Akelius uppdaterar finanspolicyn – höjer belåningsgränsen

Fastighetsbolaget Akelius uppdaterar sin finanspolicy angående begränsningen av belåningsgraden till 45% från tidigare 40%, enligt ett pressmeddelande.
Akelius
Miniminivån för räntetäckningsgraden är kvar på 2,0.

Vidare uppges det att tillgängliga medel ska täcka kapitalbehovet för ett år och med hög sannolikhet täcka behovet för två år. Bolaget står kvar vid att kreditbetyget ska lägst få vara BBB.

”Akelius nya inriktning leder till högre kassaflöde från fastighetsinnehavet. Den nya inriktningen inkluderar färre investeringar och reducerad vakans på grund av uppgradering av fastigheter. Förbättrat kassaflöde, långfristig upplåning och stark likviditet möjliggör en något högre belåningsgrad”, kommenterar finanschefen Leiv Synnes.