Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tappat markkontakten

2019-06-12 09:51
Foto: HMS Networks

HMS är ett välskött bolag med trender och stabila ägare i ryggen. Men avtagande tillväxt och lönsamhet pekar mot att multipelkontraktionen borde ligga runt hörnet.

SÄLJ HMS Networks affärsidé ligger helt rätt i tiden. Teknikbolagets egenutvecklade produkter möjliggör kommunikation mellan industriella maskiner, och rider därmed på flera heta megatrender, som automatisering samt sakernas internet (iot). Aktien har rusat fram på börsen, som en av mid cap-listans mest högavkastande de tre senaste åren.

Redan hittills i år är aktien upp över 50 procent, trots ett relativt ljummet första kvartal. Tillväxten på 16 procent i kvartalet är i linje med bolagets historiska snitt, men exkluderat valutaeffekter och förvärv låg tillväxten på svaga 4 procent. Samtidigt sjönk marginalerna från motsvarande period 2018, trots att rörelsevinsten valutadopades med ytterligare 10 miljoner kronor. HMS förklarar en del av marginaltappen med förvärvet av det mindre lönsamma bolaget Beck, och en annorlunda produktmix från tidigare år.

Tillväxttappet är tyvärr ingen engångsföreteelse – faktum är att den organiska tillväxten stegvis har försvagats de senaste kvartalen. HMS mål är en organisk tillväxt på 12 procent, men under 2018 avtog den och landade för helåret på 7 procent. Det är för dåligt och måste åtgärdas, säger bolagets vd Staffan Dahlström, som är näst största ägare efter investmentbolaget Latour.

Det är den svaga försäljningstrenden i Asien som håller i sig, och även i USA och i Centraleuropa ses signaler om avmattning. Framför allt är det inbromsningen i fordonsindustrin som historiskt har stått för en dryg tiondel av HMS försäljning, som tynger. Den dämpade investeringsviljan syns främst i nyförsäljningen av system, medan uppgraderingar av befintliga system efterfrågas mer. Försäljningstrenden var likadan runt krisåren 2007–2009, och Staffan Dahlström vill därför göra bolaget mindre beroende av nyförsäljning och sträva efter att sälja mer uppgraderingar. Lönsamheten i de olika produktkategorierna är ungefär samma, enligt vd:n.

En annan orsak till tillväxttappet är sannolikt ökad konkurrens på den växande marknaden. HMS har ett försprång, i och med sina 30 år av kundrelationer och viktig datainsamling, men bolaget har knappt en handfull patent och affärsidén är inte unik. HMS viktigaste uppgift nu är att fortsätta ta marknadsandelar, vilket görs med ökade försäljningsinvesteringar framför allt i Asien.

Därutöver har HMS ett avgörande ess i rockärmen – bolaget har under de senaste åren riktat in sig på den växande marknaden för 5g. Med 5g kommer industriella maskiner att kunna styras bättre än med exempelvis w-lan eller motsvarande, vilket HMS drar fördel av. Bolaget har tillsammans med både ABB och Ericsson presenterat koncept vid ett par mässor, där förhoppningen är att inom några år utveckla produkter tillsammans. Sådana avtal skulle kunna bli mycket lukrativa för HMS, men 5g-marknaden är som bekant i ett väldigt tidigt investeringsstadium, och Affärsvärlden räknar ännu inte med några sådana produktavtal inom de närmaste åren.

Årets kursrusning har medfört att HMS har värderats upp rejält. Aktien handlas nu till ett p/e-tal på dryga 50, ett ordentligt lyft från p/e 41 i nummer 23/2018, då aktien tilldelades en vänta-rekommendation av Affärsvärlden. Det är alltså en bra bit över bolagets eget tioåriga värderingssnitt omkring p/e 30, som även är dagens genomsnitt för internationella jämförelsebolag.

HMS har uppvisat en fin aktiekurshistorik sedan starten 2007, och med trend och stabila ägare i ryggen förtjänar bolagets affär en premie. Men på dagens kursnivåer är risken för en snabb multipelkontraktion alltför hög. Kombinationen av avtagande tillväxt samt lönsamhet och bolagets försiktiga guidning för framtiden gör att Affärsvärlden väljer att ta hem vinsten i HMS. Sälj med riktkurs 170 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom