Active Biotech ökar förlusten

Forskningsbolaget Active Biotech redovisar en ökad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Active Biotech
Nettoomsättningen sjönk till noll miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -10,1 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet före och efter skatt var -9,8 miljoner kronor (-5,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,04).

Tillgänglig likviditet i kombination med intäkter från befintliga och förväntade partneravtal antas
enligt nuvarande planer vara tillräckligt för att finansiera verksamheten till 2021.

– Jag har glädjen att meddela att det har gjorts betydande framsteg i alla projekten, kommenterar vd Helén Tuvesson i delårsrapporten.

– Det första halvåret av 2020 har avlöpt väl, trots att det har varit speciellt på många sätt. I linje med bolagets nya inriktning, som tillkännagavs i februari, fokuserar vi nu på naptumomab med vår samarbetspartner NeoTX och de fyra nya portföljprojekten: tasquinimod inom multipelt myelom och laquinimod inom de inflammatoriska ögonsjukdomarna, våt AMD och uveit samt inom Crohns sjukdom, kommenterar Helén Tuvesson.

– Vi har ett spännande andra halvår av 2020 framför oss med viktiga milstolpar att uppnå i enlighet med vårt nya fokus. Jag ser fram emot att följa framstegen i de pågående kliniska programmen med naptumomab och tasquinimod. För laquinimod har vi en tydlig utvecklingsväg under hösten med målet att inleda kliniska studier under 2021, avslutar Helén Tuvesson sin vd-kommentar.

Active Biotech, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 0,0 1,1
Rörelseresultat -10,1 -5,4
Resultat före skatt -9,8 -5,5
Nettoresultat -9,8 -5,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,04