Tecken på ljusning på arbetsmarknaden

Säsongsrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats och att det finns tecken på ett förbättrat arbetsmarknadsläge, skriver SCB.
Arbetslöshet
En ung vuxen söker jobb på Arbetsförmedlingens hemsida. Foto: Jessica Gow / TT

Sysselsättningen minskade i oktober med 76 000 personer till 5.062.000 personer, jämfört med motsvarande månad året innan. Det motsvarar en sysselsättningsgrad som minskat 1,2 procentenheter till 67,1%.

Enligt säsongsrensade och utjämnade data minskade antalet sysselsatta med 105 000 personer till 5 050 000,  jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 67,0%, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med februari 2020. Det finns emellertid tendenser till en ökning av sysselsättningen sedan den lägsta noteringen i juni, noterar SCB.

Antalet arbetslösa ökade i oktober med 101 000 personer till 430 000, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8%, en ökning med 1,8 procentenheter. Månaden innan låg arbetslösheten på 8,3%.

Säsongsrensade och utjämnade data visar samtidigt på en ökning av antalet arbetslösa med 97 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 1,8 procentenheter till 8,9% i oktober jämfört med februari 2020. Säsongsrensade och utjämnade data visar dock på små förändringar av arbetslösheten sedan juni, då den högsta nivån under 2020 noterades. Månaden innan låg motsvarande siffra på 9,0%.

Såväl antalet personer i arbetskraften som arbetskraftstalet har återhämtat sig från den lägsta noteringen i mars. I oktober låg de på liknande nivåer som i februari, då coronapandemin ännu inte satt avtryck på den svenska arbetsmarknaden, noterar även SCB.