AAK ökade resultatet mer än väntat i första kvartalet

Fettbolaget AAK rapporterar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under första kvartalet.
AAK:S VD Johan Westman.
AAK:s VD Johan Westman. Foto: AAK
Omsättningen steg 2,1% till 7 609 miljoner kronor (7 455). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 157. Ökningen berodde främst på en ökad försäljning av speciallösningar med högre försäljningspris samt på högre råvarupriser. Det bidrog till att motverka en negativ valutaomräkningseffekt.

Volymerna uppgick till 569 000 ton (569 000), alltså i linje med föregående år.

Rörelseresultatet blev 551 miljoner kronor (542), väntat rörelseresultat var 532. Rörelsemarginalen var 7,2% (7,3).

Resultatet förklaras av kostnadsreduceringar kombinerat med en högre andel speciallösningar.

Justerat rörelseresultat utföll på 551 miljoner kronor (546), väntat var 533, med en justerad rörelsemarginal på 7,2% (7,3).

Resultatet efter skatt blev 400 miljoner kronor (383), analytikerkonsensus 383.

Resultat per aktie hamnade på 1,56 kronor (1,50).

VD Johan Westman skriver i en kommentar att perioden kännetecknades av en stark efterfrågan på bolagets special- och semispeciallösningar, främst inom Chocolate & Confectionery Fats, Special Nutrition och segmentet för växtbaserade livsmedel.

På grund av pandemin och de pågående globala logistik- och sjöfraktsstörningarna är osäkerheten fortsatt stor, vilket gör det svårt att förutspå framtiden på kort sikt.

”AAK har dock en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning, och vi har under det senaste året visat hur motståndskraftig vår verksamhet är”, poängterar bolagschefen.

AAK, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 7 609 7 157 6,3% 7 455 2,1%
Rörelseresultat 551 532 3,6% 542 1,7%
Rörelsemarginal 7,2% 7,4% 7,3%
Rörelseresultat, justerat 551 533 3,4% 546 0,9%
Rörelsemarginal, justerad 7,2% 7,4% 7,3%
Nettoresultat 400 383 4,4% 383 4,4%
Resultat per aktie, kronor 1,56 1,50 4,0%

Konsensusdata från Factset