Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rabatten snart historia

2018-06-13 18:00
Johan Forsell blir ny ordförande för Ericssons valberedning Foto: Investor

Börsen kedjar alltmer aktiva och svårkopierade Investor vid en klassisk maktrabatt. Det ger fortsatt bra läge att långtidsspara hos Wallenbergarna.

I det här numret redogörs för ett köpråd i Investor som missade målet, med lätt negativ årsavkastning.

Under mellanåret som förflutit lyckades Investor inte skapa överavkastning på substansen, som inte växte med mer än 3–4 procent med återlagd utdelning. För det andra, och desto viktigare, så ökade substansrabatten: från 11 till 20 procent utifrån konservativa bokförda värden på den växande skaran av onoterade dotterföretag, i portföljsegmentet Patricia Industries, eller från 20 till runt 28 procent utifrån Investors marknadsvärdesestimat på Patricia-bolagen. Affärsvärlden menar att en alltmer aktiv innehavsstrategi tvärtom borgar för minskad eller utraderad rabatt.

Noterade Kärninvesteringar (71 procent av justerad substans) är i breda penseldrag en storbolagskorg med viss slagsida mot pro-cykliskt (Atlas Copco, SEB med dess företagsutlåning och Wärtsilä). På Factsets analytikerförväntningar är portföljen premievärderad mot börsen, men växer också vinsten snabbare, med ett viktat p/e-tal som väntas komma ned från 20 för 2017 till 17–18 för 2019.

De tyngre börsposterna har på det stora hela hållits oförändrade, undantaget Ericsson (4 procent). Där har Christer Gardells aktivistfondbolag Cevians intåg som ny kapitalmässigt största ägare satt fart på Investor, som köpt B-aktier för miljardbelopp för att få mer tyngd bakom röststyrkan. En tydlig maktmanöver, men ägarkampen kan bli lönsam om den leder till att Ericsson köps upp eller styckas.

Patricia Industries (23 procent): ökar i värde, men via nyförvärv. I april köptes amerikanska Sarnovas akutsjukvårdsprodukter, ett defensivt köp med till synes vettig värdering om ev/ebitda under 14. I slutet av april meddelades förvärv av Piab, som sysslar med bland annat sug- och vakuumkoppar inom tillverkning. Denna affär ser mer riskfylld ut.

Även om Piab för stunden är ett superlönsamt nischbolag inom automatiseringstrenden så betalar Investor runt ev/ebitda 20. Säljaren, som vill flippa sitt Piab-innehav efter mindre än tre år, är närstående private equity-firman EQT.

EQT (4 procent): delägar- och sponsorskapet i EQT är samtidigt en förbisedd viktig del av Investor. Denna överavkastningsmotor genererade, trots låg andel av kapitalet, mest värde av alla portföljdelar det gångna året.

Investor får förnyat köpråd med riktkurs 525 kronor. Utan en djupare börskorrektion är det där substansen, utifrån Investors marknadsvärdering på onoterat, kan stå om ett år.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom