Fullvärderad mathandlare

2017-02-14 22:00 Calle Froste
Axfood-kedjan Willys planerar att erbjuda e-handel i ytterligare 20 städer under 2017. Foto: Fotograf Mats Lundqvist

Axfood står inför ett investeringsår och ett ­rörelseresultat i linje med 2016. Trots kursfallet vid rapporten är det fortsatt vänteläge i aktien.

Vänta. Kampen om den svenska livsmedelsmarknaden hårdnar. På en marknad som på det hela taget är nästan stillastående eller växer mycket långsamt, med måttliga 0,3 procent under fjolårets fjärdekvartal eller 0,6 procent under hela fjolåret, tappade också familjen Antonia Ax:son Johnson-kontrollerade Axfood, med kedjorna Willys och Hemköp, fart mot slutet av förra året. Tillväxten för koncernen under fjärde kvartalet slutade på knappt 3 procent, en gradvis minskning från nivåerna tidigare under året. Tillväxten under fjol­årets första kvartal låg betydligt ­högre, på nivåer strax över 8 procent. Räknat på jämförbara butiker var försäljningsökningen mindre än hälften så stor, 1,3 procent under fjolåret.

Avgående vd Anders Strålman berättar i bokslutskommunikén om att rörelsemarginalen för helåret 2016 steg en tiondels procentenhet till nya rekord­noteringen 4,5 procent, som därmed ligger väl över koncernens målsättning om en rörelsemarginal på minst 4 procent.

Irrelevant skryt, tycktes börsen resonera som i stället tog fasta på det faktum att marginalerna blev allt magrare ju längre fjolåret fortskred. Rörelsemarginalen på 3,6 procent under det avslutande kvartalet är inte bara under den egna målsättningen utan också den sämsta fjärdekvartalssiffran på fyra år. Kursen dök över 6 procent på en dag, det största fallet under en enskild dag sedan finanskrisåret 2008. Oron är med andra ord påtaglig för att den nye vd:n Klas Balkow ska stiga ombord när festen är över.

Farhågorna kan vara motiverade. Axfood-ledningen räknar själv med att 2017 blir ett år av investeringar. Det heter i bokslutskommunikén att ­bolaget ska fokusera på tillväxt och nyinvesteringar under året. Matkedjan planerar att plöja ner i storleksordningen 40–50 procent mer än under 2016, ­totalt 800–900 miljoner kronor, i bland annat ny- och ombyggnationer. Eventuella förvärv kommer därut­över. Det betyder, enligt ledningen, att rörelse­resultatet för 2017 blir ”i linje med” 2016 års utfall på 1 902 miljoner kronor. Det betyder också att de analytiker som följer ­bolaget är betydligt mer optimistiska än ledningen. De tror på ett nytt vinstrekord i år och ett rörelseresultat på 2034 miljoner kronor.

Störst förhoppningar ställer ledningen uppenbarligen till den växande e-handeln. Bolaget gjorde därför nyligen en ovanlig manöver och köpte i januari det noterade mathemleveransföretaget Mat.se i ett bud värt över 500 miljoner kronor. Prislappen speglar grovt sett skillnaden i värdering mellan internetföretag och företag i den gamla ekonomin. Prislappen för det förlustbringande Mat.se uppgick till ungefär dubbla omsättningen, räknat på rullande tolv månader.

Och även om Mat.se är tänkt att komplettera och stärka Axfoods position inom e-handel var draget oväntat – och långt ifrån riskfritt – för att komma från en företagsledning som gjort sig känd för att bygga upp verksamheten organiskt. En jämförelse med hur konkurrenten och branschettan Ica agerar kan vara på sin plats. Ica har under de senaste 4–5 åren kontinuerligt byggt upp en e-handel organiskt av egen kraft. Axfoods nye vd Klas Balkow, som hämtats från prylbutikskedjan Clas Ohlson, har begränsad erfarenhet av e-handel. Clas Ohlson säljer bara bråkdelar av sin omsättning över internet.

Återstår att se om Axfood har tagit sig vatten över huvudet med den nya strategin. För säkerhets skull håller bolaget samtidigt fast i sin gamla taktik – därmed planerar Axfood-­kedjorna Willys och Hemköp för att erbjuda e-handel i ytterligare 20 respektive 10 städer under 2017.

Den som följde vårt säljråd för ett drygt år sedan kan vara nöjd. Aktien handlas på samma ­nivåer som då, medan börsen som helhet lyft med nära 15 procent. Med p/e-tal kring 18 för i år och 17 för nästa år framstår inte utsikterna just så mycket bättre nu när konkurrensen är hårdare än någonsin och en ny bransch­oerfaren vd tar plats. Aktien är fullvärderad. Avvakta – men köp på rekyler under 124 kronor.

Calle Froste

Premiumnyheter

Aktuellt inom