Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utmaning nå tillväxtmålen

2018-09-12 18:00
Elektas installationer på Södersjukhuset i Stockholm har fått kritik av personalen. Nu hoppas företaget få fart på affärerna med en ny typ av strålkanon.

Medicinteknikföretaget Elekta har bommat sina finansiella mål de senaste sex till sju åren. Inte mycket talar för att bolaget ska nå dit under de kommande åren heller.

SÄLJ Det svenska cancerbehandlingsföretaget Elektas försäljningsstatistik för de senaste åren är ingen munter läsning. När många andra storföretag i Sverige har kunnat öka försäljningen under åren 2012 till 2017 med både 20, 30 och i en del fall 50 procent, har Elektas omsättning legat stilla. Under det nyss avslutade brutna räkenskapsåret, som sträckte sig till och med april i år, uppgick försäljningen till 11,3 miljarder kronor. Fem år tidigare var motsvarande siffra 10,7 miljarder kronor, vilket indikerar en årlig försäljningstillväxt kring 1,1 procent.

De senaste fem åren har också i ett annat avseende varit trist för Elekta. Resultatutvecklingen har gått på tomgång. Men nu ska det äntligen vara slut på de trista tiderna. Åtminstone om man ska tro vd:n sedan två år, tysken Richard Haussman, som i den senaste kvartalsrapporten konstaterade att bolaget nu står inför en period av snabb tillväxt och ökande vinster.

Problemen tog sin början när bolagets snabba tillväxt, som under perioden 2008–2012 uppgick till i snitt 12 procent per år, helt kom av sig. Perioden kom att präglas av intern turbulens, personalnedskärningar, tre vd-skiften på kort tid liksom brustna resultatmål, vinstvarningar och prognosnedjusteringar. Nuvarande vd:n Richard Hausmann, som hämtades från Siemens för ett par år sedan, har inte bara haft företrädarnas problem att reda ut. Han har dessutom fått en rad nya problem på halsen, problem som drabbat bolagets tyngsta verksamhet: försäljning och service av linjär­acceleratorer, i dagligt tal kal­lade strålkanoner.

På försommaren meddelade bolaget, fem i tolv, att en ny bildassisterad strålkanonmodell, kallad Unity, som bolaget utvecklat sedan 2012, efter nya förseningar äntligen kunde börja säljas i Europa under sommaren 2018. Den nya strålkanonmodellen är ett halvår försenad och denna nya magnetröntgenaccelerator är tänkt att säljas för 8–10 miljoner dollar, två till tre gånger mer än vad tidigare toppmodeller betingar. Effekten har inte uteblivit. Elekta-kursen har rusat under året, upp 66 procent till 130 kronor inför lanseringen av den nya modellen.

Under bolagets senaste redovisade kvartal såldes fyra Unity-maskiner, och det totala antalet sålda enheter är därmed 32. Risken är emellertid stor att dessa maskiner utgjorde ett slags uppdämt behov och att fortsatt försäljning kommer att kosta både blod, svett och tårar. Målet är att sälja ytterligare 43 maskiner fram till halvårsskiftet 2020, alltså fem sex stycken per kvartal. Nu i oktober, i samband med den årliga amerikanska höstmässan inom radioterapi, som i år hålls i San Antonio i Texas, väntar ett avgörande om hur de tilltänkta kunderna kommer att agera när de ställs inför valet att köpa en mer än dubbelt så dyr strålkanon.

Analytikerna är splittrade om Elekta-aktien. Fyra vardera har köp respektive sälj. Kursreaktionen häromveckan, när Elekta presenterade kvartalsrapporten, var dramatisk med kursfall på drygt 10 procent på en enda dag. Men aktien är ändå inte billig. Affärsvärlden tror inte att de finansiella målen nås de kommande åren. Bolagets vinster värderas då till 35 respektive 32 gånger pengarna (p/e-tal) för innevarande verksamhetsår och för nästa.

Affärsvärlden tvivlade på aktien redan i november förra året. Helt fel, skulle det visa sig. Men nu, inte minst när kronan går mot en förstärkning, är det dags att säkra vinsten. Sälj och köp tillbaka på nivåer under 94 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom