Addlife ökar intäkterna och resultatet rejält

Life science-bolaget Addlife redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen höjs också kraftigt.
Addlife
Addlife utvecklar och förvärvar bolag inom Life science. Koncernen består knappt femtio operativa dotterbolag med verksamhet i 25 länder.
Nettoomsättningen steg 75,2% till 1 731 miljoner kronor (988). Tillväxten fördelar sig på organisk tillväxt 51% och förvärvad tillväxt till 29%.

Ebita-resultat blev 316 miljoner kronor (102), med en ebita-marginal på 18,3% (10,3).

Resultatet före skatt var 276 miljoner kronor (67).

Resultatet efter skatt blev 219 miljoner kronor (49). Resultat per aktie hamnade på 1,94 kronor (0,44), vilket innebär en ökning med 340,9% mot föregående år.

Addlife genomförde i fjärde kvartalet fyra förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 355 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie, en höjning med 200% jämfört med corona-nedreviderade 50 öre per aktie i fjol.

”Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt god kostnadskontroll ledde till en stor positiv resultateffekt både i kvartalet och för helåret. Det exceptionella resultatet har genererat ett starkt positivt operativt kassaflöde på 950 miljoner kronor för helåret vilket möjliggör ytterligare investeringar i förvärv och utveckling för framtida tillväxt”, kommenterar VD och koncernchef Kristina Willgård i bokslutskommunikéen.

Addlife, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 731 988 75,2%
EBITA 316 102 209,8%
EBITA-marginal 18,3% 10,3%
Resultat före skatt 276 67 311,9%
Nettoresultat 219 49 346,9%
Resultat per aktie, kronor 1,94 0,44 340,9%
Utdelning per aktie, kronor 1,50 0,50 200,0%