Engelska Skolan: Ljusglimtar

Halvårsrapporten har ljusglimtar och blundar man för dagens utmaningar finns fina tillväxtmöjligheter att drömma om framöver. Verkligheten här och nu är dock tuff.

Engelska Skolan (60 kr) har tappat nästan 20 procent på börsen i år efter ett oväntat vd-skifte och ommöbleringar i ägarledet. Dagens halvårsrapport för det brutna räkenskapsåret 2018/2019 ser inte ut att räcka till för att vända den trista kurstrenden – trots att det bjuder på ljusglimtar.

Engelska Skolan Q1-Q2 2018/19 Q1-Q2 2017/18
Intäkter, Mkr 1 282 1 104
Organisk tillväxt 9,6%
Rörelseresultat, Mkr 73,6 72
Rörelsemarginal 5,7% 6,5%
Antal skolor 36 34
Antal elever 25 608 24 000

Elevantalet fortsätter att öka och Engelska Skolan skulle kunna öppna många fler nya skolor om omständigheterna i övrigt tillät. Problemet är lärarbrist, löneinflation och en del oförutsägbarhet kring ersättningssystemen.

Bolaget fortsätter att prestera en bra bit under sin målsättning om 8 procent i rörelsemarginal. På rullande 12 månader är nivån nu på 6,1 procent. Siffran hjälps lite framöver av ett förvärv i Spanien som adderar 160 Mkr i intäkter med 13 procents marginal. Men Sverige står för 94 procent av intäkterna så det är vad som sker här som blir avgörande.

Nu uppger ledningen att årets skolpeng väntas stiga med 2,8 procent. Samtidigt ökade totalkostnaden per elev med 3,3 procent under räkenskapsårets första hälft. Vad man därför ser framför sig är fortsatt press på rörelsemarginalen – men i betydligt mindre grad än 2017/18 då Engelska Skolan tappade nästan 3 procentenheter.

Det som driver kostnadsökningarna är lönelyft för lärare men också behov av att anställda mer personal per elev generellt sett för att ge den undervisning som elever med särskilda behov behöver.

Engelska Skolan
Börskurs: 60,00 kr
Antal aktier (miljoner): 40,1
Börsvärde: 2 406 Mkr
Nettoskuld: 28 Mkr
VD Cecila Marlow (tf)
Styrelseordförande Birker Bahnsen
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 2 348 2 750 2 998 3 237
– Tillväxt 14,9% 17,1% 9,0% 8,0%
Rörelseresultat 152 165 186 210
– Rörelsemarginal 6,5% 6,0% 6,2% 6,5%
Resultat efter skatt 117 121 142 163
Vinst per aktie 2,88 3,00 3,50 4,10
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 13% 12% 12% 13%
Operativt kapital/omsättning 7% 7% 7% 6%
Nettoskuld/EBIT -0,8 -0,2 -0,8 -1,6
P/E 20,9 20,0 17,1 14,6
EV/EBIT 16,0 14,8 13,1 11,6
EV/Sales 1,0 0,9 0,8 0,8

Den tillväxtorienterade strategin ligger kvar. Ambitionen är att öppna 2-3 skolor varje år och att göra företagsförvärv. Särskilt Spanien är i fokus på den senare fronten. I höstas köptes tre skolor som tidigare var delägda. Även en fastighet var med i den affären varför Engelska Skolan nu drivs med viss belåning (24 Mkr) efter att alltid ruvat på en större nettokassa.

Med tanke på den kö Engelska Skolan har i Sverige borde det inte vara något stort problem att uppfylla målet om nya skolor och på förvärvsfronten finns krut kvar då finanserna är goda med en soliditet på 60 procent.

Bolaget försöker på egen hand kompensera marginalpressen genom att sänka icke-personalrelaterade kostnader och på olika vis jobba för att skolpengen bättre reflekterar de verkliga kostnaderna för att driva skolverksamhet.

Personalen är ett väldigt dominerande kostnadsslag (62 procent av kostnaderna) och sedan kommer lokaler som inte heller är lätt att spara på eller vinna skalfördelar på. När det kommer till skolpengen är det bara att konstatera att branschen under ett par år nu fått noll gehör för det förändrade kostnadsläget.

I våra skisser på framtiden för Engelska Skolan antar vi att rörelsemarginalen fortsätter att ligga en bit under 8-procentsmålet. Värderar vi framtida vinster i linje med de högsta multiplarna bland välfärdsbolagen, 12 gånger rörelsevinsten, så är uppsidan klen. Kring 20 procent.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 %
Engelska Skolan -23,7 17,1 13,1 0,8 6,2 9,0
Academedia -15,2 9,6 9,8 0,6 6,4 5,6
Ambea 21,1 10,6 9,3 0,6 6,9 9,2
Attendo -24,9 14,5 12,4 1,0 7,7 8,6
Humana 37,0 11,3 10,3 0,6 6,2 5,6
GHP 52,7 18,6 13,5 0,8 5,9
Genomsnitt 7,8 13,6 11,4 0,7 6,5 7,6
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2020E Förväntad årlig tillväxt 2019-2021

Aktien skulle trots det kunna vara mycket intressant. Engelska Skolan har ett starkt varumärke. Rätt hanterat borde bolaget ha goda möjligheter att växa under många år på den svenska marknaden. Spanien är mer av ett frågetecken för oss.

Den stora turbulensen i ledningen är oroande. I januari gick Anette Brodin Rampe på dagen efter mindre än ett år på VD-stolen. Företrädaren Ralph Riber avskedades av styrelsen hösten 2017. Att Öresund valde att sälja sin post (knappt 6 procent) på 57 kronor pekar på att något inte står alldeles rätt till i bolaget.

Givet att värderingen inte sticker ut som särskilt låg håller vi fast vid den neutrala inställningen till aktien.

Största ägare Andel av kapital
Bock Capital 31,87%
Barbara Bergström 19,13%
Paradigm Capital Value Fund SICAV 12,93%
Paradigm Capital Value LP 5,02%
Swedbank Robur Fonder 3,71%
Tredje AP-fonden 1,48%
Tuna Holding AB 1,45%
AMF Försäkring & Fonder 1,30%
SEB Fonder 1,23%
Gustaf Douglas 1,00%
Canaccord Genuity Wealth Management 0,87%
Lazard Asset Management 0,72%
Nordea Fonder 0,62%


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.