Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Volatil spelaktie tynger

2018-05-09 18:00

Småbolagsportföljen fortsätter att tappa mark och ligger nu en bra bit efter index. Den stora rörelsen i det norska spelbolaget förklarar hela tappet, men vårt förtroende för caset är intakt.

Sedan förra portföljuppdateringen av Småbolagsportföljen i nummer 16/2018 har Stockholmsbörsens OMXSGI-index klättrat 4 procentenheter. Under samma period har sex av åtta innehav i portföljen återtagit förlorad mark, framför allt fiberbolaget Hexatronic som lämnade en bättre rapport än väntat. Portföljen har visserligen också klättrat, men långt ifrån hängt med börsen och ligger nu hela 6 procent efter index. Det är inklusive påfyllning i kassan på totalt 7 878 kronor i utdelningar från Acando, Mr Green och Hexatronic.

Hela indextappet förklaras av att det norska spelbolaget Gaming Innovation Group (GIG) tappat 17 procent under denna relativt korta period. GIG är portföljens största innehav och samtidigt det case som vi är mest övertygade om ska leverera en riktigt bra avkastning inom en inte alltför avlägsen framtid. Aktien är visserligen upp 20 procent sedan start, men är samtidigt mycket volatil, troligen den mest volatila aktien i spelsektorn. Möjligen kan man diskutera om det är lämpligt med en så stor exponering mot aktien. Det höjer risken i portföljen, men också potentialen.

GIG föll 11 procent den 24 april efter uppgifter i norska medier om att en majoritet i det norska parlamentet vill skärpa lagstiftningen i den norska spelsektorn. Frågan är dock komplicerad och kräver ytterligare utredning. Oron är betydligt överdriven och effekten – om ens någon – lär bli begränsad, enligt GIG:s vd Robin Reed.

Kvartalsrapporten mottogs ljummet trots en fortsatt kraftig tillväxt i såväl omsättning som rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Den här rapportperioden har aktiemarknaden tenderat att bara fånga in och tolka negativa signaler. Dit hör möjligen en viss prissänkning för operatörskunder inom plattformsdelen Core i GIG, den del av bolaget som Affärsvärlden åsätter störst värde. Det hindrade dock inte Core från att växa med 145 procent i årstakt och redovisa 45 procents ebitda-marginal på rullande tolv månader.

Dessutom meddelade GIG:s styrelse att den undersöker en flytt från Oslobörsen till Stockholmsbörsen, vilket vore mycket positivt. Det skulle öka genomlysningen och förhoppningsvis reducera volatiliteten i aktien. Det långsiktiga caset är helt intakt.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom