Akelius resultat sjönk

Fastighetsbolaget Akelius resultat sjönk i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 119 miljoner euro under andra kvartalet (124), en minskning med 4,0 procent mot föregående år. Hyrestillväxten i jämförbart bestånd var 5,8 procent (4,7).

Driftnettot uppgick till 66 miljoner euro (66) och därmed i samma nivå som föregående år. Driftsöverskottet för jämförbara fastigheter steg med 9,0 procent (5,9).

Överskottsgraden var 55,2 procent (52,9) och den justerade överskottsgraden 67,7 procent (65,2).

Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, ebitda, blev 55 miljoner euro (59).

Resultatet före skatt var 28 miljoner euro (65). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med noll miljoner euro (35) och orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 12 miljoner euro (20). Värdeförändringar på derivat var -8 miljoner euro (-12).

Resultatet efter skatt blev 19 miljoner euro (81), en minskning med 76,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 euro (0,02), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

Under de senaste tolv månaderna minskade vakansgraden i jämförbart bestånd med 2,1 procentenheter. Hyresinbetalningar var två procentenheter lägre än normalt på grund av covid-19. Trenden för vakanser och hyresinbetalningar är positiv.

Akelius beslutade i slutet av mars på grund av covid-19 att stoppa majoriteten av investeringar, vilket inkluderar uppgraderingar av lägenheter. Färre investeringar och lägre vakansgrad leder till förbättrat kassaflöde och större finansiell motståndskraft

Akelius, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 119 124 -4,0%
Driftöverskott 66 66 0,0%
Resultat före skatt 28 65 -56,9%
Nettoresultat 19 81 -76,5%
Resultat per aktie, EUR 0,01 0,02 -50,0%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här