Guldägget lockar i Beijer Group

Beijer Electronics Group äger en starkt lysande stjärna i form av dotterbolaget Westermo. Kan de bara lyckas få upp lönsamheten på sina två andra dotterbolag finns det uppvärdering på radarn.
Ett tåg från Bombardier i Amsterdam som använder dotterbolaget Westermos lösningar.
Beijer Electronics
Börskurs: 41 kr Antal aktier: 28,9 m
Börsvärde:  1241 Mkr Nettoskuld: 420 Mkr (ex leasing & pensioner)
VD: Per  Samuelson Ordförande: Bo Elisson

Beijer Electronics Group (41 kr) är en teknologikoncern bestående av tre dotterbolag i form av Westermo, Beijer Electronics och Korenix.

Dotterbolagen utvecklar och säljer mjukvara, hårdvara, tjänster och service inom bland annat övervakning, dörrautomatik, signal och passagerarinformation.

Beijer har en svajig lönsamhet och ledningens mål avseende tillväxt och marginal ligger långt över de faktiska prestationerna. Storägare är Stena Adactum som äger cirka 29% av utestående aktier följt av Svolder med 15%.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 1 425 1 568 1 646 1 728
 – Tillväxt -8,8% +10,0% +5,0% +5,0%
Rörelseresultat 16 78 115 130
 – Rörelsemarginal 1,1% 5,0% 7,0% 7,5%
Resultat efter skatt -6 41 76 88
Vinst per aktie -0,20 1,41 2,62 3,00
Utdelning per aktie 0,00 0,50 0,70 0,80
Direktavkastning 0,0% 1,2% 1,7% 2,0%
Avkastning på eget kapital -1% 6% 11% 11%
Avkastning på operativt kapital 5% 47% 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 43,1 5,1 3,0 2,4
P/E -207,7 29,1 15,6 13,7
EV/EBIT 101,0 20,4 13,9 12,3
EV/Sales 1,1 1,0 1,0 0,9

Dotterbolaget Westermo står för drygt halva omsättningen i koncernen. Detta är gruppens guldägg som levererar systemkritiska lösningar som gör det möjligt för data att förflyttas mellan i fasta och trådlösa nätverk. Westermo har sedan 2016 växt sina intäkter med i snitt 20% per år och rörelseresultatet med hela 43%. Trender som talar för fortsatt hög tillväxt är industriell automation, mer fokus på cybersäkerhet, utbyggnad av 5G och smarta byggnader. Produkterna säljs via egna återförsäljare och samarbetspartners.

På kundlistan finns bland annat staden Amsterdam, ABB, Bombardier och LKAB. Det är kunder som agerar i krävande miljöer där produkter måste kunna klara av saker som exempelvis vatten, smuts och damm. För kunderna är kostnaden för själva nätverket ofta låg i jämförelse med om systemet skulle ligga nere. Det gör att Westermo många gånger tävlar på andra faktorer än enbart pris.

Under 2019 förvärvade Westermo schweiziska bolaget Neratec och Irländska Virutal Access. Förvärven hade om de var med under hela 2019 adderat 140 Mkr till koncernens intäkter. De två förvärven ska enligt bolaget öka på mjukvaruinslaget för Westermo.

Dotterbolaget Beijer Electronics erbjuder olika produkter som effektiviserar kunders verksamhet samt ökar drift- och IT-säkerhet. Produkterna är allt från switchar och gateways till tåliga bildskärmar och mjukvara. Kundlistan består av bland annat av pappers-, textil- och livsmedelstillverkare. Nyligen vann dotterbolaget ett kontrakt med den amerikanska hisstillverkaren Otis till ett värde om över 150 Mkr. Kontraktet löper över en femårsperiod där Beijer Electronics ska leverera displaylösningar till en av Otis hissmodeller.

Rörelsemarginalen har varierat för Beijer Electronics de senaste åren (se grafik nedan).

Korenix utvecklar och säljer hård- och mjukvarulösningar för trådlös och trådbunden datakommunikation på krävande platser, som till exempel i tunnlar för tåg. Bolaget inriktar sig främst på övervakning och säkerhet inom sektorer som till exemepel transport- och energisektorn. Korenix har problem med negativ lönsamhet.

I sämre tider skjuter kunder på ordrar och senarelägger investeringar. Det gör att det inte har varit något bra 2020 för koncernen, vilket syns på både omsättning och lönsamhet som trots två förvärv är lägre än för 2019. En annan faktor som spelar in är omstruktureringskostnader som belastat resultatet med nästan 30 Mkr. Dessa ska dock spara in 40-45 Mkr på årsbasis för koncernen.

I huvudscenariot är vi osäkra kring hur de två dotterbolagen Beijer Electronics och Korenix kommer att utvecklas över tid. Beijer Electronics har en varierande lönsamhet och Korenix har varit negativ de senaste åren. Det ger inget högt betyg när vi tar i beaktning de goda tider som varit och påverkar valet av värderingsmultipel. Båda bolagen har dessutom för 2020 haft en negativ rörelsemarginal, medan Westermo i linje med sin historik försvarat sin marginal men på en lägre omsättning.

I scenariot skissar vi på en omsättning om nästan 1600 Mkr för 2021 och en tillväxt om 5% per år fram till 2023. Vi räknar på en långsiktig rörelsemarginal om 7,5% som hjälpts åt av en förväntad återhämtning för dotterbolagen och kostnadsbesparingarna. Värderingen, den sätter vi till 14 gånger för den rörelsevinst (EV/EBIT) vi förväntar oss att koncernen ska ha 2023.

  • I ett optimistiskt scenario får koncern upp lönsamheten även för sina för stunden inte lika högpresterande bolag. Det gör att vi skruvar upp den långsiktiga rörelsemarginalen till 9%. Det kan nämnas att bolagets eget mål är att ha en marginal på minst 10%. Här räknar vi också med en något högre tillväxt för 2021 i jämförelse med huvudscenariot.
  • I ett pessimistiskt scenario går vi in i sämre tider vilket ger utslag på omsättningen och då rörelseresultatet. Här räknar vi ändå med relativt hög multipel (15x) då bolaget sannolikt ses som underlönsamt. Nedsidan är ändå stor vilket hänger ihop med den relativt höga skuldsättningen i bolaget.

Frågan vi har ställt oss om Beijer Electronics Group är om den starkt lysande stjärnan i form av Westermo orkar dra med sig övriga koncernen vidare till en högre värdering. Det skulle inte behövas särskilt mycket bättre resultat av de övriga två dotterbolagen för att göra stor positiv skillnad. Sammanfattningsvis anser vi på Affärsvärlden att det är möjligt. Ihop med en modest värdering ger det ett köptillfälle.

Tio största ägare i Beijer Electronics Värde (Mkr) Kapital Röster
Stena 372 29,5% 29,7%
Svolder 191 15,1% 15,2%
Nordea Fonder 129 10,3% 10,3%
Fjärde AP-fonden 95 7,5% 7,6%
Humle Fonder 58 4,6% 4,6%
Cliens Fonder 46 3,6% 3,6%
Tredje AP-fonden 31 2,5% 2,5%
Torsten Bjurman 26 2,0% 2,0%
Nicolas Hassbjer 23 1,8% 1,9%
Nordea Funds (Lux) 12 1,0% 1,0%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser