IA Industriarmatur: IPO-guide för noteringen

Lönsamt mikrobolag med en nischprodukt för ägare av elnät som huvudnummer. Kundlista med bland andra Vattenfall som imponerar. Det gör inte förpackningen av introduktionen eller prislappen.

SvD Börsplus siktar på att ha Sveriges bästa och mesta bevakning av börsnoteringar.

Flödet av nya bolag är dock så skiftande att vi inte kan göra fullskaliga analyser av dem alla. För utvalda IPO-er publicerar Börsplus därför ett förenklat analysformat som kommer i två delar.

1. Prospektet granskas enligt Börsplus ramverk ”IPO-guiden”. Fokus är att granska själva noteringen och villkoren för den snarare än själva bolaget. Förutom basfakta som man vill veta om varje börsnotering så söker vi aktivt efter det vi valt att kalla för ”varningsflaggor”. (En varningsflagga är inte en stoppskylt. Även IPO-er med varningsflaggor är ofta värda att teckna.) IPO-guidens granskning syftar till att du som investerare ska slippa ödsla tid på att leta efter basfakta eller slamkrypare i prospektet. Istället kan du lägga fokus på att fundera på själva bolaget och verksamheten.

2. Börsplus reflektioner och magkänsla för börsnoteringen. Det handlar om några korta eller längre reflektioner efter en översiktlig titt på bolaget och värderingen.

IPO-guide till IA Industriarmatur

Bolaget i korthet

Göteborgsbolaget IA Industriagentur utvecklar produkter för energisektorn. Huvudprodukten kallas IA SIPP och är en smart pump-lösning för transformatorstationer. Kunderna är elnätägare som Vattenfall och Ellevio. Bolaget gör nu en notering och nyemission, som tillför 6,1 Mkr, för att satsa mer på försäljning och produktutveckling. Målet är att växa minst 15 procent per år med över 15 procent i marginal (Ebitda). Mer finns att läsa i prospektet här.

IPO-GUIDE IA Industriarmatur
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 35 Mkr
Antal anställda 13
Teckningskurs 17,00 kr
Rådgivare Partner FK
Storlek på erbjudande 7 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde efter IPO Cirka 67 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (14,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 19%
Investerare som ska teckna i IPO Johan Rask, Jörgen Hentschel, Göran Nordlund (19% i åtagande)
Garanter
Varningsflaggor** Två varningsflaggor
Sista teckningsdag 2018-05-25
Beräknad första handelsdag 2018-06-11 (17 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Några reflektioner runt IA Industriarmatur

Intrycket av IA Industriagentur är att bolaget drivs seriöst av erfaret folk och att kundlistan, med namn som Vattenfall, imponerar. Även siffrorna är i sin ordning – i alla fall så långt tillbaka som bolaget visar upp i prospektet vilket är 2017 och 2016. Innan dess är det mer mörkrött (se allabolag).

Förra året växte intäkterna 11 procent till 33 Mkr och rörelsemarginalen var drygt 10 procent exklusive cirka 3 Mkr i form av goodwillavskrivningar. Även 2016 tjänade bolaget pengar räknat på så vis. Första kvartalet i år var också bra med över 60 procent i tillväxt och förbättrat resultat.

Insiders äger mycket aktier vilket är positivt. Största ägare är de som tog fram den nuvarande huvudprodukten, IA SIPP, som såldes till IA Industriagentur 2007. Det är vd:n och en ledamot i styrelse som ihop äger en tredjedel av aktierna. Vi noterar en del välkända västkustska investerarnamn i ägarlistan. Duon bakom Opus Group, Magnus Greko och Jörgen Hentschel (också i IA:s styrelse), och Göran Nordström exempelvis.

Svagheter då? Det finns några.

Huvudproduktens potential är svårsynad. Det rör sig om en nischapplikation för ägare till elnät som Vattenfall (längre beskrivning i faktarutan nedan). Den har sålt bra i Sverige och potentialen verkar nu ligga i att öka försäljningen på nya marknader som Norge och Tyskland. Kundlistan inger som sagt förtroende, men att IA sålt produkten sedan 2005 antyder att det tar tid att lyckas och att marknaden kanske inte är så stor.

Mer om IA:s produkter

Företaget har tre affärsområden:

  • Level Control (46 procent intäkterna). IA SIPP-produkten plus en produkt för nivåmätning i silos, till exempel av träpellets.
  • Customer Service (22%). Övervakar uppkopplade enheter och då främst IA SIPP-installationer.
  • Flow Control (32%). En egenutvecklad, patenterad, produkt för fjärrstyrning av ventiler i fjärrvärmenät. Därtill ligger här en distributionsaffär inom ventiler.

Bolaget är beroende av SIPP-produkten som drar in stor del av intäkterna själv men också genererar viktiga återkommande affärer inom Customer Service. Vi beskriver produkten något mer nedan.

IA SIPP används i de transformatorstationer som finns i elnäten. En transformator kyls vanligen med så kallad transformatorolja vilket är en miljöfarlig vätska. Därför byggdes stationerna med en betonggrop under där oljan kan samlas upp i händelse av haveri (ett sorgligt exempel på haveri finns här).

Problemet är att gropen fylls med regnvatten som behöver pumpas ut – annars riskerar gropen att svämma över om olja läcker ut. När en grop töms på vatten är det också viktigt att se till att det inte samtidigt finns olja i vattnet som pumpas ut.

Detta går att lösa genom manuellt arbete eller filterlösningar men IA Industriagentur har utvecklat ett koncept som förenklar och automatiserar processen. I korthet installeras en enhet som kontinuerligt mäter vattenkvaliteten i gropen och pumpar ut om nivån är juste. SIPP kan också rapportera vattennivå i realtid, förekomst av olja i vattnet och annat av värde för kunderna.

En instruktionsfilm om hur en SIPP installeras finns här och ger viss känsla för hur det hela fungerar.

Produkten finns i två versioner. Dels som fast installation (visas i filmen ovan), dels som mobil. I den mobila formen flyttas enheten mellan transformatorstationer och pumpar ut oljegropen. En mobil enhet kan hantera runt 50 stationer årligen. Trenden går ändå mot att kunderna väljer fasta installationer, enligt IA.

Totalt finns 35 000 transformatorgropar som kan ha nytta av IA SIPP på de marknader där IA verkar. På den svenska marknaden är antalet 6 000. I nuläget har bolaget installerat 610 fasta SIPP i Sverige och sålt 95 mobila enheter. I teorin skulle det täcka hela den svenska marknaden givet att mobila SIPP klarar 50 stationer årligen.

Förutom i Sverige har bolaget cirka 200 fasta installationer i övriga världen, främst i Norge och Tyskland.

Som nämns i huvudtexten är det svårt att ha en stark uppfattning om potentialen för SIPP. Teknikhöjden är oklar, den svenska marknaden börjar i värsta fall bli mättad och det finns en del initiativ för att ta fram alternativa kylmedia för transformatorer utan negativa miljöeffekter (exempel från Siemens här och ett svenskt här). ABB säljer också transformatorer utan olja.

Att SIPP fått stort genomslag i Sverige tyder samtidigt på att kunderna ser ett värde i produkten. Till bilden hör också att Sverige har tuffa miljöregler på områden som kräver just den typ av omfattande dokumentation som SIPP kan ge.

Erbjudandet har en lite irriterade förpackning. Det är mycket fokus på Internet of things och att IA Industriagentur utvecklar uppkopplade produkter och en IoT-plattform. Hade det inte räckt med att notera att en femtedel av intäkterna kommer från övervakning av de installationer man gjort? Ofta är det så att ju mer energibolag ägnar åt modeord som IoT desto mer bör man dra öronen åt sig.

Värderingen. IA får ett börsvärde på 67 Mkr. För det får man en nettokassa på 6 Mkr och en rörelse som tjänar cirka 4 Mkr (ebita) och omsätter 35 Mkr i årstakt. Prislappen på EV/Sales 1,7 och EV/Ebita 15 är inte särskilt rabatterad för ett mikrobolag utan noterad historik.

Börsplus magkänsla

IA Industriagentur har en del inslag som ger förutsättningar för en okej introduktion. Rörelsen är vinstgivande med växande försäljning. Bolaget är uppbackat av investerare som lyckats bra förr. Prislappen är dock inte så väldigt tilltalande. Kanske hade det varit bättre att som exempelvis Awardit sätta en rejäl rabatt för att få en lyckad start? Vi utesluter ändå inte en sådan men skulle i första hand följa bolaget från sidlinjen en tid snarare än att teckna nu.

Två varningsflaggor enligt Börsplus IPO-guide

Artikeln IPO-guidens 24 varningsflaggor beskriver den granskningsmetod som Börsplus använt för cirka 100 noteringar.

Flertalet IPO-er får någon eller några varningsflaggor. En varningsflagga är alltså inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar två varningsflaggor i IA Industriarmatur.

# Märkliga avtal

Ofta redovisas väsentliga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår dessa avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.

IA Industriarmatur har ingått ett distributörsavtal i Australien som inte tycks vara skrivet enligt lokala lagstagade regler. IA framhåller avtalet som en potentiell risk som kan medföra ytterligare kostnader på ett tydligt sätt.

# Överdrivet fokus på trender och omvärld

Det är ett kvalitetstecken när bolag kan och vill prata konkret om den egna verksamheten. Det motsatta gäller överdrivet säljsnack om heta trender (som AI, Big Data, VR och elbilar), buzzwords (Agilitet, CSR, IoT) och framtida mångmiljardmarknader.

IA har ett prospekt som gång på gång återkommer till modeord som IoT och digitalisering.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.