkta för insiderbrott. Händelsen fick stor uppmärksamhet och satte hela bolaget i gungning.

Det blev också startpunkten på en infekterad strid mellan Johan Carlström och Ekobrottsmyndigheten. En strid som bjudit på många inslag och vändningar under årens lopp – och som långt ifrån är över.

Bara under de första tre månaderna i år har över 100 nya aktbilagor registrerats i målet hos Stockholms tingsrätt. En stor del av dessa utgörs av skriftväxling mellan åklagare och försvar som inte ens är eniga om när den kraftigt försenade rättegången kan hållas. Ursprungligen var planen att den skulle bli av under mars månad. Till slut valde tingsrätten att i förra veckan dra ett streck i sanden och skjuta på förhandlingen till slutet av januari 2020.

Enligt försvarsadvokat Per E Samuelsson är skälet att åklagarsidan i ett sent skede lämnade in kompletterande förundersökningsmaterial.

– Åklagaren gav in nästan tusen sidor förundersökning någon månad före huvudförhandlingen och det var ju vi tvungna att smälta och bearbeta och sedan åberopa egen bevisning. Så det är åklagarens fel att det ställdes in, säger Per E Samuelsson som har begärt att flera nya förhör måste hållas, bland annat med personer boende i Asien.

Åklagare Jonas Myrdal, som är den tredje åklagaren i raden som hanterat målet sedan 2014, säger å sin sida att hans kompletteringar inte är så omfattande som försvaret påstår. Han tog över målet under hösten och gjorde då en ny genomgång av förundersökningen. Merparten av det nya material han lämnat in är att likna vid ostridigt referensmaterial som pressmeddelanden och kurslistor över aktiehandeln i Fingerprint Cards. Men det har också tillkommit ett flertal e-postbrev och utskrifter av mäklarsamtal.

– När en ny åklagare får målet granskar denne målet från sitt perspektiv. Om man då ser frågetecken eller potentiella luckor så är det närmast åklagarens skyldighet att försöka få dem belysta samt att, om det är motiverat, komplettera förundersökningen, säger Jonas Myrdal som i samband med genomgången också strök en av sju åtalspunkter.

Stockholms tingsrätt hade ursprungligen tanken att få till en ny rättegång i september, men då var det å andra sidan försvaret som kom med invändningar. Per E Samuelsson är uppbokad som försvarare i Allra-rättegången som drar i gång i oktober, och Johan Carlström har också haft svårt att skaka fram lediga dagar efter sommaren.

”Min klient uppger att han redan är fullbokad under hösten”, skriver Per E Samuelsson i en av inlagorna till rätten.

Ingen av parterna verkar utåt sett nöjd med att förhandlingen nu blir av först nästa år.

– Att huvudförhandlingen äger rum först fem år efter att åtalet väckts är förstås oacceptabelt. Det finns här anledning för samtliga inblandade, och kanske även för lagstiftaren, att utvärdera detta och överväga hur liknande fall ska undvikas i framtiden, säger Jonas Myrdal.

***

Efter tillslagen i september 2014 gick utredningsarbetet på högvarv. Redan efter ett år kom åtalet, vilket är snabbt marscherat i sammanhanget. Totalt blev det 16 åtalspunkter för insiderhandel under åren 2012–2014 mot Johan Carlström och hans medåtalade.

Men att gå från åtal till domstolsutslag visade sig betydligt mer komplicerat. När målet för första gången gick upp till förhandling i tingsrätten i april 2017 var Carlström inte med på de åtalades bänk. Orsaken var nytillkomna insidermisstankar mot honom som var under utredning hos Ekobrottsmyndigheten.

Först i oktober 2017 lades den kompletterande utredningen ner (misstankarna ströks) och rättegången mot Carlström kunde börja planeras in på nytt. Då hade de två insidermisstänkta före detta styrelseledamöterna dömts till fängelse och näringsförbud i tingsrätten. Domen var en klar framgång för Ekobrottsmyndigheten, även om straffet mildrades till villkorlig dom för en av de åtalade när målet senare prövades i hovrätten.

Ursprungligen fanns planer på en rättegång mot Johan Carlström under våren 2018 men parterna kunde inte enas om en tid förrän mot slutet av året. Även den planen sprack dock, då tingsrätten i en ovanlig åtgärd valde att ställa in hela rättegången på grund av intern resursbrist.

– Jag är medveten om att det är väldigt olyckligt att det har blivit så och jag kan bara beklaga den här långa tiden, sa chefsrådman Erik Lindberg till Dagens Industri i september förra året.

***

Samtidigt hade Johan Carlström själv höjt insatsen genom att, trots kritik från flera håll, gå in som ordförande i Fingerprint Cards vid årsstämman i maj. Att han som brottsmisstänkt skulle leda styrelsen avfärdade han segervisst i en intervju med Svenska Dagbladet inför stämman:

– Jag kommer aldrig att bli dömd för något. Det är jag 100 procent säker på.

Att målet ännu en gång flyttades fram, nu till mars 2019, gjorde att Ekobrottsmyndigheten behövde byta åklagare och in kom Jonas Myrdal. Han delar inte alls Johan Carlströms bild och menar att vinterns kompletteringar snarare förbättrat bevisläget för åklagarsidan.

– Enligt min uppfattning har den nya bevisningen stärkt åtalet. Att Johan Carlström begär omfattande kompletterande utredning kan väl i någon mån ses som ett kvitto på det, säger han till Affärsvärlden.

Förutom hotet om ett straff för insiderhandel har åklagarsidan även begärt att Johan Carlström ska beläggas med näringsförbud under fem års tid.

Totalt ska Johan Carlström ha tjänat 4,6 miljoner kronor genom otillåten handel i samband med sex olika insidersituationer, merparten av fallen gäller handel i samband med nyheter om beställningar från olika kunder.

En central del av bevisningen består av kopior av e-post från företagets egna serv­rar, ett material som är mycket känsligt. Fingerprint har lyckats driva igenom att delar av den kompletterande förundersökningen ska vara sekretessbelagd.

”Röjandet av dessa uppgifter kommer orsaka bolaget kvalificerad skada”, skriver vd Christian Fredriksson i en inlaga så sent som i början på mars för att understryka vikten av att känsliga delar maskas.

Bolaget har tillsatt särskild personal för att granska det nya materialet. Anmärkningsvärt nog argumenterar bolagets ombud för att även information om Johan Carlströms handel ska sekretessklassas.

”Carlström var under den ifrågavarande perioden verkställande direktör för FPC och hans omfattande handel i bolagets aktie kan, ifall uppgifterna offentliggörs, medföra avsevärd skada för bolaget.”

Advokat Per E Samuelsson, som vunnit en lång rad uppmärksammade ekobrottsmål under årens lopp, ser fram emot den kommande rättegången. Han hävdar att försvaret inte har några problem att visa på att den handel som skett varit fullt tillåten.

– Det kommer att visa sig tydligt under rättegången vad det här egentligen handlar om. Johan Carlström har lagt sig vinn om att handla när han inte är i loggbok. Det här är ett åtal som är konstruerat vid skrivbordet. Det här är helt tillåtna affärer som åklagarna försöker klistra på olika pressmeddelanden, fastän det inte alls hänger ihop. Det här kommer att sluta med att Johan Carlström frikänns, det är min bestämda uppfattning.

I väntan på rättegången ska nu både åklagarsidan och försvaret ta beslut om nya utredningsåtgärder är nödvändiga. Ny motbevisning har redan utlovats från Johan Carlström. Räkna med att antalet aktbilagor hinner växa ytterligare innan parterna möts i rätten nästa år.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom