Aktieeliten ger sina bästa råd

De tillhör Sveriges absoluta aktieelit. De har placerat pengar på börsen sedan tonåren, och de har lärt sig att landa på fötter när de snubblar. Här ger några av landets skickligaste placerare sina bästa råd.

De är rika, de är smarta, de är besjälade av aktier och de har handlat på börsen i nästan hela livet. I de flesta fall köpte de sina första aktier redan i tonåren, tillsammans har de en erfarenhetsbas på över 200 år.

De har kontakterna, kunskaperna, tålamodet och intuitionen som krävs för att hitta de långsiktiga vinnarna. De har alla upplevt nedgångar och förlorat pengar, men som Mats Qviberg säger: ”När börsen stiger kommer man tillbaka”.

Ingen har dock varit så uträknad som amatörboxaren Sven-Olof Johansson, som gick i konkurs och var utblottad, men han har ändå tagit sig tillbaka till toppen.

Affärsvärlden har valt sju av Sveriges absolut skickligaste och mest rutinerade privata investerare och bett dem dela med sig av sina bästa tips. De är guld värda. Placerarnas profiler är lite olika, men de flesta har tjänat bra på fastigheter, och ett par saker återkommer de alla till:

* Investera inte i sådant du inte förstår.
* Blanka inte.
* Underskatta aldrig riskerna.
* Gå emot strömmen, sälj när andra köper och tvärtom.

Det låter kanske enkelt, men det svåra är att hålla sig till de här reglerna. Gjorde fler det skulle börsen aldrig bli övervärderad. Våra guruer är i flera fall passionerade kortspelare, men på börsen är de försiktiga. Det är vad erfarenheten har lärt dem. Några verkar genom egna bolag, andra via börsbolag. Peter Thelin skiljer sig från de andra genom att han är professionell förvaltare, han är också delägare i Brummer & Partners.

Gemensamt för de här placerarna är att de inte är rädda för att utmana, framför allt var de inte det i yngre dagar. Duon Sven Hagströmer och Mats Qviberg har utmanat starka traditionella krafter inom framför allt Industrivärden, och Sven-Olof Johansson sköt mot Wallenbergs hjärta när han tog en corner i gamla Saab Scania innan familjen själva styckade bolaget i tre delar.
LOTTA ENGZELL-LARSSON
______________________________________________________________

Peter Thelin – bytte moped mot Astra-aktier

Aktiegurun Patrik Brummer rekryterade Thelin, då chef för SEB Fonder, när han startade Brummer & Partners 1995.

Peter Thelin, som är uppvuxen i Södertälje, köpte sina första aktier när han var 15 år, ”jag skulle få en moped men bytte det mot Astra-aktier, min bror hade ju en moped jag kunde använda”. I dag förvaltar han hedgefonden Zenit och äger 22 procent av firman som totalt förvaltar 35 miljarder.

– Jag har gått i en fantastiskt aktieskola med Laszlò Szombatfalvy, Staffan Rasjö och Patrik Brummer. Jag tillhör den typen av investerare som vill ha en väl kalkylerad förlustrisk. Jag tycker att man underskattar risken att förlora pengar på aktiemarknaden.

Om det aktuella läget:
– Vi har haft en kraftig räntenedgång och därmed har fastigheter och obligationer omvärderats. Nu är det en ny tid och aktier kommer att vara intressanta. Och jag tror att Europa kommer att vara ett intressant område att vara placerad i den närmaste femårsperioden. Lägg sedan till det faktum att handel och transporter väntas öka, inte minst mellan Öst- och Västeuropa och steget till lastbilsaktier är inte långt. Till favoritaktierna hör följaktligen Scania hellre än Volvo eftersom Södertäljeföretaget inte har försäljning i Nordamerika.

– Bolag med starka kassaflöden kommer att vara intressanta och i Scanias fall får man en direktavkastning på fem procent vilket ger ett kursskydd.

Thelin vore inte hedgefondstrateg om han inte tänkte i värdestegringscase.

Fjolårets stora händelse i Sverige var beskedet att Electrolux ska delas i två. Årets händelse ser ut att bli Securitas styckning och Peter Thelin tror nu på att det italienska skandalmejeriet Parmalat kan vara nästa händelsestyrda aktie där det kan bli aktuellt med stora skadestånd att inkassera.
Bolaget åternoterades på Milanobörsen i oktober 2005 efter två år i utvisningsbåset.

– Det är ett bolag med begränsad nedsida där börsvärdet på 3,6 miljarder euro kan räknas hem nästan bara i rörelsen samtidigt som bolaget ligger i tvister med ett antal långivare om mycket större belopp.
CALLE FROSTE
_______________________________________________________________

Eskil Johannesson – använd förståndet

Veteran. Privatplacerare med placeringar i ett trettiotal olika börsaktier, med tonvikt på fastigheter. Han ligger tungt i Wallenstam, Lundbergs och Fabege. Men han har också större poster i oljebolaget och kurskometen Lundin Petroleum och investmentbolaget Geveko. Med sina 79 år, och mer än 40 år av aktieplaceringar bakom sig, har han en okomplicerad riktlinje när han väljer investeringar.

– Man kan väl inte påstå att jag har haft någon speciell strategi. Det är väl bara så att jag har försökt använda mitt förstånd. Jag har investerat i aktier som har någon slags substans och det har handlat om aktier som man begriper sig på.

Johannesson säger sig inte längre köpa och sälja aktier aktivt på börsen och därmed lär hans stora övervikt på fastighetsaktier bestå. Innehaven i Wallenstam, Lundbergs och Fabege står för 500 av de 700 miljoner kronor som portföljen är värd. Hans innehav i Lundin Petroleum har ökat med det dubbla på ett år till 31 miljoner kronor. De båda första bolagen har noterat kursrekord de senaste dagarna så investeringsprofilen håller stilen.

– Med fastigheter är det väl så att de har noterat allt högre kurser och det är inte säkert att man ska ha dem nu. Men jag har liksom fastnat för dem och jag gör väl inga förändringar på den punkten.

En bransch som skulle kunna vara aktuell, om han övervägde att skifta inriktning, kan han ändå ange. Det mesta har gått upp men det kan hända att banker och investmentbolag kan vara bättre att ha om räntorna skulle stiga. Nyss hemkommen från en semesterresa tonar Eskil Johannesson ned betydelsen av omvärldsfaktorer när det gäller hans aktieplaceringar:

– Jag kan inte säga att jag tar så stort intryck av det som sker ute i världen. Men vi vet ju att den dag som räntorna går upp då blir fastigheter inte lika attraktiva längre. Det kan medföra en värdeminskning i min portfölj och då får man ju ta det. Jag ser inga tendenser till sättningar på Stockholmsbörsen just nu men vi vet ju alla att de kommer någon gång. För det närmaste året tror jag dock på en uppgång med några procent från den här nivån, säger han.
CALLE FROSTE
_______________________________________________________________

Sven-Olof Johansson – gillar action

Sven-Olof Johansson är vd och huvudägare i fastighetsbolaget Fastpartner. Mest känd för att han utmanade Wallenbergarna med en corner i Saab Scania i början av 90-talet. Har varit utblottad flera gånger, men alltid kommit tillbaka. Är inte rädd för hög belåning.

– Jag gillar händelsedrivna affärer, omstruktureringscase där ett bolag har potential att via vissa åtgärder stiga i värde på lite sikt.

– Sedan ska det vara kvalitet i botten, jag försöker undvika hypade bolag som spelbolag till exempel, och jag är skeptisk till råvarudrivna bolag eftersom jag vet hur fort priset på råvaror kan ändras. Jag går efter traditionella företag med substans i botten och tar hellre på mig risk via belåning i stället. Om du är säker på det du gör och kan hålla ut ett tag så kan en sådan affär nästan aldrig gå fel, särskilt om det är bolag där direktavkastningen täcker ränteutgiften. Saab-affären 1991 var ett exempel på en affär där jag använde väldigt mycket belåning, jag tror inte jag lade in mer än 7-8 miljoner kontant och köpte aktier för 3 miljarder. Saab värderades då till under kassan eftersom personbilarna ansågs vara en så stor belastning. Det slutade med en vinst på 1,3 miljarder.

Din sämsta affär?
– Alla blankningar jag gjort i hypade bolag. Det är väldigt svårt, för även om aktien gått upp till rent osunda nivåer, kan den osundheten fortsätta ett bra tag till. Jag blankade Intentia en gång på en kurs som jag tyckte var alldeles för hög. Efter det dubblades aktien. Om man kunde blanka på obegränsad tid vore det enklare, men det kan du inte göra, de som lånat ut aktierna kan begära tillbaka dem när som helst.

– Med åren har jag lärt mig att undvika hypebolagen.

– Just nu är jag lite negativ till marknaden, jag tror vi kommer få se en inbromsning av konjunkturen i USA som sedan kommer hit. Jag hittar inga bra case. Men aktier som aldrig är fel att äga på lång sikt är till exempel H&M och Sandvik. Välskötta investmentbolag tickar också alltid på, som Investor och Industrivärden.
ANDREAS CERVENKA
______________________________________________________________

Mats Qviberg – titta på ledning och ägare

Mats Qviberg är en skicklig bridgespelare. Han börjar också bli en legendarisk finansman. Qviberg var stjärnmäklare på Carnegie när den äldre kollegan Sven Hagströmer rekryterade honom till sin slumrande firma Hagströmer fondkommission. Tillsammans byggde de sin egen sfär av bolag och retade gallfeber på etablissemanget genom att hela tiden gå till attack och kräva styckning och bättre aktieägarvärde. I dag har yngre krafter tagit över i Hagströmer & Qviberg medan Qviberg är styrelseordförande där och samtidigt vd i investmentbolaget Öresund.

– Just nu tycker jag att man ska vara försiktig. Det är inte realisation på börsen, den känns ganska fullvärderad. Och några börscykler tillbaka så har vändpunkten kommit i mars. Risken är att vi kommer att få rekyler efter tre års stora uppgångar, men när de kommer vet vi inte. Jag skulle välja defensivt, kanske SEB eller Handelsbanken, Hennes & Mauritz och Holmen.

Konkreta tips?
– Gör alltid allting tvärtemot vad alla andra gör. Om det är köpsignaler så säljer jag och om det är säljsignaler så köper jag. Nu, med den medieupplysning vi har i dag, så ligger det som analytiker och journalister skriver om redan i aktiekursen. Att gå tvärs emot brukar oftast vara rätt. Några bolag vi har tjänat väldigt mycket pengar på är J&W och Drott. Custos är ett annat bolag vi gick in i trots att alla sålde.

Hur tänker du när du väljer en aktie?
– Jag köper helst bolag som drivs av privatpersoner och tittar mycket på ägaren, affärsmodellen och ledningen. Jag tycker väldigt mycket om bolag med en plattform som Hennes & Mauritz och Skistar. Den typen av bolag har varit oproportionerligt framgångsrika jämfört med tillverkande industri.

Finns det bolag som du undviker att investera i?
– Jag undviker risk. Hög volatilitet och att ha hjärtat i halsgropen när man köper aktier är ingenting för mig. Jag tycker att folk sitter på alldeles för mycket risk i sina portföljer. Det är varje portföljförvaltares skyldighet att dra ned risken.

Vem har du lärt dig mest av när det gäller aktieplaceringar?
– Det är några personer som jag jobbat mycket med – Björn Carlson på SEB, Johan Björkman på Carnegie, Sven Hagströmer och Jonas Wahlström som jag jobbat med i 20 år. Björn Carlson är den som är duktig på makro medan Jonas Wahlström har varit väldigt duktig på mikro. Jonas har kommit med idéer som Skistar till exempel. Men när det gäller makrofrågor, hur börsen ska gå, så har Björn Carlson varit väldigt kompetent

Vilken var din första aktie?
– Jag var 15 år när jag började med aktier och min första aktie var SKF. Jag bestämde mig tidigt för att jag ville hålla på med det här och läste ekonomisk linje på gymnasiet och senare på Handelshögskolan.
ANNELIE ÖSTLUND
______________________________________________________________

Maths Olov Sundqvist – blanka aldrig!

Maths Olov Sundqvist började med ”två tomma händer” och har byggt upp en stor industri bestående av sågverk, skog och fastigheter. Äger även Länstidningen Östersund. Har tagit rygg på Mats Qviberg och Sven Hagströmer, äger tio procent av börsnoterade Öresund. Sundqvist är också stor-ägare i Fabege, Wihlborgs och Hexagon (Hexagon har en annan skicklig privatplacerare som huvud-ägare, Melker Schörling). Han sitter i styrelsen för bland annat Hexagon och Fabege.

Hur tänker du när du väljer att investera i en aktie?
– Jag vill gärna veta vad som finns i botten och hur ett bolag fungerar. Jag är inte en sådan som handlar i alla möjliga olika aktieslag utan har gått in i några som jag tycker passar mig. Jag har bara långa innehav. Hexagon har jag varit inne i sedan 1988. Och när jag går in i något jag tror på, vill jag gärna gå in lite större om det finns möjlighet.

Finns det bolag som du undviker att investera i?
– Bolag som jag inte förstår mig på. Förstår jag mig inte på ett bolag så är det inte kul, som it-bolag till exempel. Ett hus kan jag begripa mig på, för det har jag hållit på med. Jag spelar gärna riktig poker, men inte via börsen.

Vilka typer av risker tar du?
– Jag har alltid haft belåning, det är väl ingen som köper hus kontant, eller bedriver ett företag utan att belåna sig. Blankat har jag faktiskt också gjort, man måste ju göra grejer för att lära sig något. Lärdomen av det är – blanka aldrig! Är man långsiktig ska man inte hålla på med sådant.

Vilka är dina bästa affärer?
– För att det ska vara en bra affär måste den vara avslutad, och jag har svårt för att avsluta affärer. Jag blir ju liksom gift med mina aktier.

Tips om framtidsaktier på 3-5 års sikt?
– Hexagon är ett framtidsinriktat bolag. Dessutom kanske man skulle lägga sig till med kläder, H&M till exempel, och säkerhet och läkemedelsbolag. Kanske även bioteknik.

Har du fått något råd när det gäller aktieplaceringar?
– När jag var liten kom min pappas kusin hem till oss och deklarerade en gång per år, han var en gammal bankman. En gång sa han väldigt lugnt och förståndigt: Ibland är man rik och ibland är man fattig.
ANNELIE ÖSTLUND
______________________________________________________________

Sven Norfeldt – makro är grunden

Göteborgaren Sven Norfeldt började intressera sig för aktier när han i gymnasiet skrev ett specialarbete om Boliden. Under studietiden gick sparpengarna åt till aktieköp och genom åren har han utvecklats till av Sveriges skickligaste placerare via sitt bolag Dunross & Co.

– Vi är utpräglade värdeinvesterare. Jag brukar använda liknelsen med en begagnad bil. Om du ska köpa en bil lyssnar du inte på vad andra tycker om den, utan du gör en egen noggrann undersökning. Har den gått på norrländska vägar och därmed fått utstå lite salt? Hur är underredet? Har bilen varit krockskadad? Så jobbar vi med aktier. Vi frågar oss inte om kursen kommer att gå upp utan: Är det här ett bra eller dåligt bolag? Det handlar om en genomgående fundamental analys som mynnar ut i en utpräglat försiktig placeringsfilosofi. Många gör misstaget att till exempel köpa Ericsson för att de ”tror” att kursen ska gå upp. Om den i stället faller blir de skrämda och kanske säljer i panik. Men om man i stället gjort en djupgående analys av själva bolaget kan man vara mycket kallare och hålla i en aktie även om det kommer en nedgång.

– Förutom analysen av bolagen jobbar vi mycket med makro och vad vi kallar megatrender. Nu jobbar vi till exempel efter megatrenderna att oljan kommer att bli en bristvara och att emerging-markets och framför allt Asien kommer ta över stafettpinnen när det gäller konsumtionen i världen. Därför köper vi oljebolag, framför allt i USA, där de stora företagen i branschen finns, samt bolag i Sydkorea, Thailand och Taiwan. Vi är också stora i Brasilien.

– Makro är grunden – sedan jobbar vi oss nedåt. Genom att ha hela världen som placeringsmöjlighet snarare än bara Sverige blir urvalet ett helt annat. Det är som att välja mellan ett jättelikt smörgåsbord eller att bara äta köttbullar, potatis och kanske en släng med lingon.

– Kina och Indien tror vi inte så mycket på, Kina är väldigt dåligt genomlyst och Indien är fortfarande en otroligt reglerad marknad, med en förhållandevis hög värdering.

– Bolag vi undviker är sådana där du inte självklart förstår vad de sysslar med – till exempel teknologibolag med inbyggd förhoppningsfaktor. Det är oftast omöjligt att veta vad konkurrenterna gör i sina ”hemliga uppfinnarrum” och därmed blir risken stor att bolaget blir omsprunget även om det i sig skulle lyckas. Visibilitet och förutsägbarhet är viktiga honnörsord för oss.

– Vi tror mer på bolag med en egen unik affärsmodell, som Starbucks eller Ebay, även om vi av värderingsskäl inte köper dem just nu.

– Megatrenden att olja blir en bristvara tror vi fortsätter i minst fyra år till och kanske når sin höjdpunkt runt 2010. Man kan fortfarande köpa oljebolag otroligt billigt – Conoco Phillips handlas till exempel till p/e 6.

– En av våra bästa affärer är bolaget Riddarhyttan Resources – en investering som 20-dubblades.

– Som en riktigt dålig affär kan nämnas att vi blankade H&M i mitten av 90-talet till svidande förluster.
ANDREAS CERVENKA
______________________________________________________________

Sten K Johnson – gör tvärtom

Sten K Johnson är storägare och styrelseordförande i kon-glomeratet (möbler och byggverksamhet) Midway Holding och mjölproducenten Skåne-Möllan, samt styrelsemedlem i Wihlborgs. Han är en av börsens största privata placerare med en bakgrund i Aktiespararna och har skrivit böcker om aktieanalys.

Johnson knoppade av Liljeholmens ljus från Midway och satte det på börsen, Liljeholmens såldes sedan till servettföretaget Duni.

– Jag gör oftast mina bästa affärer när folk är sura och inte vill ha aktier, då gäller det att ha sin kassa i ordning. När det är väldigt optimistiskt och positivt och alla vill ha aktier då passar jag ibland på att sälja i stället, även om det är ett bolag som jag tycker är bra. Man ska våga köpa aktier när marknaden är sur. Ju mer komplicerade grejer ett bolag håller på med och ju svårare det är att se vad finessen egentligen är med produkten desto större tabbar har jag gjort. Det bästa är att hålla sig till bolag och verksamheter som man begriper vad det är för något.

– Min sämsta affär gjorde jag i slutet av 70-talet. Det var ett företag som hette Algots som jag hade tittat på ett tag. Aktien hade gått från 100 kronor året före och ned till 25 kronor. På efterbörsen en dag så fick jag tag i 1 000 aktier för 25 000 kronor plus courtage. Jag minns att jag var jätteglad och tänkte att det här är en dubblare. Men så hann jag bara komma hem samma dag och hörde på radion att Algots hade ställt in betalningarna och att banken strypt krediterna. Det var lite lärorikt.
PER ERICSONOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.