Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utnyttja Brexit-oron

2019-01-23 18:00
Kopparbergs har stor försäljning av cider i Storbritannien.

Bryggeriet Kopparbergs aktiekurs hålls nere av risken för en hård Brexit. Det ger köpläge.

Det är nu bara drygt två månader tills Storbritannien ska lämna EU. Något framförhandlat alternativ till en hård Brexit finns som bekant inte efter Theresa Mays totala nederlag i parlamentet. Paradoxalt nog tycks marknaden, både i odds och valutarörelser, nu bedöma risken för en hård Brexit som mindre än tidigare. Pundet har i år stigit med 3 procent mot kronan och 2 procent mot euron.

Även om inget scenario kan uteslutas – allt ifrån ett utträde utan avtal till att Storbritannien i slutänden blir kvar i EU – tycks allt fler tro att en lösning närmar sig i takt med knivens rörelse mot strupen.

”Precis som att hotet med nyval tvingade politikerna i Sverige att hitta blocköverskridande lösningar, kommer hotet av hård Brexit att tvinga britterna och EU tillbaka till förhandlingsbordet”, skriver till exempel EU- och Brexit-experten Rickard Ydrenäs, som räknar med att utträdet skjuts upp några månader för att skapa tid för förhandlingar mellan EU och britterna.

För bryggeriet Kopparbergs skulle ett undvikande av en hård Brexit ha stor betydelse. Med runt hälften av försäljningen i Storbritannien i form av cider är bolaget exponerat både för Brexits effekt på det brittiska pundet och risken för handelshinder. Bolaget har fått flera köprekommendationer i Affärsvärlden, ofta med lyckat utfall, och så även senast i nr 10/2018. Aktien nådde riktkursen på 230 kronor under sommaren, men har därefter klappat ihop. Huvudförklaringen är Brexitkaoset, men det handlar även om besvikelse över svagare tillväxt än väntat under tredje kvartalet. Trots viss återhämtning handlas aktien vid analyskursen 162 kronor runt 35 procent under sommarens toppnivå.

Som NGM-listat bolag är Kopparbergs inte särskilt generöst med information, men det finns signaler om avtagande tillväxttakt och ökad konkurrens i Storbritannien och Sverige. Affärsvärldens grunduppfattning om Kopparbergs är ändå oförändrad: cidermarknaden fortsätter att växa och Kopparbergs har ett starkt varumärke med den högsta ersättningen per såld liter av alla varumärken på topp-20-listan i Storbritannien. Lägg därtill en hygglig rörelsemarginal, nya tillväxtmöjligheter i bland annat länder som Australien och USA samt att bolaget i liten utsträckning påverkas av ekonomiska cykler, inklusive den konjunktursvacka som nu knackar på dörren. Dessutom jobbar bolaget aktivt för att minska beroendet av pundet och Brexitfrågan genom ökat inköp av förpackningar, transporter och tjänster i pund samt ökad tappning i Storbritannien.

Med nuvarande kurs handlas aktien kring p/e 16,5 till 2018 års vinst och runt 15 gånger vinstprognosen 2020, givet en tillväxt på runt 5 procent per år och en rörelsemarginal på 14 procent. Det är attraktiva nivåer för ett kvalitetsbolag med goda tillväxtmöjligheter verksamt på en konjunkturokänslig marknad.

Kursen hålls fortfarande nere av risken för en hård Brexit och ett följande ras för det brittiska pundet. Det scenariot kan förstås inte uteslutas, men Affärsvärldens huvudbedömning är ändå att Storbritannien lämnar EU med ett avtal och en stigande valutakurs. Rekommendationen blir därför köp, även om det kortsiktigt blir något av ett politiskt vågspel. Långsiktigt lär Kopparbergs hitta lösningar som säkrar den brittiska marknaden även om landet tar den hårda vägen ur EU.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom