Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vietnam vinnare på handelskrig

2019-11-13 18:00

Thailand och Vietnam är båda populära vinterdestinationer. Ur ett investerings- perspektiv skiljer sig temperaturen dock åt betydligt mellan de båda länderna.

Medan Thailand i dagsläget kämpar sig tillbaka från en svacka ångar Vietnam på för fullt med en av världens högsta tillväxttakter. En gradvis nedkylning av den globala ekonomin och pågående handelskonflikter mellan framför allt Kina och USA men också Japan och Sydkorea sätter sina spår i båda ekonomierna – men på olika sätt.

Thailands ekonomi är mer avancerad och ligger högre upp i värdekedjan än Vietnam som fortfarande ligger några steg efter Kina. Billig tillverkning spelar stor roll i båda länderna som är exportorienterade. Thailand har dock drabbats hårdare av handelskonflikt och dämpad världshandel – exporten tappade över 4 procent det första halvåret.

Stora översvämningar i de norra och centrala delarna av landet tillsammans med torka i andra delar och en stark valuta, bahten, har lett till att tillväxten faller till en bra bit under 3 procent i år från över 4 procent förra året.

Turism är en viktig faktor för Thailand, men antalet besökare väntas minska i år, framför allt på grund av färre kineser som är det största turistgruppen. Osäkerhet kring Kinas ekonomi i kölvattnet av handelsbråket har fått kineserna att stanna hemma i större utsträckning.

För Vietnam är effekten av handelsbråket snarast den omvända. När riskerna med att ha alltför stor tillverkning i Kina blivit uppenbara ökar intresset för länder som Vietnam som ett alternativ eller komplement till Kina och för att sprida riskerna i sin försörjningskedja.

Ekonomin har också visat sig motståndskraftig mot den globala nedgången och det tredje kvartalet växte BNP rekordartade 7,3 procent. För helåret ligger prognosen på strax under 7 procent och det är en takt som lär kunna hålla i sig framöver.

Ho Chi Minh-börsen är upp omkring 25 procent i år och i snitt ligger värderingarna på ett p/e-tal på 16,5.

– Men det är en tudelad börs där de största bolagen har rätt höga värderingar men de medelstora snarare ligger på 7–10 gånger 2019 års vinst. För 2020 väntar vi oss en vinsttillväxt på 10–13 procent, säger Jon Scheiber, vd på Tundra Fonder som förvaltar den enda Vietnam-fond som finns tillgänglig i Sverige.

Ett par ytterligare faktorer som kan elda på Ho Chi Minh-börsen är möjligheten till en uppgradering nästa år. Indexleverantören FTSE behöll Vietnam som frontier market i årets granskning, men lade till landet för en potentiell uppgradering till secondary market för nästa år, vilket skulle kunna öppna för fler internationella investerare.

Dessutom närmar sig lanseringen av ETF:er på ett index baserat på aktier där utländska ägarskap är begränsat (FOL, foreign ownership limitation). Många av de aktierna har redan nått sin kvot för utländskt ägande.

De största noterade bolagen är banker, fastighetsbolag och inom handel och konsumentvaror. Exportindustrin ägs och drivs till allra största delen av internationella jättar som Samsung, LG och Foxconn.

– Men exporten drar hela ekonomin, även den inhemska, som går mycket starkt, säger Jon Scheiber.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom