ABB ska hjälpa Copper Mountain Minings med hållbarhetsmål  

ABB ska hjälpa Copper Mountain Minings med dess hållbarhetsmål i Kanada. 
ABB:s kraftinfrastruktur ska användas på eldrivna gruvtruckar i syfte att hjälpa kanadensiska Copper Mountain Minings, CMM, att minska sina koldioxidutsläpp.
Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB:s lösning ska hjälpa CMM att mer än halvera utsläppen på medellång sikt och vara helt fria 2035.Copper Mountain är CMM:s flaggskeppsgruva. Den ligger i British Columbia och är ett dagbrott från vilket det produceras cirka 45 000 ton koppar per år. ABB kommer att installera den första fasen i trucksystemet i slutet av 2021. Kraftinfrastrukturen utgörs av en likriktarstation och ett kontaktledningssystem.

”Ett eldrivet transportsystem minskar väsentligt växthusgasutsläppen för ultraklassgruvtruckar, som vanligtvis är den största källan till utsläpp i en gruvdrift””, säger Sachin Jari, Industry Lead på ABB Mining i Nordamerika.