ABB:s resultat högre än väntat

Verkstadsjätten ABB minskade orderingången, omsättningen och resultatet i det första kvartalet. Resultatet och omsättningen var dock högre än väntat.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till 6 216 miljoner dollar (6 847). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 033.

Ebita-resultatet uppgick till 636 miljoner dollar (766), väntat 571, med en ebita-marginal på 10,2 procent (11,2).

Resultatet efter skatt blev 376 miljoner dollar (535), analytikerkonsensus 233.

Orderingången landade på 7 346 miljoner dollar (7 613), vilket är 7 procent högre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -577 miljoner dollar (-256).

”Covid-19-pandemin har påverkat resultatet för första kvartalet, vilket innebär lägre intäkter och
minskad rörelsemarginal inom alla våra verksamheter, fastän ordertillväxten har klarat sig bra. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa hälsa och säkerhet hos våra medarbetare samtidigt som vi upprätthåller en kontinuitet i verksamheten, servar våra kunder och fortsätter att investera i FoU för ett långsiktigt resultat”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB.

Han spår ett tufft andra kvartal.

”Under det andra kvartalet förväntar vi oss att ABB:s verksamhet kommer att utmanas avsevärt på grund av stark nedgång i efterfrågan beroende på nedstängningar i många delar av världen. Vi kommer icke desto mindre att öka våra ansträngningar vad gäller kostnadshantering och skydda likviditeten samtidigt som vi går vidare med att decentralisera koncernen och med målsättningen att slutföra avyttringen av Power Grids i slutet av det andra kvartalet.”

Avyttringen av Power Grid är planerad att slutföras mot slutet av det andra kvartalet och företaget upprepar att man kommer att genomföra ett återköpsprogram.

ABB ger ingen prognos för helåret 2020. I det andra kvartalet väntas effekten från coronakrisen bli betydande.

“ABB förväntar sig att resultaten kommer att påverkas avsevärt under det andra kvartalet. Order och intäkter förväntas visa en betydande sekventiell nedgång inom alla affärsområden, och Robotics & Discrete Automation förväntas minska med över 30 procent jämfört med föregående år. Trots att företaget vidtar snabba åtgärder för att anpassa verksamheten och kostnadsbasen för att skydda lönsamheten förväntas volymförlusten ytterligare dämpa marginalerna. Trots störningar på kort sikt är ABB tryggt med den underliggande motståndskraften i verksamheterna och affärsmodellen. Företaget har en stark balansräkning och är förvissat om att likviditetsbehoven kommer att vara väl täckta”, avslutar verkstadsbolaget sin skrivelse om utsikter.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här