Fastpartner Pref: Knappast börsens säkraste preferensaktie

Den låga direktavkastningen på Fastpartners preferensaktie indikerar att börsen ser detta som den preff med allra lägst risk. Vi håller inte med och det gör inte heller obligationsmarknaden.

Många känner kanske till Fastpartner främst genom bolagets färgstarka huvudperson, fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson. Med våghalsiga affärer byggde han ett miljardimperium men förlorade senare allt i 90-talskrisen.

Hans revansch heter Fastpartner. Under 2000-talet har Johanssons nya fastighetsbygge expanderat rejält och äger i dag industri-, lager- och kontorsfastigheter till ett värde om drygt 20 miljarder kronor.

Framför allt finns dessa i Stockholms ytterförorter med stora innehav i bland annat Västberga, Märsta och Spånga. Fastpartner äger även flera centrumfastigheter som Älvsjö, Bredäng, Kallhäll och Rinkeby Centrum.

För ganska precis ett år sedan skrev vi om stamaktien. Dagens text handlar dock om Fastpartners preferensaktie (120,44 kr).

Tabellen nedan ger lite översiktlig information och visar att Fastpartners preferensaktie nu handlas till 5,5 procents direktavkastning. Bolaget har en superstabil balansräkning och den höga kupongtäckningsgraden innebär att bolagets vinster gott och väl täcker preferensutdelningarna.

(Du som prenumerant på Börsplus har givetvis tillgång till vårt verktyg Pref-guiden där du alltid kan se väsentliga nyckeltal och villkor för samtliga börsnoterade preffar. Denna krönika ger mer bakgrund om preferensaktier i allmänhet och Pref-guiden i synnerhet.)

FASTPARTNER PREF
Börskurs preferensaktie 120,44 kr
Inlösendatum eller evig? * evig?
Direktavkastning 5,5%
Kupongtäckningsgrad ** 25,4x
Belåningsgrad (marknadsvärden) *** 51%
Belåningsgrad (bokförda värden) **** 51%
VILLKOR I BOLAGSORDNING
Preferensutdelning per år 6,68 kr
Avstämningsdagar Sista mars/jun/sep/dec
Likvidationsvärde per preferensaktie 100,00 kr
Lägsta inlösenkurs per preferensaktie 116,67 kr
Inlösenkostnad för bolaget 5,7%
Uppräkningsränta vid utebliven utdelning 8%
Övrig kommentar
Källa: SvD Börsplus / Bolaget

Tabellförklaring preferensaktier

* Börsplus bedömning. Om det i bolagsordningen till nuvarande marknadspriser saknas incitament för stamaktieägarna att lösa in preferensaktien så klassar Börsplus löptiden som evig.

** Bolagets vinst före skatt i relation till preferensutdelningen.

*** Visar hur högt stamaktieägarna belånat bolaget räknat som nettoskuld plus preferenskapital dividerat med hela bolagsvärdet (EV).

**** Visar hur högt stamaktieägarna belånat bolaget räknat som nettoskuld plus preferenskapital dividerat med bokförda tillgångar.

Faktum är att Fastpartner ett tag varit den preferensaktie med allra lägst direktavkastning. Eller omvänt uttryckt så uppfattar börsen Fastpartner som den preferensaktie med allra lägst risk.

Att det är låg risk håller vi med om – men de ”smarta pengarna” på obligationsmarknaden ger enligt vår sammanställning en lite annan bild.

Tabellen nedan visar att bolag som Akelius, Hemfosa, Heimstaden och Sagax samtliga betalar en ännu lägre ränta på sina obligationslån än Fastpartner. Obligationsmarknaden verkar alltså tycka att det finns mer kreditvärdiga långivare än Fastpartner. Den bilden delar även vi. (Risken i ett bolags obligationer bör förstås inte likställas med risken i preferensaktien men det ger åtminstone en värdefull fingervisning)

Preferensaktie Genomsnittlig kupong på bolagets obligationer Direktavkastning på preferensaktien
Akelius Pref 2,4% 5,9%
Hemfosa Pref 2,6% 6,0%
Klövern Pref 3,0% 6,4%
Heimstaden Pref 3,1% 6,0%
Sagax D 3,2% 6,0%
Sagax Pref 3,2% 5,7%
Fastpartner Pref 3,3% 5,5%
SBB D 4,1% 6,7%
SBB Pref 4,1% 6,0%
NP3 Pref 4,4% 6,2%
Corem Pref 5,1% 6,7%
Amasten Pref 6,0% 6,4%
Källa: Nasdaq / SvD Börsplus

Även om Fastpartner står stadigt ska man alltså inte hoppas på ytterligare kursuppgång i Fastpartners preferensaktie. Tvärtom – på kursen 120,44 kr handlas preffen redan ett par procent över inlösenkursen 116,67 kr vilket innebär en kursförlust om bolaget skulle göra inlösen. Är Fastpartners preferensaktie verkligen så unik att det är värt riskera en halv årsavkastning i kursförlust? Vi tycker inte det.

Till detta kan läggas det faktum att bolaget tycks förbereda för generationsskifte. Sedan drygt två år tillbaka är Sven-Olof Johanssons son Christopher Johansson vice vd och operativt ansvarig på Fastpartner. Frågan är om han ärvt sin fars näsa för fastighetsaffärer? Och hur skulle marknaden se på ett formellt besked att Sven-Olof Johansson lägger av?

Vi tycker 6 procent är ett rimligt direktavkastningskrav på Fastpartners preferensaktie och då ska kursen ned närmre 10 procent. Förmodligen tar man ingen större skada än så av att äga Fastpartner Pref det kommande året – men vi tycker det finns andra preffar med bättre odds.

Fastpartners 10 största stamaktieägare Fastpartner STAM Fastpartner PREF Andel av kapital
Sven-Olof Johansson 130 028 267 74 100 69,60%
Länsförsäkringar Fonder 9 199 728 0 4,92%
Nordea Fonder 8 071 613 0 4,32%
Swedbank Robur Fonder 5 177 160 0 2,77%
Familjen Kamprads stiftelse 2 887 500 195 000 1,65%
Catella Fonder 38 426 1 321 944 0,73%
ODIN Fonder 1 180 103 0 0,63%
Bengt Olsson 995 625 0 0,53%
SEB Fonder 873 243 0 0,47%
XACT Fonder 858 577 0 0,46%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.