Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Äntligen på rätt väg

2019-01-16 18:00
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

ANALYS Ett av börsens konglomerat är efter flera års ökenvandring på rätt väg under en ny ledning. Affärsvärlden ser en undervärderad aktie.

KÖP Svag historik, en illikvid aktie och ett lågt börsvärde (331 miljoner kronor) brukar betyda dåligt intresse från investerarna. Och därmed också bättre möjligheter att hitta något undervärderat, vilket Affärsvärlden bedömer är fallet i konglomeratet Midway vid kurs 13,50 kronor.

Senast aktien synades var i nr 50/2015, då med rekommendationen att avvakta vid kurs 19,80 kronor. Konglomeratet ansågs då spretigt och problemtyngt och det var svårt att skönja någon snar ljusning. Men i dag är läget annorlunda. Sedan Sverker Lindberg, med ett förflutet på bland annat Tetra Pak och Trelleborg, tog över vd-posten hösten 2016 har städtempot i Midway skruvats upp.

Vid utgången av tredje kvartalet i fjol satt Midway med en nettoskuld på till 194 miljoner. Under fjärde kvartalet genomfördes dock flera åtgärder som stärkt finanserna.

Stans & Press avyttrades med en positiv kassaflödeseffekt på 18 miljoner. Motsvarande effekt från försäljningen av Sigarth gav cirka 70 miljoner. Slutligen väntas avvecklingen av olönsamma Midtrailer belasta kassan med 5 miljoner. Totalt ger detta 83 miljoner, vilket tar ned nettoskulden till 111 miljoner. Lägg därtill rörelsens kassaflöde under fjärde kvartalet och Midway lär vid årsskiftet redovisa en nettoskuld kring 100 miljoner, varav ett utestående konvertibellån med konverteringskurs 20 kronor och löptid till den 31 maj i år står för nästan hela skulden.

Den återstående koncernen värderas således till omkring 430 miljoner. Här ingår Haki (byggnadsställningar), Landqvists Mekaniska (höglönsam legotillverkning), FAS Converting (maskiner för plasttillverkning), NOM (norsk teknikhandel) och Gustaf E Bil (personbilar på Skaraslätten). På rullande tolv månader levererade dessa bolag ett sammanlagt rörelseresultat på nära 80 miljoner, vilket ger en ev/ebit-värdering på bara 5,4.

Kalkylen försämras emellertid av Midways centrala kostnader. Dessa låg på 18–19 miljoner per år under 2016–2017 och liknande nivåer i fjol, men den nya ledningen verkar inse behovet att sänka dessa. Bland annat aviserades en flytt till mindre lokaler i niomånadersrapporten.

Sett som att ledningen är satt att förvalta ett eget kapital på 430 miljoner så motsvarar 19 miljoner hela 4,4 procents förvaltningsavgift. Det är naturligtvis alldeles för högt och Affärsvärlden räknar med att de centrala kostnaderna minskas något de närmaste åren.

Men även med oförändrade centrala kostnader handlas Midway till endast ev/ebit 7,2. Också det väldigt lågt, särskilt som kvaliteten på de två huvudsakliga vinstgeneratorerna Haki samt Landqvists Mekaniska inte alls är så tokig. Haki står i en klass för sig storleksmässigt, med omkring en halv miljard i omsättning och ett rörelseresultat som i år lär hamna kring 60 miljoner. Och det är tydligt att ledningen fokuserar på att utveckla Haki, inte minst via förvärv.

I en grov summan av delarna-kalkyl når Affärsvärlden ett värde på omkring 20 kronor per aktie, vilket ger en uppsida på nära 50 procent från nuvarande nivåer.

Som det ser ut nu lär konvertibeln inte gå till konvertering, vilket innebär att Midway måste täcka upp den finansieringen på annat sätt. Givet koncernens positiva utveckling lär det inte vara några problem.

Där dålig likviditet gör aktien hopplös för kortsiktiga så kan långsiktiga placerare finna ett intressant alternativ i Midway på nuvarande nivåer. Affärsvärlden ser mer möjligheter än risker. Köp.

 

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom