Akelius ökade nettoresultatet

Fastighetsbolaget Akelius redovisar ökande nettoresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Akelius
Hyresintäkterna uppgick till 125 miljoner euro (118), en ökning med 5,9% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 67 miljoner euro (63), en ökning med 6,3% mot föregående år.

Rörelseresultatet exklusive värdeförändringar, ebitda, var 61 miljoner euro (55).

Resultatet före skatt var 153 miljoner euro (26).

Resultatet efter skatt blev 114 miljoner euro (17), en ökning med 570,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 euro (0,01), vilket innebär en ökning med 200,0 procent mot föregående år.

Genomsnittlig ränta är 1,86 procent till en snitträntebindning om 6,0 år.

Belåningsgraden är 39%.

”COVID-19 påverkade indexeringen av hyror negativt. Pandemin har främst i USA och i London minskat efterfrågan på hyreslägenheter. Akelius har accepterat lägre hyresnivåer i USA och London för att undvika vakanser och förväntar sig att marknaderna förbättras från och med det tredje kvartalet”, skriver bolaget.

Akelius, MEUR Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 125 118 5,9%
Driftöverskott 67 63 6,3%
Resultat före skatt 153 26 488,5%
Nettoresultat 114 17 570,6%
Resultat per aktie, EUR 0,03 0,01 200,0%