Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Överdrivet pressad aktie

2018-11-28 21:30
Magnus Brännström, vd för Oriflame.

Blankarna har åter börjat sätta tänderna i Oriflame. Affärsvärlden gör tvärtom och trycker på köpknappen.

Oriflame, direktförsäljningsbolaget inom bland annat kosmetika, har varit en minst sagt volatil historia på börsen under senare år. Svag utveckling i Ryssland och andra marknader i öst fick blankarna att sätta tänderna i aktien 2013–2015 och pressa ned kursen till omkring hundralappen som lägst under 2015.

När Oriflame sedan visade sig få fart på tillväxten på andra marknader, bland annat Kina och Turkiet, fick blankarna bråttom att täcka sina positioner, vilket lyfte aktien till uppåt 420 kronor under början av innevarande år.

Efter ett svagt första halvår är aktien nu nästan halverad från årshögsta. Blankarna är tillbaka, med cirka 4 procent av kapitalet blankat. Är det dags för ny djupdykning? Affärsvärlden tror inte det. Flera faktorer talar för Oriflame.

Först och främst är finanserna starka med en nettoskuld på bara 0,5 gånger ebitda-resultatet. Den finansiella risken är således låg.

Därtill har värderingen pressats ordentligt. På konsensusprognoserna för nästa år handlas aktien till under 8 gånger rörelseresultatet på skuldfri bas (ev/ebit). Just kring dessa värderingsnivåer, ev/ebit 7–9, bottnade aktien såväl 2005 och 2009 som 2012 och 2015. Vid åtminstone oförändrad ordinarie utdelning på 1,60 euro per aktie, högst sannolikt, ger direktavkastningen på nästan 8 procent också stöd.

Addera slutligen ett färskt insynsköp för hela 13 miljoner kronor från bolagets vice vd Jesper Martinsson.

Orosmolnen då? De finns naturligtvis, men ter sig hanterbara och ligger mer än väl i kursen på nuvarande nivåer.

Efter en flerårig tillväxtsvacka 2011–2015, huvudsakligen präglad av problem i Ryssland med grannländer, vände omsättningstillväxten i lokal valuta upp 2016 (+8 procent), följt av hela 14 procents tillväxt i fjol. De 4 procent som Oriflame presterat under årets nio första månader har däremot helt enkelt inte levt upp till investerarnas förväntningar. Förklaringarna är flera.

Prishöjningar i jakt på högre bruttomarginal har gått för långt samtidigt som viktiga marknader som Ryssland och Turkiet brottas med svag ekonomi och försiktiga konsumenter. Lägg därtill tuffa jämförelsetal från det starka fjolåret, som var dopat av aktiviteter kopplade till Oriflames 50-årsjubileum. Uppmuntrande är att det fjärde kvartalet inletts med cirka 6 procents tillväxt i lokal valuta. Sammantaget är det svårt att argumentera för att Oriflame helt tappat stilen och att tillväxttakten ska ner på negativa nivåer, som faktiskt bara skådats under 2012 och 2013 (–1 procent båda åren).

Oriflames stora försäljning på tillväxtmarknader, i grunden eftertraktad, är fortsatt problematisk på grund av svajiga valutor. Under årets nio första månader försämrades rörelsemarginalen marginellt till 10,4 procent, tyngd av negativa valutaeffekter om 2,5 procentenheter. Svaga valutor på stora marknader som Ryssland och Turkiet har varit ett problem i flera år, men Oriflame har ändå lyckats hålla uppe lönsamheten relativt väl. Vi vågar inte räkna med att de värsta valutamotvindarna är bakom bolaget, men i ett mer normaliserat läge kan motvind plötsligt bli medvind. Dollarstyrkan som hämmar tillväxtmarknaderna lär inte vara för evigt.

Slutligen tycks affärsmodellen med direktförsäljning alltid ses på med skepsis när bolaget hamnar i en svacka. Just nu framstår emellertid vanliga detaljhandlare sitta i en värre sits på grund av den växande e-handeln. Inte ens de bästa detaljhandlarna, som H&M och Ikea, kommer undan. Oriflames affärsidé med socialt sälj framstår som enklare att ta in i den nya digitala världen. När andra bolag använder så kallade influencers för marknadsföring framstår Oriflames 2,7 miljoner personer starka säljstyrka som en bra tillgång.

På Affärsvärldens prognoser, något under konsensus och långt under de mål Oriflame satte upp i samband med kapitalmarknadsdagen i fjol, blir värderingsmultiplarna väldigt attraktiva. Affärsvärlden ser dessutom större sannolikhet att prognoserna är för försiktiga än för optimistiska. Aktien har goda förutsättningar att nå 275 kronor på ett års sikt, vilket blir Affärsvärldens riktkurs. Köp.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom