Aktieförmögenheten minskade efter turbulent vår

Aktieförmögenheten av aktier noterade på svensk marknadsplats minskade med 365 miljarder kronor under det första halvåret 2020.
Foto: Fredrik Sandberg /TT

Till följd av coronapandemin har det skett stora svängningar på världens börser, och så även i Sverige. Under första halvåret sjönk börsen enligt OMX Affärsvärldens generalindex med 4,9 procent. Det sammanlagda värdet av noterade aktier på svensk marknadsplats, inklusive dessa bolags onoterade serier, föll med 4,4 procent och vid utgången av juni i år uppgick aktieförmögenheten till 7 868 miljarder kronor. Det skriver SCB.

Även hushållssektorns innehav i aktier på svenska marknadsplatser minskade under det första halvåret. Vid utgången av första halvåret uppgick hushållens innehav till 956 miljarder kronor, vilket är en minskning med 18 miljarder.

Samtidigt ökade antalet ägare av noterade svenska aktier bland svenska hushåll med 3 procent. Även andelen aktieägare av totalbefolkningen steg under det första halvåret i år med 0,3 procentenheter. Det är  första gången sedan mitten av 2016.

Siffrorna innebär att minst 10,7 procent av den svenska befolkningen vid utgången av första halvåret ägde minst en svensknoterad aktie. Dock har andelen sjunkit sett ur ett längre perspektiv. För 20 år sedan ägde drygt en femtedel av befolkningen noterade aktier.

Det finns fortfarande en påtaglig skillnad i var kvinnor och mäns aktier är listade. På Large Cap äger kvinnor en tredjedel och män två tredjedelar av hushållssektorns andel. På NGM Main Regulated Market, den marknadsplats där skillnaden är störst, äger män nästan nio tiondelar och kvinnor drygt en tiondel av hushållssektorns andel.

Vid utgången av juni i år hade hushållen en medianportfölj på 41 000 kr, 2 000 kronor lägre än vid utgången av 2019.

De sektorer som ökade sina marknadsandelar under det första halvåret 2020 var sociala trygghetsfonder, hushåll och utlandet. Utlandssektorn ökade sin ägarandel mest, med 0,8 procentenheter. Utlandssektorn är fortsatt den största ägarsektorn, med ett ägande på 40 procent, följt av sektorn finansiella bolag, som äger 29 procent av aktierna noterade på svensk marknadsplats.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här