Active Biotech: Montezumas hämnd

Active Biotech framstår som klart köpvärt efter förra veckan ras. Ett vaccin mot turistdiarrén Montezumas hämnd motsvarande inte uppställda mål. Men projektet är långt ifrån nedlagt.

Forskningsbolaget Active Biotech föll som en sten på börsen i förra veckan, sedan det meddelats att ett vaccin mot turistdiarré, orsakad av ETEC-bakterien, inte motsvarade uppställda kliniska mål.

Beskedet var dramatiskt. Ett projekt som befinner sig i fas III, då kliniska studier görs på stora patientgrupper, har stor sannolikhet att lyckas, cirka 80 procent och de tidigare studierna har också givit lovande resultat.

Active Biotech kan därför inte inlämna en registreringsansökan i Europa i år som planerats.

Inte nedlagt

Trots bakslaget är inte vaccinprojektet nedlagt. Preliminära analyser indikerar skydd mot måttlig och allvarlig diarré. Det pågår andra studier kring ETEC. Man ska betänka att det inte finns någon konsensus kring hur man mäter effekten av att behandla det som brukar kallas Montezumas hämnd. En annorlunda uppläggning av fortsatta studier kan ge andra resultat.

Risken har ökat i projektet, som dessutom försenats. Men fortfarande finns möjligheten att Active Biotech kan få fram ett vaccin för en marknad, som uppskattas vara värd minst 400 miljoner dollar.

I dag finns inget bra medel mot Montezumas hämnd. ETEC-bakterien smittar främst resenärer i Latinamerika, Asien och Afrika. Infektionen ger en vattning diarré som går över på några dagar, men i en del fall kan vara två veckor. Active Biotech säljer sedan ett antal år i Sverige och Norge ett drickbart koleravaccin som också har effekt mot ETEC (Dukoral). Skyddseffekten är ca 60 procent. Försäljningen går mycket bra och ökade 70 procent i fjol.

Konkurrenter lyckas

Active Biotech är inte ensam om att försöka ta fram ett ETEC-vaccin, men har kommit längst. Konkurrenten är det brittiska bioteknikföretaget Peptide Therapeutics. Ironiskt nog presenterade detta företag positiva resultat från en fas I-studie samma dag som Active Biotech kom med sitt negativa besked. Det behöver inte betyda så mycket. Sannolikheten för att lyckas om man passerat fas I är cirka 10 procent.

Enligt Active Biotech utgör ETEC-vaccinet, om framtida intäkter nuvärdesberäknas, ungefär 30 procent av värdet på forskningsportföljen. Ett ännu större värde har ett läkemedel mot multipel skleros, som befinner sig i fas I (35 procent). Det tredje stora projektet är ett medel mot lung- och njurcancer, som tagits över från Pharmacia och nu också finns i fas I (20 procent). Resterande 15 procent är bland annat vaccin mot kolera och polio för den internationella marknaden.

Överdriven reaktion

Mot denna bakgrund framstår förra veckans börsras som en överdriven reaktion. Halva börsvärdet försvann under några timmar på uppgiften att det näst största projektet, i bästa fall, försenats något år. Redan innan detta inträffade var Active Biotech lågt värderat, i förhållande till vad som finns i bolaget. Nu framstår aktien som klart köpvärd.

Två stora utköp

Det som legat företaget i fatet är att skapelsen är resultatet av två stora utköp, SBL Vaccin från staten och Pharmacias forskning i Lund. Säljarna lär inte ha gjort sig av med sina guldägg, resonerar den kritiske. Active Biotech har också tagit på sig en betydande kostnadsmassa i form av drygt 200 forskare.

Teknologivärdet, alltså börsvärdet minus likvida medel, uppgår nu till omkring 1 miljard kronor i Active Biotech. Det kan jämföras med den årliga FoU-satsningen (270 miljoner kronor i fjol). Värdet motsvarar alltså nästan fyra gånger varje forskad krona. För övriga svenska forskningsbolag ligger värdet avsevärt högre, som framgår av tabellen. Högst ligger Karo Bio, mer än 30 gånger, efter en kraftig kursuppgång under senare tid. Teknologivärdet i Oxigene är 60 procent högre än i Active Biotech, som har fler projekt och ligger i en senare klinisk fas. Det kan inte vara rimligt. Ett annat bolag med en låg värdering är som framgår Medivir.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.