ABN Amro faller till treårslägsta

Den nederländska bankkoncernen ABN Amro har under onsdagsförmiddagen handlats på treårslägsta efter att ha varnat för ökad marginalpress på grund av lågränteläget.
ABN Amro

Därutöver har myndigheter krävt att banken ser över samtliga sina kunder inom kontorsnätverket.

”Räntorna fortsatte ned under det gångna kvartalet, vilket framför allt påverkade insättningsmarginaler. Med inlåningsräntor nära noll är det allt svårare att motverka nedgången och marginalpressen kommer att öka ytterligare framöver. Vi vidtar åtgärder genom marginalfokus, skapande av intäktsmöjligheter och strikt kostnadsdisciplin, trots ökade kostnader för reglering och regelefterlevnad”, skriver Kees van Dijkhuizen i vd-ordet.

Räntenettot om 1.681 miljoner euro i det andra kvartalet, var något högre än förväntat. De totala rörelseintäkterna om 2.321 miljoner euro var även dessa över snittförväntan, rapporterar Bloomberg News. Nettoresultatet om 693 miljoner euro kan ställas mot bankens egeninsamlade konsensusestimat på 638 miljoner euro.

I det andra kvartalet redovisas en ytterligare reservering om 114 miljoner euro för granskning av nederländska hushållskunder. Detta efter att landets centralbank efterfrågat en översyn av bankens samtliga inhemska kontorskunder.

”Vi kommer att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa en fullständig regelefterlevnad. Sanktioner såsom förhållningsorder och böter kan åläggas från myndighetshåll”, framhåller Kees van Dijkhuizen.

RBC noterar i en snabbkommentar att resultatet före skatt om 883 miljoner euro var omkring 5 procent bättre än snittförväntan, bland annat hjälpt av det högre räntenettot än förväntat i kvartalet. Däremot indikerar guidningen för framtida räntenettoutveckling en negativ påverkan på runt 7 procent avseende konsensus för resultatet före skatt under 2020, bedömer investmentbanken.

”Guidningen exkluderar påverkan från eventuella tudelade ränteåtgärder från ECB”, påpekar RBC samtidigt.

KBC har sänkt rekommendationen för aktien till sälj. Enligt analyshuset är inte reserveringen på 114 miljoner euro för regleringsåtgärder i kvartalet det stora utan oron för vad den stora undersökning som banken behöver att göra kan mynna ut i ur ett bötes-perspektiv. Därutöver är det en stark varning avseende räntenettot, anser KBC enligt Bloomberg News.

ABN Amro hade tappat omkring 3 procent, vid 10-tiden och är ned 10 procent på en vecka till den lägsta nivån sedan sommaren 2016.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.