Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Planeträddningen #1

2020-01-15 18:00

Trots att USA lämnat Parisavtalet är omställningen mot lägre koldioxidutsläpp i full gång. Flera av världens största företag är på väg mot koldioxidneutrala verksamheter – och andra, som Alphabet, har redan nått dit.

International Energy Agency gissar att den globala efterfrågan på olja kommer att toppa år 2030, för att sedan avta för alltid. Opec har en något mer försiktig tidshorisont – enligt oljekartellen kommer peak oil demand att inträffa 2040 – men riktningen är densamma. På vägen dit väntar massiva investeringar inom solkraft, vindkraft och batteriproduktion. Men även kärnkraften lär få en renässans – om än inte i Sverige. Vi slänger därför in det stukade Studsvik som en av decenniets möjliga vinnare.

Företag som kan gynnas av trenderna:

  • Vestas: Vindkraftens allt större projekt på land och till havs växer explosivt, vilket snabbt ökar energislaget från en liten andel av energimixen till en, på sina håll, betydande del. Som världens största fokuserade turbinleverantör är Köpenhamnsnoterade Vestas välpositionerat när de allt större torn (Vestas nuvarande portfölj erbjuder upp till 162 meter i diameter) ställer stadigt ökande krav på såväl kvalitet och vidareutvecklingen av material och teknik.
  • Elkem: Oslonoterade 115-åringen är en av världens största och den utbudsmässigt dominerande Kina-marknadens största producenter av silikoner. Denna råvaruförädling ger upphov till en grupp kiselbaserade framtidsmaterial i fast och flytande form med vitt skiftande egenskaper som passar som hand i handske för att exempelvis isolera, ytbelägga eller smörja alltmer avancerad elektronik, batterier, solceller, hälsovårdsprodukter, med mera, som efterfrågas i ökade volymer.
  • Studsvik: Medan energiomställningsdebatten i Sverige och delar av västvärlden fokuserar på förnybar vind och sol plus lagringskapacitet så kommer även kärnkraften att fortsätta spela en viktig roll i världens växande behov av baskraft, definitivt 2020-talet ut. Studsvik erbjuder nischade specialisttjänster mot den säkerhetsfokuserade och långsiktiga förvaltning som dagens kärnkraft kräver, i både projektuppförande, drift, underhåll, nedmontering och slutförvaring.

Johan Anderberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom