SyntheticMR med tillväxt på agendan

Mjukvarubolaget SyntheticMR har investerat i tillväxtinitiativ de senaste åren. Försäljningstillväxten väntas nu accelerera rejält framöver. Är aktien köpvärd?
SyntheticMR
SyntheticMR utvecklar och säljer mjukvara till sjukhusens MR-kameror. Teknologin gör att undersökningarna kan genomföras snabbare och att mer information kan utvinnas. Bolaget har avtal med GE, Siemens och Philips som dominerar marknaden.
Synthetic MR
Börskurs: 429,00 kr Antal aktier: 4,0 m
Börsvärde: 1 733 Mkr Nettokassa: 14 Mkr
VD: Ulrik Harrysson Ordförande: Johan Sedihn

Medicinteknikbolaget SyntheticMR (429 kr) utvecklar och säljer mjukvara som används vid Magnetisk resonanstomografi – i dagligt tal MR-röntgen eller magnetkamera. Bolagets teknologi används för att förkorta undersökningstiden och samtidigt ge mer information för diagnostikunderlag.

En konventionell undersökning med magnetkamera tar cirka 20 minuter, men med bolagets lösning SyMRI tar samma procedur cirka 6 minuter. Fler patienter kan således undersökas vilket effektiviserar arbetsflödet och sparar kostnader.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 49 68 96 124
 – Tillväxt +6,4% +40,0% +40,0% +30,0%
Rörelseresultat 1 20 36 56
 – Rörelsemarginal 1,8% 30,0% 37,5% 45,0%
Resultat efter skatt 1 17 30 47
Vinst per aktie 0,16 4,30 7,50 11,70
Utdelning per aktie 0,00 1,50 2,50 3,00
Direktavkastning 0,0% 0,3% 0,6% 0,7%
Avkastning på eget kapital 2% 43% 56% 55%
Avkastning på operativt kapital 10% 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -13,7 -1,4 -1,4 -1,6
P/E 2614,3 99,8 57,2 36,7
EV/EBIT 1987,5 84,0 48,0 30,8
EV/Sales 35,3 25,2 18,0 13,8

Tillväxten för SyntheticMR har planat ut senaste åren. 2020 landade omsättningen på 48,7 Mkr motsvarande 6% försäljningstillväxt jämfört med 2019. I ljuset av pandemin och utmaningar som många medicinteknikbolag haft får det ses som godkänt.

Även rörelsemarginalen har varit under rejäl press på grund av de tillväxtsatsningar ledningen genomfört, mer om det senare. 2018 hade SyntheticMR en rörelsemarginal på nästan 39%. Med ökad försäljningen blir hävstången väldigt god, eftersom bruttomarginalen i princip är 100%.

Sedan Ulrik Harryson tillträdde som VD sommaren 2019 har det skett en hel del förändringar i bolaget. SyntheticMR har arbetat med att etablera lokal närvaro på ett antal nyckelmarknader. Bland annat på den viktiga amerikanska marknaden som är världens största marknad för MR.

Globalt säljs det årligen cirka 5000 nya magnetkameror världen över. År 2019 såldes 798 stycken nya kameror i USA. Cirka 57% av alla MR-undersökningar i USA omfattar ryggrad eller hjärna. MR-undersökning är centralt för diagnostikunderlag för sjukdomar som exempelvis Alzheimers, Epilepsi, Parkinsons och MS (Multipel Skleros). SyntheticMR har också etablerat regional närvaro i Japan, Indien och de tyskspråkiga länderna (DACH).

SyntheticMR har avtal med de tre största leverantörerna av MR-kameror, nämligen GE Healthcare, Philips och Siemens. Dessa tre aktörer har tillsammans en marknadsandel på 73,6% globalt sett.

I början av 2021 slöt SyntheticMR även ett globalt licensavtal med United Imaging. I slutet på mars erhöll SyntheticMR den första ordern från den nya partnern. United Imaging grundades 2011 och har de senaste decenniet vuxit snabbt inom bilddiagnostik. Enligt Affärsvärldens uppskattning har United Imaging en marknadsandel på 3-5% globalt sett inom MR. I Kina är marknadsandelen gissningsvis 15-20%.

Att SyntheticMR har avtal med de allra största leverantörerna och täcker nu mer än tre fjärdedelar av MR-marknaden, är en kvalitetsstämpel som validerar bolagets teknologi. Nedan följer marknadsandelarna för respektive bolag.

Under 2020 integrerades SyntheticMRs produkt, SyMRI i Philips Healthcares amerikanska produktkatalog. Att produkten finns med i prisböckerna underlättar för säljarna en hel del, jämfört med om den inte är inkluderad. Förhoppningsvis kommer det visa sig i siffrorna framöver.

Andra centrala händelser under fjolåret var att samarbetsavtalet med GE Healthcare fördjupades och omfattar nu hela SyntheticMRs produktportfölj. Den kundanpassade versionen av SyMRI marknadsförs av GE Healthcare under namnet MAGiC. Även samarbetet med Siemens har stärkts då SyMRI numera är kompatibel med fler MR-kameror från Siemens.

I slutet av 2020 slöt SyntheticMR ett samarbetsavtal med Fujifilm som möjliggör för slutkunderna (sjukhusen) att få resultatet från SyMRI direkt i bildhanteringssystemen (PACS) på sjukhusen. Det effektiviserar det kliniska arbetsflödet. Noterbart är att japanska Fujifilm i slutet av 2019 förvärvade Hitachis bilddiagnostikverksamhet. Hitachi har en marknadsandel inom MR-kameror på 6%. För några år sedan förvärvade Canon Medical Systems konkurrenten Toshiba Medical. Canon och Toshiba har en marknadsandel på ungefär 16%.

I samtal med Affärsvärlden uppger VD Ulrik Harrysson att SyntheticMR har allokerat ännu mer säljresurser som går direkt mot slutkund jämfört med tidigare. Mayo Clinic, som anses vara ett av världens bästa sjukhus, använder nu mjukvarulösningar från SyntheticMR. MD Anderson Cancer Center och SimonMed är exempel på andra prestigekunder. Dessa kommer sannolikt fungera som viktiga referenskunder framöver.

SyntheticMR har också lanserat en ny produktpaketering, SyMRI MSK, som användas för undersökning av muskuloskeletala systemet, eller rörelseapparaten inklusive ryggrad. Bolaget kan därmed adressera kundsegment inom till exempel ortopedi. Produkten har erhållit godkänd CE-märkning och bolagets produktportfölj kan nu förbättra arbetsflödet samt fungera som beslutstöd till mer än två tredjedelar av de MR-undersökningar som genomförs i vården.

Andra förändringar som skett sedan Ulrik Harryson tillträtt är att SyntheticMR har börjat sälja tidsbegränsade licenser. Det medför högre andel återkommande intäkter och mer förutsägbara intäktsflöden. Standardlösningen verkar vara att licenserna är tidsgränsade över 2-3 år.

Försäljningen på kvartalsbasis är fortsatt relativt slagig. Fjärde kvartalet brukar som bekant vara ett säsongsmässigt starkt kvartal då kundernas budgetår löper ut. I Q4 2020 växte SyntheticMR hela 49%. Jämförelsetalen i Q4 2019 var visserligen lätta. Inledningen på 2021 var också solid med 17% tillväxt.

Framöver väntas bolagets tillväxtsatsningar få genomslag i ökad försäljning. Vi skissar på 40% tillväxt i år och därefter en tillväxttakt kring 30-40% kommande år. De fåtal analytiker som följer SyntheticMR räknar med 50% tillväxt per år framöver. Det finns med andra ord höga förväntningar på att försäljningen skall accelerera rejält.

Skulle SyntheticMR lyckas växa i stil med dessa prognoser är de inte otänkbart med en rörelsemarginal på 45% inom några år. Men då gäller som sagt att tillväxten tar fart. Snabbväxande medicinteknikbolag är dyra. Använder vi en multipel på 35 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på 20% på sikt, givet våra antaganden.

I peer-tabellen nedan visas hur två andra svenska mjukvarubolag verksamma inom bilddiagnostik värderas. SyntheticMR väntas växa klart snabbast kommande år. Den stora risken är att tillväxten inte tar fart och att värderingsmultiplarna sjunker rejält (pessimistiskt scenario).

På årsstämman beslutades att det kommer genomföras en aktiesplit. En befintlig aktie delas i tio aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 40,4 miljoner. Förhoppningsvis kan det öka likviditeten i aktien.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
SyntheticMR 93,2 57,2 48,0 18,0 0,4 40,0
Sectra 18,5 63,2 48,8 9,5 19,5 15,7
ContextVision 17,3 51,5 39,3 9,2 23,4 18,4
Genomsnitt 43,0 57,3 45,4 12,2 14,4 24,7

Bolagets produkter verkar skapa stor nytta för såväl kunder som användare. Att beroendet av GE Healthcare minskat och fortsätter minska framöver är positivt. Avtalet med United Imaging är spännande och kan tillsammans med Philips och Siemens lyfta tillväxten kommande år. Ett licensavtal med Fujifilm/Hitachi skulle kunna vara en viktig värdedrivare framöver. Om SyntheticMR:s produkter skulle bli vårdstandard är potentialen lockande (se optimistiskt scenario).

Kortsiktigt finns fortsatt osäkerhet kopplat till pandemin. SyntheticMR har gjort en hel del investeringar i organisationen senaste två åren. Med mer fokus på direktförsäljning samt nya partnersamarbeten. Förhoppningsvis kommer dessa satsningar nu materialiseras i en accelererande tillväxttakt. Uppsidan i huvudscenariot är okej, men inte tillräckligt bra för ett köpråd. Rådet blir neutral.

SyntheticMR tio största ägare Andel
Staffan Persson 29,4%
Marten (Marcel) Warntjes 8,56%
Handelsbanken Fonder 6,19%
Swedbank Robur Fonder 4,95%
Johan Sedihn 4,81%
Berenberg Funds 3,58%
Thord Wilkne 2,48%
Avanza Pension 2,33%
Aktia Asset Management 2,15%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,83%
Källa: Holdings