Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nära fullvärderad efter rallyt

2019-11-20 18:00
Cavotec är inriktade på utrustning till flygplatser.

Verkstadsbolaget Cavotec utvecklas åt rätt håll. Men frågan är om uppvärderingen av aktien inte gått väl snabbt. Affärsvärlden sänker rekommendationen ett snäpp.

VÄNTA Surdegen Cavotec lyftes i slutet av maj, i nummer 21/2019, fram som ett lovande turnaroundcase och en bra aktie för den långsiktiga portföljen. Det mid cap-noterade verkstadsbolaget med inriktning på utrustning till flygplatser och hamnar hade på bara några år gått från tillväxtbolag till ett bolag med lönsamhetsproblem.

Affärsvärlden såg emellertid flera positiva tecken, däribland en ny vd i Mikael Norin som städat rejält, väsentligt stärkta finanser via en nyemission samt en låg värdering relativt såväl historisk lönsamhet som framåtblickande lönsamhetsambitioner. Lägg därtill ett första kvartal som redan hade visat på en tydlig lönsamhetsförbättring trots vikande omsättning.

De förutsättningarna visade sig ha varit en synnerligen bra kompott, för aktien har nu på blott ett halvår uppvärderats med nära 50 procent.

Den goda utvecklingen fick nyligen styrelseordförande Patrik Tigerschiöld att fördubbla sitt privata innehav till en miljon aktier. Som bekant är Tigerschiöld dessutom huvudägare i Cavotecs huvudägare Bure, investmentbolaget som kontrollerar 27 procent av aktierna i Cavotec. Lägg därtill att Lannebo Fonder nyligen flaggade för över 5 procent av aktierna i Cavotec.

Årets tre första kvartal har totalt sett bjudit på i princip oförändrad omsättning för Cavotec, men rörelsemarginalen exklusive engångsposter har ändå successivt förbättrats – från 5,6 procent under första kvartalet till 7,6 procent under tredje kvartalet. Bolagets tidigare omstruktureringsåtgärder biter väl och den svaga omsättningstillväxten är delvis ett resultat av ledningens fokus på lönsamhet framför tillväxt.

Utvecklingen gör att våra prognoser från i våras framstår som alltför konservativa. I våra uppdaterade prognoser har framför allt marginalantagandena justerats upp – i år till 7,5 procent och nästa år till 8,6 procent. Det kan ställas i relation till Cavotecs egen målsättning från i våras om att nå minst 7 procents rörelsemarginal inom två år respektive minst 10 procent inom fyra år.

På Affärsvärldens nya prognoser handlas Cavotec till omkring p/e 15 respektive 13 för 2019 och 2020. Skuldjusterat, ev/ebit, blir multiplarna knappt 12 respektive knappt 10. Det är inga farliga multiplar på ett bolag som tveklöst är på rätt väg. Ett frågetecken är dock var Cavotecs uthålliga lönsamhetsnivå ligger, för bolagets lönsamhetshistorik imponerar inte.

Historiskt har bolaget som bäst levererat 9–10 procents rörelsemarginal, men det var så långt tillbaka som 2006–2008. Långsiktigt har marginalen, sett till medelvärde och median, inte varit bättre än 5–7 procent. Givet de förbättringar som skett under ny ledning är de historiska siffrorna förmodligen för låga att ta fasta på, men samtidigt behöver Cavotec bli bra mycket mer lönsamt för att aktien ska vara en riktigt het köpkandidat på nuvarande nivåer.

Lägg därtill cyklisk verksamhet samt att bolagets ordermomentum hittills i år inte övertygat. Tredje kvartalet var orderingången visserligen upp hela 36 procent, men svaga siffror under första och andra kvartalet tar ned niomånaderssiffran till –6 procent.

Affärsvärlden vacklar i fallet Cavotec. Å ena sidan underskattas ofta kraften i turnaroundcase som börjar leverera, å andra sidan har relativt mycket redan prisats in för Cavotec – ett cykliskt bolag med halvdan historik. Vi blir inte överraskade om Cavotec-aktien tar sig över 20-kronorsnivån under det närmaste året, men potentialen lockar inte tillräckligt mycket på nuvarande nivåer. Med viss tvekan sänker Affärsvärlden därför till en neutral vänta-rekommendation.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom