Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Läge för motvallsmagi?

2019-11-06 21:45

Joel Greenblatts <em>Magic Formula</em> plockar läropoäng kring kraften i att köpa högavkastande aktier som ratats.

I En liten bok som slår aktiemarknaden illustrerar den amerikanske finansprofessorn och hedgefondförvaltaren Joel Greenblatt hur en enkel, mekanisk nyckeltalssållning kunnat välja ut aktiegrupper som historiskt överavkastat.

I originalformeln rensades ett amerikanskt börsuniversum från finanssektorn och samhällsnyttiga tjänster/infrastruktur (utilities) och sållades sedan löpande efter en rankad kombination av lägst vinstvärdering (via hög ebit/ev) och högst kapitalförräntning på rörelsenivå (via roce). Efter ett år säljs positionerna (de som fortfarande rankar i topp kan i praktiken behållas ett år till).

En barnsligt enkel övning, men inte så trubbig som den verkar. Exponeringarna som fås tangerar nämligen dels en avkastningshöjande värdepremie (låg ev/ebit) och dels en risksänkande ”kvalitets”-faktor (hög roce). Över tid och med spridd portfölj ger det möjlighet att överavkasta börsen justerat för risk.

Senast Affärsvärlden rankade med formeln var i nummer 26/2018. Likaviktat har den aktiekorgen med totalt 30 börsbolag listade i Stockholm totalavkastat noll ett år och ett tertial senare, och därmed missat Stockholmsbörsens totalavkastning på 19 procent.

I Affärsvärldens nya korg härintill körs en nordisk variant som utan att justera får skaplig branschspridning. Den som vågar köpa och blunda ska det närmaste året äga impopulära högavkastare inom bland annat gambling och e-handelspressad detaljhandel.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom