Itab Shop Concept: Osäkra utsikter

Butiksinredningsföretaget Itab har varit en av börsens vinnare i år med över 100 procents uppgång. I går presenterade bolaget räkenskaperna för andra kvartalet.
Jönköpingsbolaget Itab är bland de största i Europa inom butiksutrustning som kassadiskar, inredning och belysning. IKEA och H&M är två större kunder.

Itab Shop Concept (29,0 kr) utvecklar, tillverkar och säljer butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Exempelvis kassadiskar, system för självscanning etc.

Kunderna utgörs av bolag som exempelvis Axfood, Carrefour, H&M och Ikea. Huvudkontoret ligger i Jönköping. Itab har i dagsläget cirka 3 260 anställda. Via denna länk finns en film om bolagets historik.

Att vara aktieägare i Itab under det senaste året har varit en prövning. Framför allt under andra halvan av 2018 då aktien föll från 33 kronor och bottnade på 11 kronor i slutet på januari i år. Därefter har aktien gått starkt och handlas återigen kring 30 kr.

ITAB Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Omsättning, Mkr 1481 1554 1475 1521 1603 1531
Tillväxt -2,6% 0,1% -11,6% -7,3% 8,2% -1,5%
Tillväxt ex valuta -4% -3% -16% -10% 6% -3%
Bruttomarginal 29,3% 28,4% 27,0% 22,0% 29,0% 26,9%
Rörelseresultat, Mkr 90,0 83,0 64,0 -7,0 158 93,0
Rörelsemarginal 6,1% 5,3% 4,3% -0,5% 9,9% 6,1%
Vinst per aktie, kr 0,51 kr 0,43 kr 0,32 kr -0,38 kr 1,00 kr 0,53 kr

Som synes i tabellen ovan utvecklades verksamheten riktigt svagt andra halvåret 2018 där både omsättning och vinst föll kraftigt. Försäljningen under 2018 minskade med 8 procent organiskt. Rörelseresultatet mer än halverades och landade på 230 Mkr (500).

Fjärde kvartalet som var ett av Itabs sämsta kvartal de senaste decenniet (delvis pga engångskostnader) följdes upp av Q1 2019 som faktiskt var Itabs bästa första kvartal någonsin. Marknaden har enligt ledningen varit väldigt svårbedömd och skiftande det sista året.

Andra kvartalet som rapporterades i går präglas av lägre aktivitet. Omsättningen föll 3 procent organiskt. Rörelsemarginalen förbättrades något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för positiva engångseffekter i form av vinster från fastighetsförsäljning sjönk underliggande resultatet jämfört med fjolåret. Exklusive engångsposter var marginalen 3,7 procent i kvartalet.

Itab bedömer att de i dagsläget har en marknadsandel på mindre än 10 procent i snitt på de marknader där bolaget är verksamma på. Förändringstakten på marknaden beskrivs som hög. Oron kring växande e-handel och ”butiksdöden” lurar bakom hörnet.

Men hur påverkas Itab av detta egentligen?

  • De fysiska butikerna måste digitaliseras och uppdateras för att kunna konkurrera med e-handeln. Ett exempel på detta är självutcheckning. För ett par år sedan var det mycket tal om Itabs satsning Easyflow. Hittills har detta inte varit någon succé.
  • Även andra former av renoveringar och ombyggnationer för att kunna erbjuda konsumenterna bättre kundupplevelser torde stå högt upp på agendan hos Itabs kunder.

Trots det osäkra marknadsläget har Itab en positiv grundsyn vad gäller marknadsutvecklingen och bolagets möjligheter att ta marknadsandelar framöver. Itab menar även att deras helhetserbjudande är unikt på marknaden och att få konkurrenter kan erbjuda lika bred produktportfölj etc.

Nedan följer försäljning per kundgrupp under fjolåret.

Geografiskt sett var den största marknaden Norden som utgjorde knappt 29 procent av intäkterna. Irland och Storbritannien var näst störst med 18 procent. Det innebär viss risk (Brexit). Resterande försäljning är utspridd i övriga Europa förutom cirka 10 procent som går till övriga världen (stor del USA, Argentina och Kina).

Till följd av den utmanade situationen på marknaden så initierade ledningen ett tillväxt- och effektiviseringsprogram under fjolåret. Syftet är att öka tillväxttakten, sänka kostnaderna och minska rörelsekapitalet.

Satsningen genomförs gradvis och väntas få full effekt under 2020 med en årlig besparing på 300 Mkr. Engångskostnaderna beräknas uppgå till 75 Mkr. Den absoluta majoriteten av dessa uppges vara tagna.

Konkret handlar effektiviseringen bland annat om att öka korsförsäljningen och minska antalet anställda. Itab har avyttrat fastigheter och frigjort rörelsekapital om drygt en halv miljard. Det är positivt.

Tillväxten de senaste åren har både varit organisk och via förvärv. 2016 genomförde Itab koncernens hittills största förvärv La Fortezza Group. Med tanke på dagens nettoskuld (2644 Mkr) så känns inte några större förvärv tänkbara i närtid. Givet att ingen kapitalanskaffning sker.

Att Itab åter kan nå rörelsemarginaler kring 10 procent som toppåret 2015 är nog inte realistiskt. I alla fall inte ur ett korsiktigt perspektiv. Snittet på 2010-talet har varit kring 6,5 procent. Med bakgrund mot ovan nämnda effektiviseringsprogram räknar vi att Itab når 7 procent i slutet på prognosperioden. En multipel på 11 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på knappt 20 procent.

Itab Shop Concept
Börskurs: 29,00 kr
Antal aktier (miljoner): 102,4
Börsvärde: 2 969 Mkr
Nettoskuld: 2 644 Mkr
VD Ulf Rostedt
Styrelseordförande Anders Moberg
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 6 031 6 360 6 424 6 488
– Tillväxt -5,5% 5,5% 1,0% 1,0%
Rörelseresultat 230 382 418 454
– Rörelsemarginal 3,8% 6,0% 6,5% 7,0%
Resultat efter skatt 90 211 248 283
Vinst per aktie 0,88 2,07 2,42 2,76
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 5% 11% 12% 12%
Operativt kapital/omsättning 35% 35% 34% 34%
Nettoskuld/EBIT 9,1 5,3 4,3 3,3
P/E 33,0 14,0 12,0 10,5
EV/EBIT 24,4 14,7 13,4 12,4
EV/Sales 0,9 0,9 0,9 0,9

Om effektiviseringsprogrammet får ordentlig effekt samtidigt som tillväxttakt och marginal kan stärkas finns bra uppsida i aktien (optimistiskt scenario).

De största riskerna är de osäkra marknadsförutsättningarna samt bolagets höga skuldsättning. Om resultatet börjar falla så gör sig risken för en emission åter sig påmind (pessimistiskt scenario).

I våras meddelade Ulf Rostedt att han slutar som Vd och koncernchef på Itab. Andréas Elgaard som närmast kommer från Ikea tillträder 1 september.

Börsplus slutsats

Om Itab lyckas börja växa organiskt och nå rörelsemarginaler kring 10 procent så finns sannolikt bra uppsida i aktien. Det är inte omöjligt, men vägen dit är lång samtidigt som marknadsförutsättningarna är osäkra.

En multipel på 11 gånger rörelseresultatet i vårt huvudscenario ger en uppsida på cirka 20 procent. Det lockar inte tillräckligt givet riskerna. Jämförelsetalen för de kommande två kvartalen bedömer vi som enkla på rörelseresultatnivå. Men aktien har också återhämtat sig rejält från svackan i våras. Vi landar fortsatt i neutral hållning till aktien.

ITAB tio största ägare Kapital Röster
Pomona-gruppen AB 29,77% 29,42%
Petter Fägersten 17,24% 52,61%
Anna Benjamin 10,61% 3,60%
Svolder 5,68% 1,93%
Stig-Olof Simonsson 4,93% 1,67%
Kennert Persson 3,69% 1,25%
Öhman Fonder 2,19% 0,74%
Avanza Pension 1,87% 0,63%
Anders Moberg 1,07% 0,36%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,02% 0,35%
Källa: Holdings per den 31 mars 2019
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här