Academedias nettoresultat högre än väntat

Utbildningsbolaget Academedia redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade och nettoresultatet kom in högre än väntat.
Marcus Strömberg, VD Academedia.
Marcus Strömberg, VD Academedia. Foto: Claudio Bresciani / TT
Omsättningen steg 9,3% till 3 591 miljoner kronor (3 284). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 577. Den organiska tillväxten var 7,3%.

Rörelseresultatet blev 345 miljoner kronor (309). Rörelsemarginalen var 9,6% (9,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 278 miljoner kronor (224), med en justerad rörelsemarginal på 7,7% (6,8).

Resultatet efter skatt blev 190 miljoner kronor (161), analytikerkonsensus 165.

Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (1,53).

Academedia, Mkr Q3-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 3 591 3 577 0,4% 3 284 9,3%
Rörelseresultat 345 309 11,7%
Rörelsemarginal 9,6% 9,4%
Rörelseresultat, justerat 278 224 24,1%
Rörelsemarginal, justerad 7,7% 6,8%
Nettoresultat 190 165 15,2% 161 18,0%
Resultat per aktie, kronor 1,80 1,53 17,6%

Konsensusdata från Factset