Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpvärd vinnare med marginalboozt

2020-03-04 18:00

Efter ett starkt bokslut är Boozt en av månadens kurs-vinnare. Men det finns mer kurspotential i e-handlaren.

KÖP Februaris börsfrossa har slagit vilt omkring sig och ingen sektor har skonats. I detaljhandeln är det de större modehandlarna som haft det särskilt tufft på börsen: bland modejättar som H&M och Zalando ligger kursnedgångarna på 18 respektive 10 procent bara den senaste månaden.

Desto bättre har det gått för Stockholmsbörsens mindre, nätbaserade detaljhandlare. Det färska köprådet i hår-och sminkhandlaren Lyko (nr 8–9/2020) har stått emot börsnedgången bra och är upp över 6 procent i februari, motsvarande en total uppgång om 20 procent i år. Även sportutrustningsåterförsäljaren Sportamore är upp drygt 18 procent i februari – dock dopat av ett bud från branschkollegan Footway, med en budpremie på 27,5 procent.

Bäst i klassen är dock den First North-noterade nätmodehandlaren Boozt. Aktien har fått en skjuts av ett starkt bokslut och är upp över 15 procent i februari, vilket gör den till en av Stockholmsbörsens kursvinnare i februari. Bolagets fjärde kvartal kryddades av försäljningsrekord under Black Friday och en stark julhandel, samtidigt som bolaget uppger att de håller ett ”hälsosamt lager” och har kunnat stå emot det pressade marknadsklimatet med stora rabatter och lägre marginaler.

För helåret 2019 ökade omsättningen från drygt 2,8 miljarder kronor till strax över 3,4 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 23 procent. Det är lägre än den tidigare explosionsartade tillväxten, som i snitt har legat runt 50 procent de tre senaste åren, men väl över det finansiella målet om 15–20 procent.

Boozt fortsätter alltså att växa bra, men den mest positiva rapport­överraskningen fanns att hämta på resultat­raden. Bolaget fortsätter att stärka sin lönsamhet och under det fjärde kvartalet nådde ebit- marginalen hela 10 procent, vilket summerar till 2,3 procent för helåret 2019. Boozts rörelsemarginal varierar alltså mellan kvartalen, men treårs­snittet ligger på 1,3 procent och målet är att ha en justerad ebit- marginal överstigande 6 procent år 2022.

Lönsamhetsmålet är högt satt för en medelstor aktör i en pressad bransch med många spelare. Till sin fördel har Boozt att de verkar i ett mid/premium-segment och har ett genomsnittligt ordervärde runt 800 kronor, väl över branschsnittet runt 600 kronor. Detta bidrar till en stärkt brutto­marginal, och det förklarar också Boozts stabila lönsamhets­utveckling på den utmanande marknaden.

Stabiliteten i affären stärks dess­utom av att Boozt aktivt arbetar med att få ner den höga returgraden. De många, och marginalpressande, returerna är ett problem för hela branschen. Boozt delar inte med sig av exakta siffror, men enligt finanschef Sandra Gadd ligger returgraden strax över 40 procent, ungefär som andra renodlade modehandlare på nätet. Det är högt, men Boozt har utvecklat en policy som blockerar de kunder med aggressivt retur­beteende där det kan röra sig om flera returer i veckan (se intervju på nästa uppslag). Policyn implementerades i höstas och har redan nu haft en positiv inverkan på det genomsnittliga ordervärdet, även om påverkan på netto­omsättningstillväxten har varit negativ.

Visst finns det risk att effekterna endast är av temporär karaktär och att Boozts ebit-marginal aldrig når målet på 6 procent. Vd Hermann Haraldsson verkar dock vara fast besluten om att Boozt ska växa lönsamt och guidar för en ebit-marginal på 3,2 procent för helåret 2020.

Med tanke på att marknaden växer med tio procent, bara genom konvertering från den fysiska handeln, verkar den organiska tillväxten inte vara ett större bekymmer. Men Boozt har som mål att växa snabbare än den nordiska marknaden för att bli den största nordiska modehandlaren på nätet.

Boozt själva säger att de ser en tydlig konsolideringstrend, och att de tror att det kommer finnas 2–3 dominerande aktörer om ett par år. Bolaget har en god kassa på 340 miljoner kronor och att de skulle kunna göra mindre förvärv är inte omöjligt. Även sett ur det motsatta perspektivet är det möjligt att en större aktör skulle kunna vara intresserade att förvärva Boozts väletablerade marknadsposition i mid/premium-segmentet. Det som talar mest för ett uppköp är bolagets avsaknad av en profilerad huvudägare: ingen aktieägare kontrollerar 10 procent av bolagets aktier.

Boozt handlas i dag till mycket attraktiva multiplar. På Affärsvärldens konservativa prognoser, där vi räknar med att ebit- marginalen stärks till 5 procent, handlas aktien till ett p/e-tal på 19,6 och ett ev/ebit på 14,8 för helåret 2021. Det är en stor rabatt relativt större konkurrenter som Zalando och Asos, med p/e-tal på 58 respektive 40.

I det korta perspektivet finns det risk för besvikelser. Historiskt sett är första kvartalet Boozts svagaste kvartal, och kryddat med eventuella viruseffekter (se intervju) och avtagande tillväxt i ekonomin kan det bli ett riktigt bakslag för Boozt. Men ledningens lönsamhetsfokus och operativa strategi övertygar. Köp med riktkurs 70 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom