Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Välsmort låsbolag fullvärderat

2019-05-01 18:00

Välskötta Assa Abloy ser ut att kunna nå både tillväxt- och vinstmål. Men Affärsvärldens riktkurs är nådd och rådet är att ta hem vinsten.

SÄLJ Låskoncernen Assa Abloy bjöd inte på några större överraskningar när första kvartalet presenterades förra veckan. Rapporten skulle kunna sammanfattas som att hälsan tiger still.

De redovisade siffrorna låg i stort sett i linje med förväntningarna inkluderande en organisk tillväxt på dryga 5 procent och ett rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor motsvarande en rörelsemarginal på 15,1 procent. Dock kärvade det lite mer än väntat i Kina och affärsområdet Asia Pacific, där rörelsemarginalen föll till 5,7 procent (7,9), vilket vd Nico Delvaux förklarade med oförändrad tillväxt, ökad koncernintern omsättning med låg marginal samt uppbyggnad av den nya kinesiska organisationen. Det var inte första gången som Kina stod för den negativa delen i bolagets rapportering.

När Affärsvärlden senast synade Assa Abloy, i oktober i fjol i nummer 42/2018, var slutsatsen att bolaget levde i den bästa av världar, befriat från prispress efter att under en längre tid ha förvärvat sig till en marknadsledande position och med goda möjligheter till fortsatt tillväxt genom övergången från mekaniska lås och till elektroniska, digitala och smarta lösningar. Det senare driver tillväxt inte minst genom att det ökar behovet av eftermarknadsservice. De digitala lösningarna har kortare livslängd och behöver oftare uppgraderas än de mekaniska låsen. Eftermarknad svarar också för inte mindre än två tredjedelar av Assa Abloys försäljning.

Med en organisk tillväxt på 5 procent ligger Assa Abloy i linje med det finansiella målet. Tillsammans med förvärv ska tillväxten årligen vara 10 procent, vilket bolaget nästan lyckats med – i snitt har den legat på 9 procent de senaste tio åren. Förra året gjorde avyttringar att det förvärvade nettotillskottet stannade på 2 procent. Assa Abloy ser dock snart ut att kunna hamna på målsatta 5 procent i förvärvad tillväxt igen, bland annat genom det aviserade köpet av entréautomatikbolaget Agta Record, som omsätter nära 4 miljarder kronor. Även målet för rörelsemarginalen (16–17 procent), som halkat ned till dryga 15 procent, är inom räckhåll genom fortsatta prishöjningar och effektiviseringar i kombination med prioritering av högmarginaldivisionerna Americas och Global Technologies.

I höstas, då aktien handlades kring 170 kronor, satte Affärsvärlden riktkursen 205 kronor, en nivå som redan nu har nåtts. Inget har i grunden ändrats sedan dess och vi har en fortsatt positiv syn på Assa Abloy. Värderingen, med ett p/e-tal på dryga 20 för 2019 – långt över branschsnittet kring 16 – gör det emellertid svårt att se vad som skulle kunna lyfta kursen ytterligare. Rådet blir därför ta hem vinsten.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom