2020 minskade antalet konkurser – i Norden

Men Sverige sticker ut - med relativt stora ökningar inom både hotell och restaurang.
Företagskonkurserna var färre i de nordiska länder 2020. Sverige sticker ut i statistiken - hotell och restaurangbranschen hårdast drabbad.

Företagskonkurserna var färre i de nordiska länder 2020, jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Enento Group och Experian.

Minskningen var som störst i Danmark på 34%, följt av Norge med 18%, Finland med 6% och Sverige med 3%.

I början av året ökade konkurserna på grund av pandemin men dess påverkan blev inte långvarig, uppger Jukka Ruuska, VD för Enento, i en kommentar.

”De totala siffrorna för året visar oss att affärsklimatet i Norden är stabilt och starkt. Det statliga stödet till företag, låntagarnas tålamod och lagändringar har underlättat situationen i Norden bättre än väntat”, säger Ruuska.

Sett till segmenten framgår det att byggbranschen går bra medan hotell, restaurang och transport uppvisar stora skillnader. I Danmark exempelvis har konkurserna minskat med 21% inom hotell och restaurang. I Sverige är däremot utvecklingen den klart motsatta.

”Sammantaget är det Sverige som sticker ut, med relativt stora ökningar för båda segmenten 2020. Konkurserna inom hotell- och restaurang ökade med 36% i Sverige för 2020 jämfört med 2019 och konkurserna inom segmentet transport ökade med 27% jämfört med 2019”, står det.