Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vettig finländsk fusion

2019-12-18 18:00

KÖP Finska gruvutrustningsföretaget Outotec håller på att köpas upp av Metso. Synergier tillsammans med bra utsikter för gruvbranschen gör det sammanslagna bolaget attraktivt.

Outotec och Metso är två finska företag som ingår i det så kallade nordiska gruvklustret. Men medan Sandviks och Epirocs fokus ligger på att få fram malmen under och ovan jord så gör de finska företagen utrustning för bearbetning och anrikning av malmen när den väl tagits fram.

Efter flera år av förhandlingar och spekulationer kom så beskedet i somras att de två konkurrenterna gör gemensam sak och bildar en ny jätte inom gruv- och mineralbranschen.

Rent tekniskt går det till så att Outotec köper Metso Minerals med egna aktier. Det som blir kvar i Metso, pumpar och utrusning för processindustrier, blir kvar som noterat bolag under nya namnet Neles.

Som betalning för Metso Minerals får aktieägarna i Metso 4,3 nya Outotec-aktier, vilket gör att det i praktiken är det större Metso som köper det mindre Outotec. Efter sammanslagningen kommer Metsos aktieägare att ha 78 procent i det nya bolaget. Största ägare i båda bolagen är finska staten via sitt investmentbolag Solidium.

Samgåendet bygger på en industriell logik där verksamheterna till stor del kompletterar varandra. Hittills har allt gått smidigt och tillstånd har fåtts av olika konkurrensmyndigheter, inklusive den amerikanska. Samgåendet väntas vara klart under andra kvartalet nästa år.

Tillsammans omsätter bolagen över 40 miljarder kronor och skulle proforma ha gjort en justerad rörelsevinst på 230 miljoner euro det första kvartalet i år, enligt prospektet. Börsvärdet blir i dagsläget cirka 5,8 miljarder euro, vilket skulle betyda att det sammanslagna bolaget i dag värderas till omkring 11 gånger den justerade rörelsevinsten.

Till det ska dock läggas kostnadssynergier på 100 miljoner euro per år och försäljningssynergier på 150 miljoner euro. I synnerhet kostnadssynergierna verkar rätt så konservativt beräknade.

Marknaden är också på väg att återhämta sig och på lite längre sikt är utsikterna mycket goda med stadigt ökande efterfrågan på mineraler som koppar och zink.

Det är upplagt för resultatlyft efter samgåendet, och i synnerhet marginalerna i nuvarande Outotec kan förbättras oavsett synergier. Den justerade rörelsemarginalen för det sammanslagna bolaget borde kunna komma upp till mellan 12 och 14 procent mot 10,6 procent i dagsläget.

Det finns två sätt att köpa in sig i det nya Outotec. Först och främst genom att köpa en aktie i dagens Outotec och som kommer att fortsätta att vara just det även efter att sammanslagningen är klar. Alternativet är att köpa en aktie i Metso som kommer att ge 4,3 nya aktier i Outotec tillsammans med en aktie i Neles, nuvarande Metso Flow Control.

Med nuvarande kurs på Outotec blir värdet på Neles omkring 1,43 miljarder euro eller drygt 13 gånger ebita-resultatet, vilket trots att Neles växer bra känns lite i överkant. Marginalen ligger i dag på 17 procent och det kan bli svårt att trycka upp den ytterligare. Samtidigt har Neles kunder inom olje- och gasindustrin vilket gör verksamheten mindre aptitlig på längre sikt. Vårt val faller därför på Outotec där det bör kunna finnas en uppsida på 20 procent det närmsta året.

Som en större och bredare men samtidigt mer fokuserad spelare inom utrustning till gruvor och mineralbearbetning kan intresset från internationella institutioner också komma att öka med en multipelexpansion som följd. Exempelvis noteras svenska Epiroc klart högre.

Jan Lindroth

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom