Sweco: Kvalitet kostar

Sticker fortsatt ut som den mest kvalitativa teknikkonsulten efter dagens rapport som fick aktien att lyfta 8 procent. Men bolagets höga värdering saknar motstycke och det är kanske den största risken.
Sweco finns inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: Byggnader och stadsdelar (39% av omsättningen), Vatten, energi och industri (29%) och Transportinfrastruktur (32%). Geografiskt är man klart störst i Sverige men har även verksamhet i övriga nordiska länder, Nederländerna samt på andra håll i Europa. Koncernen sysselsätter närmre 16 000 heltidsanställda och börsvärdet är knappt 30 miljarder kronor. Största ägare är investmentbolaget Latour.

Typiska uppdrag för en teknikkonsult som Sweco (246 kr) kan handla om saker som att planera infrastruktur inom järn- eller vägnät, projektera produktionsanläggningar, designa energi- eller vattenverk, eller planera nya stadsdelar. Närmre hälften av omsättningen kommer från offentliga beställare.

Sweco är en av de mer välskötta spelarna, har konsekvent levererat höga marginaler, och dessutom växt rejält organiskt såväl som genom förvärv. Det stora hoppet 2015/2016 avser förvärvet av holländska Grontmij.

Sweco har sedan dryga året tillbaka en ny vd i form av Åsa Bergman. Hon har dock jobbat i koncernen i närmre 30 år och senast som chef för det viktigaste och mest lönsamma affärsområdet, Sweco Sverige.

Hon visar inte heller några tecken på att vilja sakta ned. Redan kort efter tillträdet annonserade hon att bolaget skulle anställa 2 500 till 3 000 nya medarbetare för att driva tillväxt.

Det verkar gjort avtryck då bolaget växte 5 procent organiskt under 2018 vilket fortsatt in i första kvartalet. Utöver ökat antal anställda ligger även en positiv utveckling i arvodena bakom lyftet.

Q1 2019 Q1 2018
Omsättning 5 101 Mkr 4 628 Mkr
– organisk tillväxt 6% 1%
– förvärvad tillväxt 2% 2%
– valutatillväxt 3% 2%
Rörelseresultat (Ebita) 531 Mkr 408 Mkr
– rörelsemarginal (Ebita) 10,40% 8,80%
Vinst per aktie 3,34 kr 2,50 kr
Debiteringsgrad 74,10% 74,40%

Rörelsemarginalen ökade till rekordnivå och bilden nedan visar vart resultatlyftet kommer ifrån. Mycket handlar det om en kalendereffekt med fler arbetstimmar i kvartalet. Denna effekt kommer vända till det motsatta i nästa kvartal, varnar bolaget för.

Bilden visar hur rörelseresultatet (Ebita) ökat från Q1 2018 till Q1 2019.

Den svenska marknaden gynnas av fortsatt stark efterfrågan på infrastrukturtjänster som understöds av stora offentliga projekt. Debiteringsgraden blev dock något lägre och efterfrågan relaterad till bostadsbyggande är fortsatt svag.

Finland sticker ut särskilt positivt med 8 procents organisk tillväxt drivet av högre timarvoden, lägre projektjusteringar och förbättrad debiteringsgrad. Även Norge går bra med stark tillväxt och stigande marginaler.

Danmark som tidigare varit lite av ett problemområde verkar vara på rätt spår även om marginalen fortfarande är sämre än i övriga Norden.

Storbritannien och Centraleuropa är enda egentliga svagheterna. Det är ganska små segment där man har problem med beläggningsgraden. Efterfrågan på marknaderna beskrivs dock som hyggligt god.

Sweco B
Börskurs: 246,00 kr
Antal aktier (miljoner): 117,1
Börsvärde: 28 814 Mkr
Nettoskuld: 1 944 Mkr
VD Åsa Bergman
Styrelseordförande Johan Nordström
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 18 749 19 874 20 669 21 496
– Tillväxt 11,0% 6,0% 4,0% 4,0%
Rörelseresultat (Ebita) 1 554 1 729 1 860 1 935
– Rörelsemarginal (Ebita) 8,3% 8,7% 9,0% 9,0%
Resultat efter skatt 1 252 1 317 1 439 1 507
Vinst per aktie 10,57 11,20 12,30 12,90
Utdelning per aktie 5,50 6,00 6,50 7,00
Direktavkastning 2,2% 2,4% 2,6% 2,8%
Avkastning på eget kapital 20% 19% 18% 17%
Operativt kapital/omsättning 7% 7% 6% 6%
Nettoskuld/EBIT 1,3 0,4 -0,1 -0,5
P/E 23,3 22,0 20,0 19,1
EV/EBITA 19,8 17,8 16,5 15,9
EV/Sales 1,6 1,5 1,5 1,4

Den största ”risken” ligger nästan i värderingen på aktien. På våra estimat värderas Sweco nu till 18 gånger årets rörelseresultat (EV/Ebita). Det saknar nästan motstycke jämfört med andra likartade konsultbolag, som tabellen nedan visar.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 %
Sweco 15,4 21,0 17,4 1,6 8,9 3,9
ÅF Pöyry 4,2 14,1 10,3 1,0 9,5 9,4
Rejlers 36,5 10,5 10,4 0,7 6,5 3,4
Projektengagemang Nynoterat 10,0 10,2 0,6 6,3 i.u.
Semcon 6,5 9,1 7,4 0,6 7,9 3,6
Multiconsult -2,4 11,5 8,4 0,5 5,4 6,0
Arcadis -1,2 11,1 9,4 0,6 5,9 6,3
Altran Technologies -16,5 10,8 8,8 1,1 12,5 5,9
Vinci 3,2 13,5 11,0 1,4 12,3 2,9
Alten 9,7 15,6 11,6 1,1 9,9 6,3
RPS Group -24,8 10,8 8,5 0,8 8,9 3,2
Genomsnitt 3,1 12,5 10,3 0,9 8,6 5,1
Källa: SvD Börsplus / Factset

Det närmsta jämförelseobjektet ÅF har nu gått samman med finska Pöyry. Det draget har inte mottagits med större entusiasm på börsen. Skuldsättningen har ökat och man har dessutom dragits in i en rättshärva relaterad till finnarnas inblandning i en kinesisk investeringsbluff.

Rejlers har gått bra under året men kommer från ett turn-around-läge som krävt många år och ny vd (Viktor Svensson från ÅF) för att vända. Projektengagemang är nya på börsen men har inte rosat marknaden.

Det finns helt enkelt inte särskilt många högkvalitativa teknikkonsulter på svenska börslistor.

Fortsatt tillväxt och förvärv är något som kan ge fortsatt lyftkraft i Sweco. Skuldsättningen är låg (0,8 gånger rörelseresultatet) och bolaget har en bra förvärvshistorik där man köper bolag med lägre värdering och dessutom kan plocka ut lite kostnadssynergier.

Vi har ändå svårt att lockas av aktien när den är så mycket dyrare än övriga i sektorn.

Swecos tio största ägare Värde (Mkr) Kapital Röster
Latour 7 975 26,9% 20,9%
Familjen Nordström 4 031 13,9% 33,4%
SEB Fonder 1 734 5,9% 3,3%
NN Group N.V. 1 507 5,1% 2,9%
Sweco AB 968 3,3% 1,8%
Swedbank Robur Fonder 937 3,2% 1,8%
ODIN Fonder 758 2,6% 1,4%
Lannebo Fonder 677 2,3% 1,3%
Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning till minne av J. Gust. Richert – vattenbyggnadsbyråns grundare 479 1,7% 9,3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 450 1,5% 0,9%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.