Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktierna som lyfter Småbolagsportföljen

2019-02-08 11:27

PORTFÖLJUPPDATERING Starka bokslut bidrar till Småbolagsportföljens fina utveckling sedan årsskiftet.

Det börjar bli uttjatat, men Enea är fortsatt den starkast lysande stjärnan i Småbolagsportföljen. Programvarubolaget glimrade till lite extra på torsdagen när bolaget presenterade ett bokslut som skickade upp aktien med 6 procent. Rapporten var rekordartad, skrev vd Anders Lindbeck i det som kommer bli hans sista bokslut. Omsättning och rörelseresultat landade på 830,3 respektive 188,9 miljoner kronor för 2018, motsvarande en tillväxt på 41 respektive 43 procent. Rörelsemarginalen förstärktes från 17,5 till 22,7 procent.

Tillväxten är delvis förvärvad. Det amerikanska Openwave Mobility (OM) köptes upp i mars 2018 och levererar enligt plan. Redan innan förvärvet redovisade bolaget, verksamma inom trafikhantering inom området videotrafik över internet, rörelsemarginaler nära 20 procent. Vd Anders Lidbeck, som ska växla över till ordförandeposten vid årsstämman i maj, menade att OM har varit till stor hjälp i arbetat för att komma bort från beroendet av enskilda nyckelkunder och expandera kundbasen. Försäljningen utanför nyckelkunder ökade med hela 153 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna från nyckelkunderna utgör i dag 23 procent av den totala omsättningen, att jämföras med 40 procent under motsvarande kvartal föregående år.

Några tecken på att tillväxtresan skulle vara slut här syns inte. I julas köpte Enea en programvaruverksamhet från Atos Convergence Creators. Förvärvet beräknas generera intäkter om cirka 12 miljoner euro under 2019, vilket ska bidra till att uppnå Eneas finansiella mål för 2019. Bolaget siktar på att ha omsättningstillväxt högre än den för 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Ett annat glädjeämne i portföljen är Gränges. Småbolagsportföljen köpte in sig på botten i slutet av 2018 och sedan dess har aktien stigit 17 procent. Aktien fick sig dock en törn efter bokslutet i slutet av januari, men har återhämtat sig sedan dess.

Det var blandat kompott i rapporten som släpptes den sista januari. Vd Johan Menckel gladdes åt att Gränges lyckats leverera på årets finansiella mål, men guidade samtidigt ned försäljningsprognoserna för 2019 års första kvartal.

Föga förvånande är det fordonsindustrin som tynger. Fordonsmarknaden i Asien bromsade in under det fjärde kvartalet, vilket hade negativ inverkan på Gränges försäljning. Under det första kvartalet räknar Gränges med att den minskade efterfrågan på bolagets produkter kommer ha spridit sig till den europeiska marknaden.

Gränges-aktien är trots de grumliga utsikterna för nästföljande kvartal upp drygt 6 procent sedan bokslutet. Troligen tar marknaden fasta på vd:s guidning om fortsatta satsningar på att öka satsningarna på produkter för elbilsfordon. Många tillverkare väljer flytande kyllösningar, vilket för Gränges innebär att det går åt mer material till värmeväxlare per bil jämfört med en förbränningsmotor.

Övergången till elbilar kan således bli en strukturell medvind för Gränges och en bidragande orsak till att bolaget fortsätter att nå sitt mål om att växa snabbare än sina marknader de kommande åren.

Nedan läget i portföljen på fredagsförmiddagen:

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom