Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Säkrade vinst och köpte nytt

2018-06-13 18:00

Nordiska Värdeportföljen säkrade en fin vinst i norsk oljeservice. Kapitalet placerades i danska smycken och svensk radiostyrning.

Sedan förra magasinsgenomgången för tre veckor sedan har nära fullinvesterade Nordiska Värdeportföljen tappat en knapp procent, medan Stockholmsbörsens OMXSGI-index tappat dryga två. Totalavkastningen sedan start är 15,4 procent, vilket slår Stockholmsbörsen med dryga 11 procentenheter.

Portföljen har gjort en serie mindre nya affärer. Bland annat såldes norska oljekartbolaget Spectrum, vars uppvärdering från mycket låg nivå snabbats på av återhämtade oljepriser. I svenska kronor blev totalavkastningen 58 procent på mindre än ett halvår. Med fortsatt spännande optionalitet i affären och uppköpsmöjligheter så har Spectrum sin plats på bevakningslistan.

En del av Spectrum-likviden återinvesterades först i näst största innehavet Pandora (därefter 20 procents porföljandel). Det katastrofalt svaga börsmottagandet av Pandoras senaste delårsrapport utgör ett förbättrat ingångsläge, vilket redogjordes för i det förnyade köprådet i nummer 21/2018 samt på Analys+. Vår riktkurs om 1 200 danska kronor på ett års sikt är till 95 procent motiverad av kassaflöde från rörelsen och resten är en liten premie för Pandoras aggressiva återköp.

Därefter togs position i systerportföljen Avkastningsportföljens nya storinnehav Allgon. Kortfattat handlar det om ett förvärvsbygge inom sakernas internet (iot) samt fjärrstyrning som vid portföljernas affärer hade avtalat om förvärv av det större radiostyrningsbolaget Tele Radio. Tele Radio förvärvas för endast 7–8 gånger ebitda-resultatet, vilket är mycket attraktivt givet god tillväxt- och lönsamhetshistorik. Kombinera det med låga förväntningar på resten av koncernen, tidigare Smarteq, vars historiska förlustsvit och tidigare lite för stora kostnadskostym nu äntligen får in en kassaflödesmotor.

Strax efter Allgon-köpet blev förvärvsfinansieringens viktigaste delar klara. Ur Affärsvärldens perspektiv fick Allgon klart godkända villkor samtidigt som casets största osäkerhet försvann.

– Det tar ett tag innan det sjunker in i marknaden och vi får nya intressenter för Allgon, då man måste räkna på caset igen, kommenterade vd Johan Hårdén för Affärsvärlden Analys+.

Nordiska Värdeportföljen stannar initialt på 4 procents andel, men när Allgon gör företrädesemission senare i juni finns möjlighet att återinvestera större delen av portföljkassan (3 procent) i ett andra steg.

Slutligen är det värt att lyfta fram det tredje största innehavet Ratos (10 procent). Kapitalmarknadsdagen i förra veckan tydliggjorde en väg mot att bli än mer av ett konglomerat än att vara transaktionsopportunister. Även om beslutet att fortsätta ta ned den finansiella risken kommer hämma avkastningspotentialen, allt annat lika, så förblir Affärsvärlden positiva. Här finns såväl övervärden i nuvarande portfölj som Ratos-modellens möjligheter att överavkasta (riskjusterat) mot den breda Stockholmsbörsen kvar.

På Analys+ gjordes en uppdatering där enbart övervärdena i de tre större Ratos-bolagen Bisnode, Hent och Ledil lyfte portföljens nuvärde till 42 kronor per aktie, eller 14 kronor upp från bokförda konservativa värden. Ur ett absolutavkastningsperspektiv värderar Affärsvärlden Ratos uppdaterade investeringsmodell till runt price/book 1,8. Det motsvarar runt 50 kronor, snarare än dagens aktiepris under 30 kronor.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom