Addlife ökar vinsten

Addlife ökade omsättningen och vinsten i det första kvartalet.
Omsättningen steg 24,6 procent till 1 053 miljoner kronor (845).

Ebita-resultat blev 106 miljoner kronor (70), med en ebita-marginal på 10,1 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner kronor (35), en ökning med 54,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,92 kronor (1,34), vilket innebär en ökning med 43,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 80 miljoner kronor (99).